Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Cách chuyển chữ Quốc Ngữ sang Chữ VN song song 4.0

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách chuyển chữ Quốc Ngữ sang Chữ VN song song 4.0 Công cụ trong bài viết sẽ giúp bạn dễ dàng chuyển đổi Chữ Quốc Ngữ sang Chữ VN song song 4.0 nhanh nhất mà không cần phải tự ngồi chuyển thủ công hay nhớ những quy tắc chuyển đổi.

Công cụ trong bài viết sẽ giúp bạn đơn giản chuyển Chữ Quốc Ngữ sang Chữ VN đi đôi 4.0 nhanh nhất mà không càng phải tự ngồi chuyển thủ công hay nhớ những quy tắc chuyển đổi. Chữ VN đi đôi 4.0 viết tắt VNSS 4.0 là sự kết hợp giữa Chữ Việt Nhanh của người sáng tác Trần Tư Bình và Ký Hiệu Dấu của người sáng tác Kiều Trường Lâm, và vận dụng các vần và chữ trong Chữ Quốc Ngữ. Ưu điểm của Chữ VN đi đôi 4.0 đó là bạn có thể đọc được chữ Việt không dấu chính xác, trọn vẹn hơn.

Hiện tại bộ Chữ VN đi đôi 4.0 còn rất mới nên số người biết tới kiểu chữ này chưa nhiều và cũng chưa rõ cách chuyển đổi như thế nào. Bạn cũng có thể sử dụng ngay công cụ chuyển đổi từ Chữ Quốc Ngữ sang Chữ VN đi đôi 4.0 trong bài viết dưới đây. Chúng ta chỉ cần nhập đầy đủ, trọn vẹn câu từ, chữ nghĩa của Chữ Quốc Ngữ và có ngay được Chữ VN song song 4.0.

Bạn truy cập tại link: chuvnsongsong.com

Chúng ta nhấn vào dấu X để xóa đoạn ví dụ rồi nhập hoặc dán đoạn văn bản muốn chuyển đổi. Ngay tức thì nội dụng sẽ được chuyển sang Chữ Việt Nhanh và chữ kiểu gõ CVNSS 4.0. Chúng ta nhấn vào nút Sao chép để copy đoạn nội dung đã được chuyển đổi thành công.

Ngoài ra bạn cũng cũng đều có thể tham khảo công thức kiểu gõ Chữ VN Song Song 4.0 ở bên dưới. Trước hết bạn phải nắm rõ quy tắc chuyển Chữ Quốc ngữ sang Chữ Việt Nhanh kể cả quy tắc dấu, phụ âm, vần. Sau đó nhớ tiếp các quy tắc ký hiệu dấu đối với từng nhóm chữ.

Cách chuyển chữ Quốc Ngữ sang Chữ VN song song 4.0

Quy tắc gõ Chữ VN Song Song 4.0

1. Bỏ bớt dấu sắc ở mọi từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch (1 qui ước)
Vd: bực tưc = bực tức, nup = núp, trot lọt = trót lọt.

2. Y và Uy (3 qui ước)

 • I thay Y …… Vd: i tá = y tá.
 • Y thay UY …… Vd: thý = thúy, byt = buýt.
 • Chỉ vần AY, ÂY không thay đổi AY, ÂY …… Vd: mây bay = mây bay.

3. Phụ âm đầu chữ

 • F thay PH …… Vd: fải = phải.
 • Q thay QU …… Vd: qay = quay, qân = quân, qôc = quốc, qi = qui, qy = quy.
 • C thay K …… Vd: cín = kín, cê = kê, cẻ = kẻ.
 • K thay KH …… Vd: ki kó kăn = khi khó khăn.
 • Z thay D …… Vd: zì = dì, zo zự = do dự.
 • D thay Đ …… Vd: di dâu dó = đi đâu đó.
 • J thay GI …… Vd: já jì = giá gì, jữ jìn = giữ gìn, jặt jịa = giặt giỵa (vì i thay y).
 • G thay GH …… Vd: gì = ghì, gê = ghê, ge = ghe.
 • W thay NG-NGH …… Vd: wa = nga, wĩ = nghĩ, wề = nghề, we = nghe.

4. Phụ âm cuối chữ

 • G thay NG …… Vd: mag = mang, xoog = xoong.
 • H thay NH …… Vd: bah = banh, hoàh = hoành, huêh = huênh.
 • K thay CH …… Vd: tak bạk = tách bạch, hoạk = hoạch, wuệk = nguệch.

5. Năm mươi hai vần “Nguyên âm ghép và chữ cái cuối”

 • uyêt, uyên.
 • iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.
 • yêt, yên, yêm, yêng, yêu.
 • uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
 • ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươu, ươi.
 • uât, uân, uâng, uây.
 • uơt, uơn.
 • oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
 • oet, oen, oem, oeo.
 • oat, oap, oac, oan, oam, oang, oao, oai, oay.

52 vần này có:

 • Các nguyên âm ghép là: UYÊ, IÊ, YÊ, UÔ, ƯƠ, UÂ, UƠ, OĂ, OE, OA.
 • Và các chữ cái cuối là: T, P, C, N, M, NG, O, U, I, Y.

52 vần được ghi gọn lại còn 2 chữ cái mỗi vần, theo công thức sau đây: Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm và cùng lúc, thay chữ cái cuối bằng chữ cái khác.

Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm:

 • UYÊ rút còn Y
 • IÊ-YÊ ……… I.
 • UÔ ………… U.
 • ƯƠ ………… Ư
 • UÂ ………… Â.
 • UƠ ………… Ơ
 • OĂ ………… Ă.
 • OE ………… E
 • OA ………… O
 • OA ………… A (Chỉ ở vần “oay”)

Sau đó thay chữ cái cuối bằng chữ cái khác:

 • T thay thể bằng D
 • P ………… F
 • C ………… S
 • N ………… L
 • M ………… V
 • NG ……… Z
 • O-U ……… W
 • I-Y ……… J

Như vậy ghép 10 nguyên âm rút gọn vào 8 chữ cái cuối khác, ta ghi gọn được 52 vần trên mỗi vần chỉ với 2 chữ cái, như sau:

 • uyêt, uyên = yd, yl.
 • iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu = id, if, is, il, iv, iz, iw.
 • yêt, yên, yêm, yêng, yêu = id, il, iv, iz, iw.
 • uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi = ud, us, ul, uv, uz, uj.
 • ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươu, ươi = ưd, ưf, ưs, ưl, ưv, ưz, ưw, ưj.
 • uât, uân, uâng, uây = âd, âl, âz, âj.
 • uơt, uơn = ơd, ơl.
 • oăt, oăc, oăn, oăm, oăng = ăd, ăs, ăl, ăv, ăz.
 • oet, oen, oem, oeo = ed, el, ev, ew.
 • oat, oap, oac, oan, oam, oang, oao, oai, oay = od, of, os, ol, ov, oz, ow, oj, aj.
 • Vietkey
 • UniKey
 • Cách phân biệt UniKey chính chủ và giả mạo
 • Kiểu gõ VNI và VIQR
 • Cách gõ VNI trong Windows
 • Unikey tự biến mất, cần ra sao để khắc phục?

Chữ Quốc Ngữ sang Chữ VN song song 4.0,cách chuyển Chữ Quốc Ngữ sang Chữ VN song song 4.0,Chữ VN song song 4.0,chữ việt nhanh,CVNSS 4.0,công cụ đổi Chữ Quốc Ngữ sang CVNSS 4.0

Nội dung Cách chuyển chữ Quốc Ngữ sang Chữ VN song song 4.0 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--