Trung Tâm Tin Hoc Trường Tín Tphcm

App server (máy chủ ứng dụng) là gì?

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: App server (máy chủ ứng dụng) là gì? App server (application server hay máy chủ ứng dụng) là một framework phần mềm hỗn hợp cho phép cả việc tạo các ứng dụng web và môi trường máy chủ để chạy chúng.

App server là một loại máy server được thiết kế để cài đặt, vận hành và host các ứng dụng. Đã có sự đi lên vượt bậc về số lượng ứng dụng được đẩy lên Internet. Các phần mềm đó ngày càng trở nên lớn hơn với nhu cầu bổ sung nhiều chức năng, cùng lúc việc chạy và bảo dưỡng chúng cũng trở nên phức tạp hơn. Do đó, thuật ngữ “app server” được đặt ra và dẫn vào ngoài nước Internet.

App server là gì?

App server (application server hay máy server ứng dụng) là một framework ứng dụng hỗn hợp cấp phép cả việc tạo các phần mềm web và môi trường máy server để chạy chúng.

App server thường kể cả nhiều phần tử tính toán khác nhau, chạy các tác vụ cụ thể cần thiết cho hoạt động của đám mây, ứng dụng và phần mềm dựa trên web.

Nằm giữa tầng máy chủ dựa theo web chính và tầng back-end của máy chủ cơ sở dữ liệu (database server), app server về cơ bản là sự kết nối giữa máy server cơ sở dữ liệu và người sử dụng doanh nghiệp hoặc ứng dụng tiêu dùng mà nó hỗ trợ, thông qua việc đưa các giao thức và API (Application Programming Interface) khác nhau vào để sử dụng.

App server là một loại máy chủ được thiết kế để cài đặt, vận hành và host các ứng dụng
App server là một loại máy chủ được thiết kế để cài đặt, vận hành và host các ứng dụng

App server được thiết kế để cài đặt, vận hành và host các phần mềm cũng như service liên quan cho người dùng cuối, những tổ chức và dịch vụ CNTT, cùng theo đó tạo điều kiện cho việc hosting và phân phối các ứng dụng tiêu dùng hoặc doanh nghiệp cao cấp.

Tùy thuộc vào những gì được cài đặt, app server có thể được phân loại theo các cách, chẳng hạn như web server, database application server (máy chủ phần mềm cơ sở dữ liệu), máy server ứng dụng đa năng hoặc máy chủ phần mềm doanh nghiệp.

App server thường đi chung với một web server hoặc chứa 1 web server và cũng đủ linh hoạt để được sử dụng cùng theo đó với các app server khác.

Máy chủ ứng dụng cũng cũng có thể có thể chứa giao diện người sử dụng đồ họa của riêng chúng để quản lý thông qua PC, nhưng chúng cũng có thể quản lý tài nguyên của riêng mình, xử lý giao dịch, nhắn tin, tổng hợp tài nguyên, kết nối và thực hành các tác vụ bảo mật.

Đối với những yêu cầu cao cấp, máy chủ phần mềm có xu hướng giám sát tính có sẵn cao, phân cụm, thăng bằng tải, dự trữ tích hợp, các dịch vụ phần mềm phân tán công suất cao cũng như bổ trợ truy cập cơ sở dữ liệu phức tạp.

Trong số các nền tảng máy chủ ứng dụng phổ biến, cũng có thể kể đến những cái tên như J2EE, WebLogic, Glassfish, JBoss Enterprise Application Platform, Apache Tomcat và Apache Geronimo.

Tại sao lại sử dụng app server? Những lợi ích của app server là gì?

Máy chủ ứng dụng được dùng tốt nhất lúc có nhu cầu tích hợp với cơ sở dữ liệu và máy chủ, chẳng hạn như web server, đã được thiết lập và là phần nào của cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của tổ chức.

Một trong số nguyên nhân chính cho điều ấy là máy chủ ứng dụng có thể đóng vai trò như 1 phương tiện cung cấp tính toàn vẹn cho code và dữ liệu, bằng phương pháp tiếp cận tích hợp và tập trung để giữ cho các ứng dụng được cải tiến và cập nhật. Không có máy server ứng dụng có thể dẫn đến các phiên bản không trùng lặp của và một phần mềm trong doanh nghiệp, từ đấy dẫn đến các vấn đề về khả năng tương thích phần mềm.

Máy chủ ứng dụng được sử dụng tốt nhất khi tích hợp với web server
Máy chủ ứng dụng được sử dụng tốt nhất khi tích hợp với web server

Một lý do quan trọng khác để sử dụng app server là nó cung cấp cho tổ chức một lớp bảo mật bổ sung. Bằng cách nằm ngay giữa các trang web và cơ sở dữ liệu, máy chủ phần mềm hoạt động như một rào ngăn cản bổ sung đối với những cuộc tiến công mạng SQL injection.

Bảo mật được tăng cường hơn nữa bằng phương pháp thiết lập các quy trình xác thực tập trung và quản lý truy cập dữ liệu.

Hiệu suất của các phần mềm lớn và được sử dụng nhiều cũng có thể được tăng cường bởi một máy server ứng dụng, vì nó có thể thiết lập nhiều quyền kiểm soát hơn đối với lưu lượng mạng.

Và khả năng làm việc theo quy mô là một nhân tố quan trọng khác lúc xem xét việc sử dụng máy chủ ứng dụng, vì khả năng tổng hợp các kết nối cơ sở dữ liệu của nó có nghĩa là app server cũng có thể được mở rộng để hoạt động như một web server farm mà chẳng cần thêm kết nối bổ sung vào cơ sở dữ liệu bên dưới.

Application server khác với những loại server khác như thế nào?

Mặc dù app server và web server mới đầu có vẻ giống nhau, nhưng trên thực tế, chúng hoàn toàn khác nhau. App server giải quyết việc cung cấp logic kỹ năng cho các phần mềm thông qua một bộ giao thức. Mặt khác, web server hoạt động với các yêu cầu HTTP, phản hồi và xử lý chúng để thực hiện những chức năng của trang web, cũng giống host trang web nói trên, lưu trữ nội dung tĩnh của nó, chẳng hạn như hình ảnh, JavaScript, CSS và các trang HTML.

Trong các trường hợp phổ biến, web server có thể không bổ trợ giao dịch hoặc tổng hợp kết nối cơ sở dữ liệu, nhưng nó có thể có các tính năng chống lỗi và khả năng mở rộng, bao gồm, ghi cache, phân cụm và thăng bằng tải.

Xem thêm:

  • Web server là gì?
  • Server là gì?
  • Virtual Private Server (VPS) là gì?
  • Cloud server là gì? Cloud server hoạt động thế nào?
  • Game server riêng có hợp pháp không?

App server, application server, máy chủ ứng dụng, app server là gì, application server là gì, máy chủ ứng dụng là gì, lợi ích của app server

Nội dung App server (máy chủ ứng dụng) là gì? được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--