Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Cách sử dụng các hàm AND và OR trong Google Sheets

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách sử dụng các hàm AND và OR trong Google Sheets Các hàm logic AND và OR cung cấp cho bạn những phản hồi TRUE và FALSE, mà bạn có thể sử dụng để sắp xếp dữ liệu của mình. Bạn có thể sử dụng AND và OR riêng biệt hoặc cùng với các hàm khác, chẳng hạn như IF.

Nếu từng muốn kiểm tra xem dữ liệu từ bảng tính Google Sheets của mình có đáp ứng các chỉ tiêu nhất định hay không, bạn cũng có thể sử dụng hàm AND và OR. Các hàm logic này cung cấp cho bạn những phản hồi TRUE và FALSE, mà bạn có thể sử dụng để sắp xếp dữ liệu của mình.

Nếu bạn sử dụng AND với nhiều đối số, tất cả các đối số đó phải đúng để hoàn thành được phản hồi TRUE, nếu không, hàm AND sẽ cho ra kết quả FALSE. Nếu bạn sử dụng OR, chỉ cần một đối số đúng là hàm OR sẽ cung cấp phản hồi TRUE.

Bạn cũng có thể có thể sử dụng AND và OR biệt lập hoặc cùng với những hàm Google Sheets khác, chẳng hạn như IF.

Sử dụng hàm AND trong Google Sheets

Bạn có thể tự sử dụng hàm AND hoặc kết hợp với những hàm khác để cung cấp kiểm tra logic (TRUE hoặc FALSE).

Để bắt đầu, hãy mở bảng tính Google Sheets và nhấp vào một ô trống. Nhập:

 =AND(Argument A, Argument B) 

Thay thế từng đối số bằng các tiêu chí bạn mong muốn sử dụng. Bạn cũng có thể có thể sử dụng nhiều đối số tùy ý thích, nhưng bạn phải có tối thiểu một đối số để AND hoạt động.

Trong thí dụ dưới đây, bài viết đã sử dụng 3 đối số:

 • Đối số đầu tiên là phép tính dễ dàng 1+1=2 .
 • Đối số thứ hai đã cho thấy ô E3 bằng 17.
 • Cuối cùng, đối số thứ ba đã cho thấy giá trị của ô F3 (là 3 ) bằng với phép tính 4-1.

Vì cả ba đối số đều đúng, nên công thức AND đưa ra lời đáp là TRUE trong ô A2. Nếu thay đổi bất kỳ đối số nào trong những này, nó sẽ làm thuê thức AND trong A2 thay đổi phản hồi từ TRUE thành FALSE.

Công thức AND đưa ra câu trả lời là TRUE trong ô A2
Công thức AND đưa ra câu trả lời là TRUE trong ô A2

Trong ví dụ dưới đây, công thức AND trong ô A3 có hai đối số đúng và một đối số không chuẩn xác ( F3=10 , trong lúc F3 thực sự bằng 3 ). Điều này làm cho hàm AND đem ra phản hồi FALSE.

Hàm AND đưa ra phản hồi FALSE
Hàm AND đem ra phản hồi FALSE

Sử dụng hàm OR trong Google Sheets

Trong khi AND đòi hỏi tất cả những đối số mà nó sử dụng phải đúng, thì hàm OR chỉ đòi hỏi một đối số là đúng để đem ra phản hồi TRUE.

Giống như AND, bạn có thể sử dụng riêng hàm OR hoặc phối hợp nó với các hàm khác. Giống như với AND, bạn có thể sử dụng nhiều đối số tùy theo muốn, nhưng bạn cần thiết tối thiểu một đối số để hàm hoạt động.

Để sử dụng OR, nhấn vào một ô trống và nhập:

 =OR(Argument A, Argument B) 

Thay thế bằng các đối số của bạn.

Trong thí dụ dưới đây, công thức sử dụng OR trong ô A2 có một đối số không chuẩn xác ( F3=10 , trong đó F3 thực thụ bằng 3 ).

Không giống như khi bạn sử dụng AND, một trong ba đối số không chuẩn xác vẫn cho kết quả TRUE. Để có kết quả FALSE, mọi thứ các đối số bạn sử dụng phải không chính xác.

Một trong ba đối số không chính xác vẫn cho kết quả TRUE
Một trong ba đối số không chuẩn xác vẫn cho kết quả TRUE

Trong ví dụ dưới đây, công thức OR trong các ô A4 và A5 trả về phản hồi FALSE, vì cả ba đối số trong hai công thức đều không chính xác.

Công thức OR trong các ô A4 và A5 trả về phản hồi FALSE
Công thức OR trong những ô A4 và A5 trả về phản hồi FALSE

Sử dụng AND và OR với IF

Vì AND và OR là các hàm logic với những phản hồi TRUE và FALSE, bạn cũng cũng có thể có thể sử dụng chúng với IF. Khi bạn sử dụng IF, nếu một đối số là TRUE, nó sẽ trả về một giá trị, ngược lại, hàm sẽ trả về một giá trị khác

Định dạng của công thức sử dụng IF là:

 =IF(Argument, Value IF TRUE, Value IF FALSE) 

Ví dụ, như được hiển thị bên dưới, =IF(E2=1,3,4) khiến IF trả về số 3 , nếu ô E2 bằng 1 ; bằng không, nó sẽ trả về số 4 .

=IF(E2=1,3,4) khiến IF trả về số 3, nếu ô E2 bằng 1
=IF(E2=1,3,4) khiến IF trả về số 3, nếu ô E2 bằng 1

Vì IF chỉ hỗ trợ một đối số duy nhất, bạn có thể sử dụng AND và OR để thực hiện các thí nghiệm logic phức tạp với nhiều đối số.

Sử dụng AND với IF

Để sử dụng AND trong công thức IF, hãy nhập:

 =IF(AND(AND Argument 1), Value IF TRUE, Value IF FALSE) 

Trong thí dụ dưới đây, bài viết đã sử dụng IF cùng công thức AND lồng nhau trong ô A2 với 4 đối số. Tất cả 4 đối số đều đúng, do đó, giá trị IF TRUE (trong tình huống đây là Yes ) được trả về.

Tất cả 4 đối số đều đúng, do đó, giá trị IF TRUE (Yes) được trả về
Tất cả 4 đối số đều đúng, do đó, giá trị IF TRUE (Yes) được trả về

Trong ô A3, một công thức IF tựa như với AND chứa hai đối số không chính xác. Vì AND yêu cầu tất cả các đối số phải chính xác, IF trả về giá trị IF FALSE , là một giá trị văn bản khác ( No ).

Sử dụng OR với IF

Giống như với AND, bạn cũng có thể sử dụng OR với IF để tạo một bài kiểm tra logic phức tạp. Chỉ có 1 đối số OR phải chính xác để IF trả về phản hồi TRUE.

Để sử dụng OR với IF, nhấp vào một ô trống và nhập:

 =IF(OR(OR Argument 1), Value IF TRUE, Value IF FALSE) 

Thay thế bằng (các) đối số OR và giá trị IF TRUE/FALSE của bạn.

Trong các ví dụ dưới đây, hai công thức IF với OR trong số ô A2 và A3 đã trả về giá trị văn bản IF TRUE ( Yes ). Tất cả 4 đối số đều đúng trong công thức A2 IF với OR, khi đang A3 có 2 trong số 4 đối số không chính xác.

Hai công thức IF với OR trong các ô A2 và A3 đã trả về giá trị văn bản IF TRUE (Yes)
Hai công thức IF với OR trong những ô A2 và A3 đã trả về giá trị văn bản IF TRUE (Yes)

Trong ô A4, tất cả 4 đối số trong công thức IF với OR đều không chính xác. Đây là lý do tại sao công thức IF trả về giá trị văn bản IF FALSE ( No ) thay vào đó.

Google Sheets, hàm AND, hàm OR, hàm AND trong Google Sheets, hàm OR trong Google Sheets, sử dụng hàm AND trong Google Sheets, sử dụng hàm OR trong Google Sheets

Nội dung Cách sử dụng các hàm AND và OR trong Google Sheets được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--