Trung Tâm Tin Hoc Trường Tín Tphcm

Database server là gì?

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Database server là gì? Database server (máy chủ cơ sở dữ liệu) là một hệ thống máy tính cung cấp cho các máy tính khác những dịch vụ liên quan đến việc truy cập và lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu.

Database server (máy chủ cơ sở dữ liệu) là một hệ thống máy tính cung cấp cho các máy tính khác những dịch vụ liên quan đến việc truy cập và lấy tin tức từ cơ sở dữ liệu. Quyền truy cập vào database server có thể diễn ra thông qua một front end chạy cục bộ máy của người dùng (ví dụ, phpMyAdmin) hoặc back end chạy trên chính database server, được truy cập bằng remote shell. Sau khi thông tin trong cơ sở dữ liệu được truy xuất, nó sẽ có xuất cho người đòi hỏi dữ liệu.

Database server là gì?

Database server là một máy tính trong mạng LAN dành riêng cho việc lưu trữ và truy xuất cơ sở dữ liệu
Database server là một máy tính trong mạng LAN dành riêng của việc lưu trữ và truy xuất cơ sở dữ liệu

Nó tương tự như kho dữ liệu nơi trang web lưu trữ hoặc duy trì thông tin. Database server là một máy tính trong mạng LAN dành cho chuyện lưu giữ và truy xuất cơ sở dữ liệu. Database server chứa Database Management System (DBMS) và các cơ sở dữ liệu. Theo đòi hỏi từ những máy khách, nó tìm kiếm cơ sở dữ liệu về những bản ghi đã chọn và chuyển chúng trở lại qua mạng.

Database server có thể được định tức là một máy chủ chuyên cung cấp các dịch vụ cơ sở dữ liệu. Một máy chủ như vậy sẽ chạy phần mềm cơ sở dữ liệu. Một database server thường cũng đều có thể được thấy trong môi trường client-server, nơi nó cung cấp tin tức được hệ thống client tìm kiếm.

Vai trò của database server

Database server rất hữu ích cho những tổ chức có nhiều dữ liệu cần giải quyết thường xuyên. Nếu bạn có kiến ​​trúc client-server, trong đó các client cần dữ liệu xử lý quá thường xuyên, tốt hơn là làm việc với database server. Một số tổ chức sử dụng file server để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Nhưng database server hữu hiệu hơn hẳn so với file server.

Trong mạng cơ sở dữ liệu (Database Network), client thực thi các yêu cầu SQL tới database server. Network Database Server xử lý yêu cầu cơ sở dữ liệu từ client và những lời giải đáp đã thực thi của lệnh SQL quay về qua máy tính trong mạng. Nói tóm lại, database server xử lý đòi hỏi hoặc tìm kiếm kết quả được yêu cầu. Database server thỉnh thoảng còn được coi là công cụ SQL.

Các chức năng cơ sở dữ liệu được quản lý bởi database server
Các chức năng cơ sở dữ liệu được quản lý bởi database server

Tất cả các chức năng cơ sở dữ liệu được điều khiển bởi database server. Bất kỳ loại máy tính nào cũng có thể được dùng làm database server, cho dù là cả máy tính siêu nhỏ, máy tính mini hoặc máy tính lớn. Trong các mạng tổ chức lớn, máy tính lớn được dùng để server.

Một số người gọi các chức năng DBMS trung tâm là những chức năng back-end, còn các chương trình ứng dụng trên máy khách là những chương trình front-end. Bạn có thể bảo rằng client là ứng dụng, được sử dụng để giao tiếp với DBMS, còn database server là một DBMS.

Database server quản lý các dịch vụ bảo mật khôi phục của DBMS. Nó thực thi các ràng buộc được chỉ định bên trong DBMS, kiểm soát và quản lý tất cả những client được kết nối, cùng theo đó xử lý mọi thứ những chức năng khống chế và truy cập cơ sở dữ liệu.

Database server cung cấp khả năng khống chế truy cập đồng thời, bảo mật tốt hơn và server ẩn DBMS khỏi các client. Nó cung cấp môi trường đa người dùng (nhiều người dùng cũng đều có thể truy cập cơ sở dữ liệu đồng thời). Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên máy server dữ liệu, do đó, DBA có thể đơn giản tạo bản sao lưu của cơ sở dữ liệu.

Một chỉ tiêu mang tên ODBC (Open Database Connectivity) cung cấp một giao diện lập trình ứng dụng (API), cấp phép các chương trình phía client gọi DBMS ở phía server. Vì mục tiêu này, ứng dụng luôn phải có phải được cài đặt ở cả hai phía (tức là cả client và server). Sau đó, một chương trình client kết nối với database server và gửi đòi hỏi (truy vấn) bằng API ODBC. Server giải quyết các truy vấn và gửi lại kết quả của các truy vấn đến chương trình client, chương trình này được xử lý bởi máy khách.

Xem thêm:

  • Blade Server là gì?
  • App server (máy chủ ứng dụng) là gì?
  • Server là gì?
  • Virtual Private Server (VPS) là gì?
  • Cloud server là gì? Cloud server hoạt động làm sao?

Database server, Database server là gì, vai trò của Database server, Máy chủ cơ sở dữ liệu, Máy chủ cơ sở dữ liệu là gì

Nội dung Database server là gì? được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--