Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Cách sử dụng Nginx làm reverse proxy

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách sử dụng Nginx làm reverse proxy Khác với Apache, Nginx là máy chủ web phổ biến nhất hiện có. Ngoài việc là một máy chủ web, nó cũng có thể được sử dụng như một trình cân bằng tải hoặc reverse proxy.

Khác với Apache, Nginx là máy chủ web thông dụng nhất hiện có. Ngoài việc là một máy chủ web, nó cũng cũng có thể được sử dụng như một trình cân bằng tải hoặc reverse proxy. Trong hướng dẫn này, Truongtin.top sẽ chỉ cho bạn cách có thể sử dụng Nginx làm reverse proxy.

Reverse proxy là gì?

Một proxy server hoạt động với vai trò trung gian giữa máy khách và máy server khác. Proxy server lấy tài nguyên từ máy chủ mà bạn muốn kết nối và gửi nó cho bạn để xem. Một reverse proxy hoạt động theo cùng một cách, ngoại trừ vai trò bị đảo ngược. Khi bạn đòi hỏi thông tin từ máy chủ, reverse proxy sẽ giữ đòi hỏi và gửi nó đến máy chủ backend thích hợp. Điều này cấp phép quản trị viên hệ thống sử dụng máy server cho nhiều ứng dụng, cũng giống đáp ứng luồng lưu lượng truy cập mượt mà hơn giữa máy khách và máy chủ.

Reverse proxy là gì?

Lợi ích của reverse proxy

Tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, bạn có thể có các trường hợp sử dụng reverse proxy khác nhau.

 • Một reverse proxy cho phép bạn chạy nhiều ứng dụng trên và một máy chủ – Nếu bạn có nhiều ứng dụng chạy trên cùng một máy chủ, mọi thứ chúng chẳng thể “lắng nghe” cùng lúc trên cổng 80 hoặc 433. Với reverse proxy, bạn cũng có thể có thể cấu hình nó để chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các phần mềm riêng lẻ nếu cần.
 • Cân bằng tải – Nếu có nhiều máy chủ chạy và một ứng dụng, bạn có thể sử dụng reverse proxy để phân phối lưu lượng đều cho từng máy chủ.
 • Tường lửa ứng dụng web – Bạn cũng đều có thể sử dụng reverse proxy để ẩn ứng dụng của mình và cũng để lọc IP spam hoặc bảo quản khỏi cuộc tấn công DDOS.
 • Ghi nhật ký và kiểm tra đơn giản – Vì mọi thứ lưu lượng truy cập đến được quản lý bởi reverse proxy, nên việc ghi nhật ký và giám sát luồng lưu lượng sẽ đơn giản hơn.

Cấu hình Nginx làm reverse proxy

Để thiết lập Nginx làm reverse proxy, bài viết sẽ sử dụng tham số proxy_pass trong file cấu hình Nginx.

Lưu ý : Hướng dẫn này giả thiết rằng bạn có 1 số kiến ​​thức về Nginx và đã cài đặt, cũng như thiết lập Nginx trong máy server của bạn.

Trong hầu hết các trường hợp sử dụng, Nginx sẽ là máy server front-end, “lắng nghe” cổng 80 (HTTP) hoặc 443 (HTTPS) cho các yêu cầu đến. Vì chỉ cũng có thể có một dịch vụ “nghe” trên cổng 80 hoặc 443, ứng dụng của bạn bắt buộc phải “nghe” trên một cổng khác, chẳng hạn như cổng 8081. Cấu hình dễ nhất sẽ giống như thế này:

 server { listen 80; listen [::]:80; server_name myapp.com; location / { proxy_pass http://localhost:8081/; } } 

Điều này có nghĩa là tất cả những yêu cầu đến myapp.com tại cổng 80 sẽ có chuyển hướng đến cổng 8081.

Thiết lập nâng cao

Ngoài directive proxy_pass, có 1 số directive khác mà bạn có thể sử dụng để thiết lập nâng lên hơn.

 • proxy_set_header – Điều này cho phép bạn đặt tiêu đề để gửi đến phần mềm nền. Ví dụ, xem cấu hình sau:
 proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 

Bạn cũng có thể đặt tiêu đề proxy cần thiết để chuyển đến ứng dụng, cho nó biết IP đòi hỏi và địa chỉ với xa, sau đó xuất nội dung chuẩn xác cho trang web yêu cầu.

 • proxy timeout – Điều này cho phép bạn đặt giá trị timeout (thời gian chờ) để gửi và nhận đòi hỏi proxy. Ví dụ:
 proxy_connect_timeout 90; proxy_send_timeout 90; proxy_read_timeout 90; 
 • proxy_buffers – Điều này cấp phép Nginx tạm thời giữ phản hồi của proxy server và chỉ gửi đến máy server yêu cầu sau khi proxy server kết thúc phản hồi. Ví dụ:
 proxy_buffers 32 4k; 

Nếu ứng dụng của bạn gửi một con số lớn file, thì bạn cũng có thể có thể muốn vô hiệu hóa proxy_buffers:

 proxy_buffering off; 

Như bạn cũng đều có thể thấy, Nginx là một máy server reverse proxy có rất nhiều công dụng. Điểm cộng rất lớn về nó là cấu hình đơn giản, dễ sử dụng và vẫn cho phép bạn mở rộng quy mô trong những trường hợp phức tạp hơn. Để biết thêm chi tiết, bạn cũng có thể có thể xem tài liệu mô-đun proxy Nginx (tại https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html) hoặc các thí dụ cấu hình (tại https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/examples/full/).

Chúc bạn thi hành thành công!

reverse proxy, Nginx, cách sử dụng Nginx làm reverse proxy, lợi ích của reverse proxy, reverse proxy là gì

Nội dung Cách sử dụng Nginx làm reverse proxy được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--