Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Theo dõi thị trường chứng khoán với Google Sheets

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Theo dõi thị trường chứng khoán với Google Sheets Không chỉ giúp thực hiện các công việc tính toán, lập danh sách thống kê, Google Sheets còn sở hữu 1 tính năng mà ít người biết tới, đó là theo dõi giá trị chứng khoán theo thời gian, cập nhật liên tục.

Google Sheets là một công cụ bảng tính online vô cùng linh hoạt và hữu ích, phối hợp giữa thiết lập và tính toán dữ liệu dưới dạng bảng tính. Không chỉ giúp thực hành các công việc tính toán, lập danh sách thống kê, công cụ này còn nắm giữ 1 tính năng mà ít người biết tới, đó là theo dấu giá trị chứng khoán theo thời gian, cập nhật liên tục.

Theo đó, Google Sheets nắm giữ một chức năng tiện dung xem là GOOGLEFINANCE, cấp phép bạn theo dõi trạng thái và mọi biến động thị trường chứng khoán trong thời gian thực. Đầu tiên bạn phải phải có được mã cổ phiếu (mã đại diện cho một cổ phiếu cụ thể, tiếng Anh coi là ticker symbol) mà mình muốn theo dõi. Ví dụ: Mã cổ phiếu của Apple là AAPL, của Microsoft là MSFT.

Để tiện cho chuyện theo dõi, bạn hãy tạo 1 bảng mã cổ phiếu tương ứng với từng công ty mà mình muốn theo dõi, chẳng hạn như dưới đây:

Bảng mã cổ phiếu
Bảng mã cổ phiếu

Trong Google Sheets, chúng ta có thể sử dụng hàm chức năng =GOOGLEFINANCE để nhập dữ liệu chứng khoán. Để bắt đầu, bạn chỉ cần bấm vào một ô và nhập hàm. Không cần nhập tên đầy đặn của công ty cho mỗi một mã cổ phiếu. Đây là công thức mà chúng ta sẽ sử dụng:

  =GOOGLEFINANCE(“mã cổ phiếu”,"name")  

Trong thí dụ dưới đây, chúng ta sử dụng công thức trên ô A2 để ghép “Volkswagen AG” với ký mã cổ phiếu VLKAY. Sau đó, chỉ cần kéo công thức xuống để lấy tên công ty tương ứng cho từng mã cổ phiếu.

Tên công ty tương ứng với mỗi mã cổ phiếu.
Tên công ty tương ứng với mỗi mã cổ phiếu.

Giá trị cổ phiếu ngày nay

Để lấy thông tin về giá cổ phiếu mà bạn muốn theo dấu ở thời điểm hiện tại, hãy sử dụng hàm sau:

  =GOOGLEFINANCE(“mã cổ phiếu”,"price")  

Bạn cũng đều có thể nhập mã cổ phiếu mà mình muốn theo dấu trong ngoặc đơn hoặc bấm chọn một ô chứa mã cổ phiếu trong bảng danh sách đã lập ở phía trên. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, bạn sẽ thấy cú pháp công thức được sử dụng. Sau khi ra kết quả, chỉ cần kéo xuống để lấy giá cổ phiếu cho từng công ty.

Giá cổ phiếu hiện tại
Giá cổ phiếu hiện tại

Đây là giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, và sẽ được Google Sheets cập nhật liên tục.

Lấy thông tin giá trị cổ phiếu từ một thời gian cụ thể

Đẻ lấy tin tức về giá trị cổ phiếu từ một thời gian cụ thể trong dĩ vãng (theo từng ngày), bạn chỉ cần dùng công thức này:

  GOOGLEFINANCE(“mã cổ phiếu”, “price”, “ngày_tháng_bắt_đầu”, “ngày_kết_thúc|số_ngày”, [DAILY])  

Chẳng hạn:

  =GOOGLEFINANCE("F", "price", DATE(2017,1,1), DATE(2017,2,11), "DAILY")  

Trong đó, “F” là mã chứng khoán của hãng Ford, “price” là giá trị cổ phiếu, 2 giá trị tiếp theo là ngày bắt đầu và ngày kết thúc(năm,tháng,ngày), DAILY là giá trị tính theo ngày. Ta có bảng sau:

Thông tin giá trị cổ phiếu theo khoảng thời gian
Thông tin giá trị cổ phiếu theo khoảng thời gian

Bây giờ, bạn có 1 danh sách giá cổ phiếu theo 1 thời gian nhất định.

Google Sheets, theo dõi cổ phiếu với Google Sheets, theo dõi chứng khoán với Google Sheets, GOOGLEFINANCE, hàm GOOGLEFINANCE, theo dõi cổ phiếu bằng google sheets

Nội dung Theo dõi thị trường chứng khoán với Google Sheets được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--