Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016 Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) là các điều kiện lọc giúp bạn truy xuất các mục cụ thể từ cơ sở dữ liệu Access, sử dụng khi bạn muốn giới hạn kết quả dựa trên các giá trị trong một trường.

Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) là các điều kiện lọc giúp bạn truy xuất các mục cụ thể từ cơ sở dữ liệu Access, sử dụng khi bạn mong muốn giới hạn kết quả dựa theo các giá trị trong một trường. Nếu dữ liệu thích hợp với mọi thứ các tiêu chí thì nó sẽ xuất hiện trong kết quả truy vấn.

  • Tiêu chí truy vấn là một biểu thức mà Access sẽ đối chiếu với các giá trị trong số trường truy vấn để xác định các bản ghi có chứa giá trị đó hay không.
  • Một số tiêu chuẩn rất đơn giản, chỉ cần dùng các toán tử và hằng số cơ bản. Tiêu chí phức tạp hơn thì sử dụng các hàm, toán tử đặc biệt và tham chiếu trường khác.
  • Để thêm 1 số chỉ tiêu vào truy vấn, bạn cần mở truy vấn trong Design View sau đó định vị các trường muốn chỉ định tiêu chí.

Hãy xem một thí dụ dễ dàng sử dụng các tiêu chuẩn trong 1 truy vấn. Đầu tiên, mở cơ sở dữ liệu Access của bạn, sau đó chuyển đến tab Create và nhấp vào Query Design .

Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

Trong Show Table , chọn bảng muốn truy vấn, tại đây là tblNhanvien, click đúp chuột vào và chọn Close.

Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

Trong cửa sổ bảng, nhấp đúp chuột vào tên của các trường bạn muốn xuất hiện trong truy vấn. Chúng sẽ có thêm vô lưới thiết kế ở phần bên dưới cùng của màn hình. Ở đây ta chọn NhanvienID, Ten, Ho, ChucDanh, Dienthoai.

Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

Sau khi thiết lập tiêu chí tìm kiếm, thi hành truy vấn bằng cách nhấp vào lệnh Run trên tab Design, bạn sẽ thấy kết quả như này:

Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

Bây giờ, nếu bạn chỉ muốn hiển thị những người có chức vụ là Biên dịch thì hãy thêm tiêu chí để lọc ra những bản ghi theo yêu cầu. Quay lại Query Design và ở dòng Criteria của ChucDanh, nhập giá trị cần lọc là Bien dich.

Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

Bây giờ chạy lại Truy vấn, bạn sẽ thấy chỉ xuất hiện những bản ghi chuyên viên có chức vụ là Biên dịch.

Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

Nếu bạn muốn thêm điều kiện lọc cho nhiều trường thì chỉ cần add dữ liệu cần vào dòng Criteria trên nhiều trường.

Còn nếu bạn mong muốn truy xuất dữ liệu với 2 giá trị khác nhau trong và một trường, ví dụ lọc chức danh Bien tap Truong nhom , hãy chỉ định giá trị ở hàng OR như sau:

Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

Kết quả trả về:

Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

Nếu muốn sử dụng chức năng của toán tử AND, bạn chỉ cần chỉ định các điều kiện khác trong hàng Criteria.

Ví dụ muốn truy xuất dữ liệu của nhân viên có chức vụ là Trưởng nhóm Biên tập , nhưng chỉ lấy Biên tập có họ Nguyễn.

Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

Kết quả trả về:

Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016

Bài trước: Truy vấn Dữ liệu (Query Data) trong Access 2016

Bài tiếp: Truy vấn Hành động (Action Query) trong Access 2016

  • Tiêu chí thay thế (Alternate Criteria) trong Access 2016
  • Sương sương là gì? Makeup sương sương hot trend của giới trẻ
  • Troll là gì? Ý nghĩa thực thụ của từ troll

Criteria trong access 2016,Criteria trong access,tiêu chí truy vấn,tiêu chí truy vấn access,Criteria là gì,thiết kế truy vấn riêng,thiết kế tiêu chí truy vấn,câu hỏi truy vấn access,câu hỏi truy vấn,access 2016,truy vấn trong access,cơ sở dữ liệu,học cơ sở dữ liệu,Query Criteria

Nội dung Thiết lập Tiêu chí truy vấn (Query Criteria) trong Access 2016 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--