Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Tìm hiểu về Border Gateway Protocol (BGP)

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Tìm hiểu về Border Gateway Protocol (BGP) Border Gateway Protocol (BGP) được sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến cho Internet và là giao thức được sử dụng giữa các ISP (là những AS khác nhau).

Border Gateway Protocol (BGP) được dùng để trao đổi tin tức định tuyến cho Internet và là giao thức được dùng giữa các ISP (là những AS khác nhau).

Giao thức có thể kết nối bất kỳ mạng Internet nào của hệ thống tự trị bằng phương pháp sử dụng cấu trúc liên kết tùy ý. Yêu cầu duy nhất là mỗi AS có tối thiểu một router có thể chạy BGP và đó là router kết nối với tối thiểu một router BGP của AS khác.

Chức năng chính của BGP là trao đổi tin tức về khả năng tiếp cận mạng với những hệ thống BGP khác. Border Gateway Protocol thành lập đồ thị của hệ thống tự trị dựa trên thông tin được trao đổi giữa các router BGP.

Border Gateway Protocol (BGP) được sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến cho Internet
Border Gateway Protocol (BGP) được dùng để trao đổi thông tin định tuyến cho Internet

Đặc điểm của Border Gateway Protocol (BGP)

 • Cấu hình hệ thống tự trị liên kết: Vai trò chính của BGP là cung cấp tin tức liên lạc giữa hai hệ thống tự trị.
 • BGP hỗ trợ Next-Hop Paradigm.
 • Phối hợp giữa nhiều BGP speaker trong AS (Autonomous System – Hệ thống tự trị).
 • Thông tin đường dẫn: BGP advertisement (quảng bá) cũng kể cả thông tin đường dẫn, cùng theo với cặp điểm đích cũng có thể có thể truy cập và điểm đến tiếp theo.
 • Hỗ trợ policy: BGP cũng có thể triển khai các policy có thể được cấu hình bởi quản trị viên. Ví dụ, một router chạy BGP có thể được cấu hình để phân biệt giữa các tuyến được biết trong AS và đã được biết từ bên phía ngoài AS.
 • Chạy qua TCP.
 • BGP bảo tồn băng thông mạng.
 • BGP hỗ trợ CIDR.
 • BGP cũng bổ trợ bảo mật.

Chức năng của Border Gateway Protocol (BGP)

BGP thực hiện 3 chức năng, được đưa ra dưới đây.

1. Chức năng trước mắt bao gồm việc tiếp nhận và xác thực các peer ban đầu. Cả hai peer đều thiết lập kết nối TCP và thực hiện trao đổi thông điệp đáp ứng rằng cả 2 bên đã đồng ý giao tiếp.

2. Chức năng thứ 2 chủ đạo tập trung vào việc gửi tin tức khả năng tiếp cận tiêu cực hoặc tích cực.

3. Chức năng thứ ba xác minh rằng các peer và kết nối mạng giữa chúng đang hoạt động chính xác.

 • Tìm hiểu về Voice over Internet Protocol (VoIP)

Các chức năng quản lý tin tức tuyến đường của BGP

 • Lưu trữ tuyến đường : Mỗi BGP lưu giữ thông tin về cách tiếp cận các mạng khác.
 • Cập nhật tuyến đường : Trong trọng trách này, các kỹ thuật đặc biệt được dùng để xác định thời điểm và phương pháp sử dụng thông tin nhận được từ những peer để cập nhật những tuyến đúng cách.
 • Lựa chọn tuyến đường : Mỗi BGP sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu đường đi của mình để chọn các đường tốt đến từng mạng trên Internet.
 • Quảng bá tuyến đường : Mỗi BGP speaker đều đều nói với peer của mình những gì nên biết về các mạng và cách thức không trùng lặp để tiếp cận chúng.
 • Tìm hiểu về Cloud Firewall
 • Internet of Things (IoT) hay Mạng lưới vạn vật kết nối là gì?
 • Tìm hiểu về các dòng RAM server
 • Tìm hiểu về công nghệ Bluetooth

Border Gateway Protocol, BGP, tìm hiểu về Border Gateway Protocol, BGP là gì, đặc điểm của Border Gateway Protocol, Chức năng của Border Gateway Protocol

Nội dung Tìm hiểu về Border Gateway Protocol (BGP) được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--