Trung Tâm Tin Hoc Trường Tín Tphcm

Cách sắp xếp theo nhiều cột trong Google Sheets

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách sắp xếp theo nhiều cột trong Google Sheets Khi đang phân tích các tập dữ liệu phức tạp trong Google Sheets, bạn có thể tận dụng tính năng sắp xếp tích hợp để sắp xếp dữ liệu. Bạn có thể sắp xếp theo từng cột hoặc đối với dữ liệu phức tạp hơn, bạn có thể sắp xếp theo nhiều cột.

Khi đang phân tích các tập dữ liệu phức tạp trong Google Sheets, bạn có thể tận dụng tính năng bố trí tích hợp để bố trí dữ liệu. Bạn cũng có thể có thể sắp xếp theo từng cột hoặc đối với dữ liệu phức tạp hơn, bạn cũng có thể bố trí theo nhiều cột.

Để thi hành việc này, bạn sẽ cực kỳ cần mở bảng tính Google Sheets và chọn tập dữ liệu bạn mong muốn sắp xếp. Bạn cũng có thể có thể thi hành vấn đề này theo phương pháp thủ công, thông qua việc chọn các ô bằng chuột hoặc bằng cách chọn một ô trong tập dữ liệu và nhấn Ctrl + A trên bàn phím.

Sau khi dữ liệu được chọn, hãy nhấp vào Data > Sort Range từ menu Google Sheets.

 Sort Range” title=” Cách sắp xếp theo nhiều cột trong Google Sheets  1″ />
Nhấp vào Data > Sort Range

Trong hộp tùy chọn Sort Range , bạn có thể chọn cách bạn mong muốn sắp xếp dữ liệu của mình.

Bạn cũng có thể chọn cột để sắp xếp, cũng như bố trí theo thứ tự cao dần hay giảm dần. Nhấp vào Data Has Header Row để cũng có thể chọn các cột theo ô tiêu đề.

Nhấp vào Data Has Header Row
Nhấp vào Data Has Header Row

Theo mặc định, Google Sheets sẽ chỉ cung cấp một cột để sắp xếp. Để thêm nhiều cột vào tùy chọn sắp xếp, hãy chọn nút Add Another Sort Column .

Chọn nút Add Another Sort Column
Chọn nút Add Another Sort Column

Khi bạn sắp xếp theo nhiều cột trong Google Sheets, việc sắp xếp sẽ xảy ra theo thứ tự từ trên xuống dưới. Ví dụ, một bảng tính mẫu có dữ liệu bán sản phẩm, cùng với tên sản phẩm, ngày bán và giá được hiển thị.

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu này theo tên và sau đó theo con số đã bán, trước tiên bạn phải chọn cột tên sản phẩm trong cột A (có tên là “ Product ”) và sau đó là số lượng đã bán trong cột C (có tên là “ Price ”).

Chọn cột tên sản phẩm trong cột A và số lượng đã bán trong cột C
Chọn cột tên sản phẩm trong cột A và con số đã bán trong cột C

Bạn cũng đều có thể sắp xếp thứ tự này theo kiểu tăng dần, bắt đầu với tên mặt hàng gần đầu bảng chữ cái ở trên cùng, sau đó với giá được sắp xếp theo số lượng nhỏ nhất. Chọn “ A-Z ” để bố trí theo cách này hoặc “ Z-A ” để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Bạn cũng cũng có thể có thể phối hợp các tùy chọn này. Đối với tỉ dụ này, bạn cũng có thể có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần cho tên mặt hàng và thứ tự giảm dần cho số tiền bán hàng.

Có thể kết hợp các tùy chọn theo ý thích
Có thể kết hợp các tùy chọn theo ý thích

Khi các tùy chọn bố trí được thiết lập xong, hãy chọn nút “ Sort ” để sắp xếp dữ liệu. Dữ liệu trong bảng tính sẽ có bố trí lại theo những quy tắc được đặt trong hộp tùy chọn ” Sort Range “.

Chọn nút “Sort” để sắp xếp dữ liệu
Chọn nút “Sort” để bố trí dữ liệu

Đối với tỉ dụ này, dữ liệu phía trên đã được bố trí với tên mặt hàng và giá cả theo thứ tự tăng dần. Điều này được bộc lộ rõ rệt với những mặt hàng màn hình và chuột.

Có giá $100, màn hình sẽ đứng số 2 nếu như việc bố trí chỉ được thực hiển thị trên cột “ Price ” (cột C). Tuy nhiên, vì việc bố trí được thực hiển thị trên cột “ Product ” (cột A) trước tiên, nên màn hình đã bán tốt đặt trước chuột.

Thứ tự sắp xếp sẽ thay đổi tùy theo cột được chọn
Thứ tự bố trí sẽ thay đổi tùy theo cột được chọn

Bạn có thể hoàn tác bất kỳ loại bố trí nào trong số này bằng phương pháp thực hành một cách bố trí khác trên tập dữ liệu của mình, nhấn nút “ Undo ” trên thanh menu hoặc nhấn Ctrl + Z trên bàn phím.

Xem thêm:

  • Cách sắp xếp thứ tự chữ cái trong Google Sheets
  • Cách khắc phục chữ tràn ô trong Google Sheets
  • Cách giao việc trong Google Sheets
  • Cách mở và tạo Google Docs bằng phím tắt
  • Cách tạo hàm tùy chỉnh trong Google Sheets

Google Sheets, sắp xếp theo nhiều cột, cách sắp xếp theo nhiều cột, sắp xếp theo nhiều cột trong Google Sheets, sắp xếp theo cột trong Google Sheets

Nội dung Cách sắp xếp theo nhiều cột trong Google Sheets được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--