Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Biểu thức tính toán trong Access 2016

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Biểu thức tính toán trong Access 2016 Biểu thức trong MS Access có thể hiểu tương tự như các công thức trong Excel. Biểu thức có thể bao gồm các toán tử, hằng, hàm và mã định danh.

Biểu thức trong MS Access cũng có thể hiểu tương tự như các công thức trong Excel. Biểu thức cũng có thể có thể cho dù là các toán tử, hằng, hàm và mã định danh.

Các biểu thức sử dụng để thi hành nhiều công việc khác nhau. Trong bài viết này, Chúng tôisẽ hướng dẫn bạn tạo ra một loại biểu thức cụ thể xem là biểu thức tính toán . Ta sẽ tạo ra các trường tính toán và hiển thị dữ liệu không có sẵn trong cơ sở dữ liệu mà được tính từ những trường riêng biệt được lưu trữ.

Để minh họa, ta sử dụng tin tức từ nhiều bảng khác nhau: tblKhachhang, tblSach, tblDonhang, tblChitietdonhang .

Sử dụng thông tin từ nhiều bảng khác nhau: tblKhachhang, tblSach, tblDonhang, tblChitietdonhang
Sử dụng tin tức từ nhiều bảng khác nhau: tblKhachhang, tblSach, tblDonhang, tblChitietdonhang

Chạy truy vấn và bạn sẽ thấy các kết quả sau.

Kết quả khi chạy truy vấn trên
Kết quả khi chạy truy vấn trên

Giờ chúng ta thử thực hiện một phép tính đơn giản, lấy số lượng sách được đặt nhân với giá bán một quyển để lấy về tổng tiền cần phải thanh toán. Ta gọi trường đây là Tổng tiền.

Biểu thức đầy đủ:

  Tongtien: [tblChitietDonhang]![Soluong]*[tblSach]![GiaChitiet]  
Tạo biểu thức trong trường Tongtien mới
Tạo biểu thức trong trường Tongtien mới

Chạy truy vấn, bạn cũng đều có thể thấy trường Tongtien xuất hiện ở phía cuối.

Có hàng Tổng tiền là kết quả của 2 cột Soluong và GiaChitiet
Có hàng Tổng tiền là kết quả của 2 cột Soluong và GiaChitiet

Thêm một cột tính Thuế:

  Thue: [Tongtien]*0.1  
Bổ sung Thuế bằng 10% tổng tiền
Bổ sung Thuế bằng 10% tổng tiền

Bạn tự chạy truy vấn và xem kết quả ở cột cuối cùng nhé.

Bài trước: Toán tử đại diện Wildcard trong Access

Bài tiếp: Sử dụng Chỉ mục trong Access 2016

Expression trong access, cách dựng một biểu thức Access, bieu thuc tinh toan trong access, ví dụ biểu thức trong access, học access, access 2016, biểu thức trong access là gì, phép tính trong access, tính toán trong access

Nội dung Biểu thức tính toán trong Access 2016 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--