Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Cách sử dụng hàm SORT để sắp xếp dữ liệu trong Excel

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách sử dụng hàm SORT để sắp xếp dữ liệu trong Excel Hàm SORT giữ nguyên bảng gốc và thay vào đó tạo một bản sao đã được sắp xếp của nó trong bảng tính.

Excel là công cụ tối ưu để tương tác và trình bày dữ liệu. Dữ liệu càng dễ đọc thì chúng càng dễ hiểu hơn. Một phương pháp để khiến cho các mảng và bảng dễ đọc hơn trong Excel là bố trí chúng. Excel có nhiều tính năng mà bạn có thể sử dụng cho mục đích này, kể cả cả hàm SORT.

Hàm SORT không thay đổi bảng gốc và thay vào đây tạo một bản sao đã được bố trí của nó trong bảng tính. Đọc bài viết sau để tìm hiểu hàm SORT là gì và cách bạn có thể sử dụng hàm này trong Excel.

Hàm SORT là gì?

SORT là một hàm cốt lõi trong Excel lấy một mảng, sau đó bố trí nó dựa theo những tham số bạn đã nhập. Hàm SORT có thể sắp xếp các cột và hàng, đồng thời bạn có thân xác định cột hoặc hàng nào mà hàm sẽ sắp xếp mảng của bạn. Cú pháp cho hàm SORT như sau:

  =SORT (array, [sort_index], [sort_order], [by_col])  
 • array: Mảng mà bạn mong muốn bố trí bằng cách sử dụng hàm này.
 • sort_index: Hàng hoặc cột mà hàm sẽ lấy làm cơ sở sắp xếp. Đây sẽ là một số duy nhất được tính từ điểm bắt đầu của mảng.
 • sort_order: Điều này sẽ xác định xem mảng nên được bố trí theo thứ tự nâng dần hay giảm dần. 1 tăng dần, -1 giảm dần.
 • by_col: Cho biết cột hay hàng cần phải được sắp xếp. Giá trị TR U E sẽ bố trí các cột, được sử dụng trong các mảng ngang. Giá trị FALSE sẽ bố trí các hàng, được sử dụng trong những mảng dọc.

Tham số bắt buộc duy nhất tại đây chính là bản thân mảng. Tất cả các tham số khác đều tùy chọn và hàm SORT cũng đều có thể hoạt động chỉ từ mảng. Theo mặc định, hàm sẽ giả sử sort_index 1 , sort_order 1 by_col FALSE.

Nếu là người yêu thích macro, bạn cũng cũng có thể sử dụng macro Excel để sắp xếp dữ liệu, thay vì các hàm.

Cách sử dụng hàm SORT trong Excel

Cách sử dụng hàm SORT để sắp xếp dữ liệu trong Excel
Hàm SORT trong Excel

Trong bảng tính mẫu này, chúng tôi có tổng số điểm mà mỗi người chơi tích lũy được trong một game. Bảng tính này chứa hai bảng, một bảng dọc và một bảng nằm ngang, bao gồm tên của các cầu thủ và điểm số của họ.

Mục đích là bố trí các bảng dựa trên điểm số theo thứ tự giảm dần. Người chơi có số điểm đỉnh cao sẽ đứng đầu bảng được sắp xếp.

Sắp xếp hàng với hàm SORT

Cách sử dụng hàm SORT để sắp xếp dữ liệu trong Excel
Sắp xếp theo hàng trong Excel

Đầu tiên, hãy sắp xếp bảng dọc. Trước khi bắt đầu, hãy tìm hiểu sơ lược về cách bạn mong muốn bảng được sắp xếp. Mục đích là sắp xếp bảng ( A2:B11 ) dựa theo các điểm (cột thứ 2 từ trái sang). Bảng này sẽ có bố trí theo thứ tự giảm dần, và các hàng sẽ được sắp xếp theo thứ tự.

Bây giờ, bạn cũng có thể sắp xếp bảng:

1. Chọn ô mà bạn mong muốn đặt bảng được bố trí mới. Đó sẽ là ô D2 trong tỉ dụ này.

2. Trong thanh công thức, hãy nhập công thức bên dưới:

  =SORT(A2:B11, 2, -1, FALSE)  

Công thức này gọi hàm SORT và yêu cầu nó sắp xếp mảng trong A2:B11. Sau đó, hướng dẫn nó sắp xếp mảng dựa theo cột thứ 2 ( 2 ) và bố trí chúng theo thứ tự giảm dần ( -1 ). Cuối cùng, công thức chỉ dẫn SORT sắp xếp các hàng, vì tham số by_col được đặt thành FALSE.

3. Nhấn Enter. Bây giờ, Excel sẽ tạo một bản sao được bố trí của bảng!

Sắp xếp các cột với hàm SORT

Cách sử dụng hàm SORT để sắp xếp dữ liệu trong Excel
Sắp xếp theo cột trong Excel

Phần thứ 2 của trọng trách đây là sắp xếp bảng theo phía ngang. Mục tiêu là sắp xếp bảng thứ hai ( H1:Q2 ) dựa theo các điểm số (hàng thứ hai từ trên xuống) và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần.

1. Chọn ô mà bạn muốn hiển thị bảng đã được gần xếp. Đây sẽ là ô H6 trong tỉ dụ này.

2. Nhập công thức bên dưới vào thanh công thức:

  =SORT(H1:Q2, 2, 1, TRUE)  

Công thức này gọi hàm SORT để sắp xếp mảng trong H1:Q2. Mảng được bố trí theo những giá trị trong hàng thứ 2 ( 2 ) và với thứ tự tăng dần ( 1 ). Vì mảng nằm ngang, nên các cột được sắp xếp. Do đó, by_col được đặt thành TRUE.

3. Nhấn Enter. Bây giờ Excel sẽ bố trí bảng theo hướng ngang.

Nếu muốn sắp xếp bảng theo ngày mà không cần tạo bản sao mới của nó, bạn có thể sử dụng công cụ Sort & Filter trong Excel. Bằng cách này, bạn sẽ không cần sử dụng bất kỳ hàm nào và các thay đổi sẽ được áp dụng cho bảng gốc.

Có nhiều cách thức để tổ chức bảng tính và một trong những đó là sắp xếp các mảng bằng hàm SORT. Hàm SORT giữ nguyên, không thay đổi mảng ban đầu và thay vào đây tạo một bản sao đã được sắp xếp của mảng.

Bây giờ, bạn đã biết phương pháp dùng hàm SORT để bố trí các mảng của mình, hãy nâng nó lên cấp bậc tiếp theo bằng việc học cách tổ chức các bảng tính của bạn trong Excel.

 • Hàm Index trong Excel: Công thức và cách sử dụng
 • Cách sử dụng hàm RANK và SUMPRODUCT trong Excel với COUNTIF
 • Cách sử dụng hàm WORKDAY trong Microsoft Excel
 • Cách sử dụng hàm XLOOKUP trong Excel

excel,MS excel,hàm SORT,hàm SORT excel,sử dụng hàm SORT,cách sử dụng hàm SORT,sắp xếp dữ liệu Excel

Nội dung Cách sử dụng hàm SORT để sắp xếp dữ liệu trong Excel được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--