Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Từ khóa: Peer to Peer

Phương pháp chia sẻ file ngang hàng (peer-to-peer) hoạt động như thế nào?

Web Tin Học Trường Tín có bài: Phương pháp chia sẻ file ngang hàng (peer-to-peer)