Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016 Cấu hình DNS cũng tương tự như khi cài đặt nó, có nghĩa là bạn không cần phải quá bận tâm hoặc yêu cầu bất kỳ quản trị viên nào giúp bạn thực hiện điều đó, bởi vì bạn có thể tự mình làm điều này, với những hướng dẫn chi tiết sau đây trong bài viết này.

Sau khi cài đặt DNS, tất nhiên, bạn phải phải cấu hình DNS vì nó là một nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp cho DNS hoạt động chính xác. DNS là viết tắt của Domain Naming System và mục đích của DNS là chuyển đổi tên thành địa điểm IP và địa điểm IP thành tên, khi bạn mở một máy chủ hoặc một trang web. Ví dụ, khi bạn nhập một tên trang web như www.quantrimang.com, tại đây máy server DNS sẽ chuyển thay tên này thành địa chỉ IP và bạn cũng có thể truy cập trang web hoặc truy cập vào các nguồn máy chủ. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn toàn bộ cách cấu hình DNS Server trên Windows Server.

Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

 • Cài đặt DNS Server trên Windows Server 2016
 • Cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016
  • Tạo một secondary zone
  • Tìm hiểu về Reverse Lookup Zone

Cài đặt DNS Server trên Windows Server 2016

Cách mau nhất là cài đặt DNS server role trên Windows Server 2016 bằng lệnh PowerShell sau (chạy nó với quyền admin):

  Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools  

Bạn cũng cũng có thể có thể cài đặt DNS server role từ Server Manager GUI . Mở Server Manager và nhấp vào Add Roles and Features.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Chọn tùy chọn Role-based installation hoặc Feature-based installation và nhấp vào Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Tại đây bạn phải chọn máy chủ mà bạn muốn cài đặt DNS Server (thường là máy server hiện tại).

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Từ bản kê Server Roles, chọn DNS server và nhấn Next. Nhấn Add Features trên cửa sổ popup – trong tình huống này, DNS management console PowerShell DNS module sẽ được cài đặt tự động. Nếu bạn muốn quản lý DNS server này từ xa, bạn không thể cài đặt các công cụ này.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Bây giờ bạn có thể thấy rằng mục DNS được chọn.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Không có độ năng bổ sung càng phải có cho bước này, nhưng ta muốn chắc chắn rằng DNS Server Tools đã được chọn. Để kiểm tra điều này, hãy nhấp vào Remote Server Administration > Role Administration Tools. Sau đó nhấn vào Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Ở đây chỉ cần nhấp vào Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Để xác nhận cài đặt, bấm Install.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Quá trình cài đặt bắt đầu và có thể mất ít phút để hoàn thành.

Khi việc cài đặt DNS Server được hoàn chỉnh thành công, nhấp vào Close.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Cấu hình DNS cũng tựa như như khi cài đặt nó, có nghĩa là bạn chẳng cần phải quá bận tâm hoặc đòi hỏi bất kỳ quản trị viên nào giúp bạn thực hành điều đó, chính vì bạn có thể tự mình làm điều này, với những hướng dẫn chi tiết sau đây trong bài viết này.

1. Khi máy server DNS được cài đặt, hãy mở cửa sổ Server Manager, nhấp vào tab Tools trong menu drop-down xuất hiện và nhấp vào biểu trưng DNS để mở nó. Ở đây, tên máy server của trong thí dụ được đặt là tactig-dc01.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

2. Đầu tiên, những gì chúng ta phải làm là tạo một vùng. Nó là phần nào của DNS mà các bản ghi được khôi phục. Để thực hiện việc này, nhấn chuột phải vào tên máy chủ DNS trên máy tính của bạn và bấm vào New zone.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

3. Bỏ qua trang mừng đón và trên trang tiếp theo, bạn sẽ thấy ba loại khu vực có sẵn.

 • Primary zone: Là vùng được viết lại, chứ không phải được sao chép từ đâu đó.
 • Secondary zone: Là bản sao của một vùng khác. Khi bạn tạo một secondary zone, bạn nên sao chép các bản ghi từ một nguồn khác.
 • Stub zone: Vùng này cung cấp tin tức về bất kể máy chủ nào đang sở hữu một vùng đặc biệt.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Ví dụ đang muốn tạo một vùng chính, nên ta sẽ nhấp vào primary zone, rồi nhấn Next.

4. Trong trang tiếp theo, bạn sẽ có hỏi về phương pháp sao chép.

 • Tùy chọn đầu tiên, To all DNS servers running on domain controllers in the domain: , được sử dụng khi bạn muốn sao chép với những tên miền chính và tên miền phụ trong toàn bộ domain. Lưu ý rằng điều ấy sẽ khiến tăng lưu lượng mạng.
 • Tùy chọn thứ hai, To all DNS servers running on domain controllers in the domain: , được sử dụng khi bạn muốn máy server DNS sao chép tất cả những máy chủ DNS trong domain của riêng bạn.
 • Tùy chọn thứ ba, To all domain controllers in this domain (for Windows 2000 compatibility): được dùng khi bạn muốn máy server của mình chỉ sao chép các domain controller trong domain của riêng bạn.

Hãy chọn tùy chọn thứ 2 rồi bấm Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

5. Trong trang Forward or Reverse Lookup Zone , chọn Forward lookup zone . Forward lookup zone sẽ dịch tên DNS thành địa điểm IP và tùy chọn thứ 2, Reverse lookup zone , sẽ dịch IP thành tên DNS. Chỉ cần chọn Forward lookup zone rồi nhấn Next. Reverse lookup zone sẽ được cấu hình sau.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

6. Chỉ định tên cho khu vực, sau đó nhấp vào nút Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

7. Bạn muốn nội dung trong vùng của mình cập nhật như làm sao? Tùy chọn được đề nghị chỉ cho phép cập nhật bảo mật. Tùy chọn này sẽ giúp bạn tránh bị ảnh hưởng bởi máy server DNS và phần mềm gián điệp (spyware). Hãy chọn tùy chọn trước mắt và nhấn Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

8. Sau khi tiếp tục, primary zone của bạn sẽ được tạo, chỉ cần nhấp vào nút Finish để bắt đầu làm việc.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Bây giờ khu vực đã hình thành công, nhưng cấu hình DNS vẫn không được hoàn thiện đầy đặn và secondary zone như đã nhắc đến trước đó là bản sao của 1 vùng khác. Điều đó có tức là bạn nên sao chép nội dung từ một nguồn khác. Bây giờ, bài viết sẽ chỉ cho bạn thấy làm ra sao để làm được một secondary zone.

Tạo một secondary zone

Bạn cần một máy server khác, nơi máy server DNS được cài đặt trên đó. Ví dụ đặt tên cho máy server DNS mới là tactig-dns02. Máy chủ mới mà bạn gắng gượng sử dụng làm máy server DNS thứ hai phải là thành viên của Active Directory Directory Services .

1. Bây giờ, ta sẽ khiến việc trên máy server tactig-dns02, mở công cụ DNS Manager và nhấp chuột phải vào Forward lookup zone, nhấp vào New zone rồi bỏ lỡ trang mừng đón bằng phương pháp nhấn Next. Trong trang Zone Type, chọn Secondary zone.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

2. Trong trang Forward or Reverse Lookup Zone , chọn tùy chọn Forward lookup zone. Nó sẽ thay đổi tên DNS thành địa điểm IP. Sau đó bấm vào nút Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

3. Chỉ định tên cho khu vực. Nhập tên của khu vực bạn đã tạo trước đây làm primary zone. Ở đây bạn sẽ có bản sao của primary zone trong secondary zone.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

4. Trong trang Master DNS Servers, bạn cần chỉ định máy chủ chính Master server. Master server là máy chủ mà bạn muốn sao chép nội dung sang secondary zone mới. Nhập địa điểm IP của Master server và IP sẽ được phân giải. Nếu IP đúng, dấu tích màu xanh lá cây sẽ xuất hiện bên cạnh hộp địa điểm IP, sau đó bạn hãy nhấp vào nút Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

5. Khi Secondary zone được tạo ra, chỉ cần nhấp vào nút Finish là xong.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

6. Bây giờ, hãy nhấp vào vùng mới bạn vừa tạo, bạn sẽ thấy dấu x màu đỏ (nghĩa là không có nội dung nào hiện diện) và nó sẽ không hoạt động đúng như những gì đã được đề cập, trước khi bạn sao chép nội dung từ một khu khác vào đó.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

7. Quay trở lại máy server tactig-dns01, mở rộng chế độ Forward lookup zone và click chuột phải vào vùng mà bạn mong muốn lấy bản sao, sau đó chọn Properties.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

8. Ở đây, chọn tab Name Servers và thêm máy server mà bạn đã cài đặt secondary zone. Khi bạn thêm tên trong danh sách, bạn cũng có thể có thể sao chép nội dung. Để thi hành điều này, hãy nhấp vào nút Add.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

9. Nhập tên miền đầy đủ của máy server (fully qualified domain name – FQDN) vào hộp như được hiển thị và địa điểm IP của máy server vào bên dưới đó. Khi bạn phân giải máy chủ, thông báo sẽ xuất hiện. Đừng lo âu vì thông báo sẽ cho bạn hiểu được máy server của bạn không có thẩm quyền đối với vùng đó. Tuy nhiên vì bạn chỉ muốn tạo một bản sao của khu vực đó nên hãy nhấp vào nút OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

10. Bây giờ trở lại máy chủ tactig-dns02, nhấn chuột phải vào vùng bạn đã tạo và chọn Transfer from Master.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

11. Refresh trang bằng phương pháp nhấp vào nút Refresh và bạn sẽ thấy mọi thứ các bản ghi mà bạn có thể thấy trong server zone tactig-dns01. Giờ đây secondary zone đã được tạo và cấu hình đúng cách.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Tìm hiểu về Reverse Lookup Zone

Một điểm quan trọng kế đến trong việc cấu hình DNS là bạn nên tìm hiểu Reverse Lookup Zone là gì. Reverse Lookup Zone ngược lại với Forward Lookup Zone có nghĩa là nó thay đổi địa điểm IP thành tên DNS, tức là lúc bạn cung cấp một địa chỉ IP, nó sẽ cung cấp cho bạn tên DNS. Để thực hành điều này, bạn chỉ cần một máy chủ DNS và thí dụ sẽ sử dụng máy chủ DNS gốc (tactig-dns01).

1. Reverse Lookup Zone được tạo giống như các primary và secondary zone để mở rộng tên máy chủ. Nhấn chuột phải vào Forward Lookup Zone rồi chọn New Zone. Khi trang mới xuất hiện, bỏ lỡ trang chào mừng và chọn Primary zone rồi nhấn Next. Giữ nguyên tùy chọn mặc định trong bước tiếp theo và nhấn Next. Ở đây, hãy chọn IPv4 Reverse Lookup Zone hoặc IPv6 reverse lookup zone rồi nhấn Next. Ví dụ sẽ sử dụng phiên bản IPv4 nhưng bạn có thể chọn vùng bạn muốn sử dụng tùy thích.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

2. Tại thời điểm này, Network ID (ID mạng) là yếu tố cần thiết. Hãy chỉ định Network ID sau đó nhấn Next (Network ID là địa chỉ IP mạng của bạn).

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

3. Chọn tùy chọn Allow only secure dynamic update và nhấp vào nút Next, sau đó hoàn tất các bước kế đến để kết thúc việc cấu hình.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

4. Chạy PowerShell với quyền admin. Gõ lệnh sau rồi nhấn Enter:

  ipconfig /registerdns  

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

5. Refresh Forward Reverse Zone, bạn sẽ thấy rằng một địa chỉ IP đã được thêm vô đó. Mọi công việc đã hoàn tất!

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Cấu hình DNS đã hoàn tất. Nhưng đây là cấu hình cơ bản của DNS, còn các bước cấu hình nâng cao cho DNS sẽ phức tạp hơn nhiều, Hãy thi hành lại nhiều đợt cho tới khi bạn quen với những thao tác. Nếu còn bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng để lại quan điểm trong phần bình luận bên dưới.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

 • Hướng dẫn cài đặt Active Directory trên Windows Server 2008
 • Cách thay đổi DNS server trên Chromebook
 • Cách cài đặt Print Server trong Windows Server 2012
 • 4 điểm khác biệt cơ bản giữa Windows Server và Windows Desktop
 • Cách thiết lập Windows Deployment Services trên Windows Server 2016
 • Thiết lập Windows Server 2016 với địa điểm IP tĩnh
 • Tìm hiểu về DNS Over HTTPS

Windows Server 2016,DNS Server,cấu hình DNS server,cài đặt DNS Server trên Windows Server 2016,cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016

Nội dung Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--