Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019 Web Server (IIS) trong Windows Server 2019 cung cấp một nền tảng bảo mật, dễ quản lý, theo kiểu mô-đun và có thể mở rộng để lưu trữ các trang web, service và ứng dụng một cách đáng tin cậy. Bản phát hành Windows Server 2019 mới của Microsoft đi kèm với phiên bản IIS 10.

Theo Microsoft, Web Server (IIS) trong Windows Server 2019 cung cấp một nền tảng bảo mật, dễ quản lý, theo kiểu mô-đun và có thể mở rộng để lưu giữ các trang web, service và phần mềm 1 cách đáng tin cậy. Bản ban hành Windows Server 2019 mới của Microsoft đi kèm với phiên bản IIS 10. Hướng dẫn này sẽ cho biết phương pháp cài đặt cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019.

Cài đặt IIS trên Windows Server 2019

1. Chạy Powershell với quyền admin và cài đặt IIS.

  Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # install IIS with admin tools PS C:UsersAdministrator> Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools Success Restart Needed Exit Code Feature Result ------- -------------- --------- -------------- True No Success {Common HTTP Features, Default Document, D... # verify running to access to default web site PS C:UsersAdministrator> Invoke-WebRequest http://localhost StatusCode : 200 StatusDescription : OK Content :       IIS ; outerText=; tagName=A; href=http://go.microsoft.com/fwlink/?link>    

2. Chạy Server Manager và nhấp vào Add roles and features .

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Nhấp vào Add roles and features

3. Nhấp vào nút Next .

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Nhấp vào nút Next

4. Chọn Role-based or feature-based installation .

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Chọn Role-based or feature-based installation

5. Chọn host bạn muốn thêm các service.

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Chọn host bạn muốn thêm các service

6. Tích vào hộp Web Server (IIS) .

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Tích vào hộp Web Server (IIS)

7. Các tính năng bổ sung được yêu cầu để thêm IIS Server. Nhấp vào nút Add Features > Next .

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Thêm các tính năng bổ sung

8. Nhấp vào nút Next.

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Nhấp vào nút Next

9. Nhấp vào nút Next.

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Nhấp vào nút Next

10. Đây là phần chọn các tính năng của Web Server. Hãy chọn những tính năng mà bạn mong muốn thêm. Trong ví dụ này, các tùy chọn mặc định được giữ nguyên. Tất nhiên, bạn có thể thêm các tính năng này sau khi cài đặt IIS.

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Chọn các tính năng của Web Server

11. Nhấp vào nút Install.

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Nhấp vào nút Install

12. Sau khi hoàn thành cài đặt, nhấp vào nút Close.

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Nhấp vào nút Close

13. Chạy trình duyệt web và truy cập vào localhost , sau đó bạn cũng có thể xác minh IIS có đang chạy bình thường không.

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Xác minh IIS có đang chạy bình thường không
 • Cách cài đặt Hyper-V trên Windows Server 2019

Sử dụng IIS trên Windows Server 2019

1. Chạy Powershell với quyền admin và cấu hình như sau:

  Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # show Sites list : [Default Web Site] is only set PS C:UsersAdministrator> Get-Website Name ID State Physical Path Bindings ---- -- ----- ------------- -------- Default Web Site 1 Started %SystemDrive%inetpubwwwroot http *:80: # [Physical Path] is the Document Root PS C:UsersAdministrator> Get-ChildItem C:inetpubwwwroot Directory: C:inetpubwwwroot Mode LastWriteTime Length Name ---- ------------- ------ ---- -a---- 8/27/2019 6:57 PM 703 iisstart.htm -a---- 8/27/2019 6:57 PM 99710 iisstart.png # verify accesses : [iisstart.htm] responds PS C:UsersAdministrator> Invoke-WebRequest localhost StatusCode : 200 StatusDescription : OK Content :  Get-WebConfigurationProperty -Filter "//defaultDocument/files/add" -PSPath "IIS:SitesDefault Web Site" -Name "value" | select value Value ----- Default.htm Default.asp index.htm index.html iisstart.htm # create a test page under the Document Root and verify working # [Write-Output] generates with UTF-16, so specify encoding explicitly with [Out-File] PS C:UsersAdministrator> Write-Output "IIS Default Start Page" | Out-File C:inetpubwwwrootDefault.htm -Encoding Default # verify accesses # for [curl.exe], specify extension ⇒ if not specify extension, [curl] is an Alias from [Invoke-WebRequest] PS C:UsersAdministrator> curl.exe localhost IIS Default Start Page  

2. Chạy Start > Server Manager và nhấp vào Tools > Internet Information Services (IIS) Manager .

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Nhấp vào Tools > Internet Information Services (IIS) Manager

3. Mở các mục bên trên bảng điều khiển bên trái, Default Web Site được cấu hình.

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Default Web Site được cấu hình

4. Chọn Default Web Site và nhấp vào Advanced Settings… , sau đó có thân xác nhận các cài đặt như Physical Path (Document Root) , v.v…

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Chọn Default Web Site và nhấp vào Advanced Settings…

5. Mở Default Document , sau đó có thân xác nhận các tư liệu mặc định.

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Mở Default Document

6. Bạn có thể xem các tài liệu mặc định.

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Bạn có thể xem các tư liệu mặc định

7. Tạo trang test trong Physical Path (Document Root) và xác minh quyền truy cập bằng trình duyệt web.

Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019
Tạo trang test trong Physical Path (Document Root)

Chúc bạn thực hiện thành công!

 • Cách cài đặt iSCSI Target trên Windows Server 2019
 • Cách cài đặt Active Directory trên Windows Server 2019
 • Cách cài đặt DNS Server trên Windows Server 2019
 • Thiết lập Remote Desktop trên Windows Server 2019
 • Cấu hình SSH Server và SSH Client trên Windows Server 2019

Windows Server 2019,IIS,Internet Information Services,IIS web server,cài IIS,sử dụng IIS,cài IIS trên windows server 2019

Nội dung Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--