Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 – Phần 2

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 – Phần 2 Trong phần trước của bài viết, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn một số điểm cơ bản trong việc cấu hình, thiết lập hệ thống SharePoint 2010 với tính năng Incoming, Outgoing Email. Và lần này, chúng ta sẽ tiếp tục với một số việc còn lại để hoàn tất quá trình này, chẳng hạn như thiết lập Active Directory để hiển thị Contact trong Outlook Address Book…

Quản Trị Mạng – Trong phần trước của bài viết, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn một số điểm cơ bản trong việc cấu hình, thiết lập hệ thống SharePoint 2010 với tính năng Incoming, Outgoing Email. Và lần này, chúng ta sẽ tiếp tục với một số việc còn lại để hoàn tất công đoạn này, chẳng hạn như thiết lập Active Directory để hiển thị Contact trong Outlook Address Book , cấu hình Incoming Email trong Central Administration . ..

Tại thời điểm này, chúng ta sẽ cực kỳ cần sử dụng tới Domain Controller và thực hành một số thay đổi trong Active Directory để cho phép Contact được phép khởi tạo bên trong mô hình của hệ thống, bên cạnh đó là khả năng hiển thị đầy đặn và chính xác trong Outlook Address Book sau khi được khởi tạo.

Để thực hiện, các bạn mở Domain Controller Active Directory Users and Computers như hình dưới:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Tạo mới 1 thành phần Organizational Unit như sau:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Đặt tên cho Organizational Unit đó, ví dụ: Sp Contacts . Sau đó nhấn OK :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Tiếp tục, thay đổi chế độ Permission của Organizational Unit bằng phương pháp nhấn chuột phải và chọn Delegate Control:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Màn hình Delegation of Control Wizard hiển thị, chúng ta nhấn Next :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Chức năng chính tại đây là gán quyền điều khiển cho các tài khoản có thể khống chế được những dịch vụ của SharePoint Central , trong tình huống này là SP Admin . Nhấn nút Add :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Nhập spadmin vào phần “ Enter the object names to select ” rồi nhấn OK :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Tại màn hình tiếp theo, chọn đúng thành phần tương ứng và nhấn Next :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Hệ thống sẽ tiếp tục hỏi bạn có muốn thiết lập quyền hoặc tác vụ tùy theo nhu cầu của người quản trị cho các tài khoản đó. Tại đây, chúng ta chọn Create a custom task to delegate và nhấn Next :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Khi được hỏi về tác vụ cần gán, các bạn chọn “ This folder, existing objects in this folder, and creation of new objects in this folder ”. Nhấn Next để đón tục:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Trong phần lựa chọn mức phân quyền, chọn General Creation/deletion of specific child objects . Sau đó, trong bản kê Permissions chúng ta đánh dấu vào mục Create All Child Objects Delete All Child Objects . Nhấn Next :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Khi hoàn chỉnh toàn bộ quá trình Delegation of Control wizard đó mà không mắc phải vấn đề gì, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo như hình dưới. Nhấn Finish :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Cuối cùng, để hệ thống hoạt động ổn định, chúng ta cần kích hoạt tài khoản SP Admin trong Active Directory với mức phân quyền Delete Subtree . Các bạn chọn menu View > Advanced Features:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị nhiều thành phần hơn ở bên phải, nhấn chuột phải vào tài khoản SharePoint vừa được tạo ở bên trên và chọn Properties :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Cửa sổ Properties hiển thị, chúng ta chọn thẻ Security , nhấn nút Advanced :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Tại đây, các bạn chọn tiếp tài khoản SPADMIN :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Chúng ta sẽ thấy phần Delete subtree ở đây, đánh dấu vào cột Allow để kích hoạt tính năng này:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Nhấn OK để đóng cửa sổ này, sau đó tiếp tục bấm OK cho tới khi quay trở lại cửa sổ Active Directory Users and Computers chính:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Tại thời điểm này, chúng ta đã hoàn chỉnh việc thiết lập cần có trong Active Directory để các tài khoản Contact hiển thị đầy đủ trong Outlook Address Book . Và việc cuối cung cần thực hiện ở này là khởi động lại IIS trên server SharePoint .


Quay trở lại server SharePoint , nhấn chuột phải vào biểu tượng của PowerShell và chọn Run as Administrator:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Nhấn Yes tại màn hình hiển thị tiếp theo:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Tại màn hình điều khiển chính của PowerShell , gõ lệnh iisreset để khởi động lại toàn bộ quá trình. Đóng cửa sổ này lại khi hoàn tất:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Cấu hình Incoming Email trong Central Administration:

Bước tiếp theo của chúng ta tại đây là thiết lập quy luật áp dụng với Incoming Email trực tiếp từ bên trong Central Administration. Để thực hiện, các bạn hãy mở SharePoint Central Administration:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Chọn tiếp System Settings ở phía cửa sổ bên trái:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Bên dưới mục E-Mail and Text Messages (SMS) , chúng ta chọn đường dẫn Configure incoming e-mail settings:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Và ở phía cửa sổ bên phải, các bạn sẽ thấy một số tùy chọn như sau:

– Chọn Yes tại phần Enable sites on this server to receive e-mail?

– Chọn Automatic tại phần Settings mode

– Chọn Yes tại phần Use the SharePoint Directory Management Service to create distribution groups and contacts?

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

– Tại mục Active Directory container where new distribution groups and contacts will be created : các bạn điền tên của cục Container theo định dạng sau: OU=[ContainerName], DC=[domain], DC=[com], với ContainerName là tên của Organizational Unit đã tái tạo bên trên, domain ở này là tên miền second – level com chính là domain thuộc hàng top – level . Ví dụ tại đây là: OU=SP Contacts, DC=carvedrockfitness, DC=com

SMTP mail server for incoming mail: tùy chọn này thường được tự tái tạo ở chế độ mặc định.

– Chọn No tại phần Accept messages from authenticated users only?

– Chọn tiếp No tại mục Allow creation of distribution groups from SharePoint sites?

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

– Giữ nguyên tùy chọn mặc định của mục E-mail server display address:

– Chọn Accept mail from all e-mail servers

Sau khi hoàn chỉnh những bước trên, chúng ta nhấn OK :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Toàn bộ mục đích của việc làm trên của chúng ta là tạo và áp dụng sự thay đổi với thư mục Drop trên hệ thống. Nếu muốn chắc chắn rằng quá trình trên đã có hiệu quả, chúng ta càng phải kiểm tra lại thư mục đó.

Để thực hiện, các bạn hãy mở theo đường dẫn: C: > inetpub > mailroot . Tại đây sẽ được thư mục Drop:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Nhấn chuột phải và chọn Properties :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Cửa sổ Properties của thư mục Drop xuất hiện, chọn thẻ Security , kéo xuống phía dưới danh sách Group or user names cho đến khi nhìn thấy “ WSS_ADMIN_WPG… ” và “ WSS_WPG… ”:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2
Khi hệ thống của bạn hiển thị tài khoản tựa như như hình trên thì có tức là đã thành đạt trong việc thiết lập


Gán thêm Library thành Contact trong danh mục Organizational Unit:

Trước lúc kiểm tra tính năng Incoming Email trên server SharePoint đã hoạt động hay chưa, các bạn sẽ thật cần phải thực hành thêm 1 vài thao tác điều chỉnh khác. Trên 1 máy tính Client bất kỳ, mở trình duyệt và truy cập vào server SharePoint . Tiếp theo, chọn phần Libraries và nhấn đường dẫn tới 1 thư viện bất kỳ nào đó, trong phần thử nghiệm này là Recipes :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Để thay đổi thuộc tính của thư viện này, chúng ta chọn tab Library ở phía trên và nhấn Library Settings:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Chọn tiếp mục Communications Incoming e-mail settings:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Ở phía bên phải của màn hình, các bạn sẽ thấy một số tùy chọn đa chủng loại khác, thiết lập theo quy trình như sau:

– Chọn Yes tại phần Allow this document library to receive e-mail?

– Gán tên đối với địa điểm email tại mục E-mail address:

– Chọn phương án thích hợp nhất với đòi hỏi sử dụng tại phần Group attachments in folders?

– Chọn No tại Overwrite files with the same name?

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

– Chọn Yes tại Save original e-mail?

– Chọn No tại Save meeting invitations?

– Trong phần E-mail security policy : tại thời điểm này thì chúng ta chỉ cần chọn Accept e-mail messages from any sender . Tùy vào từng hoàn cảnh thực tiễn cụ thể không giống nhau thì nên lựa chọn ô thứ nhất.

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Khi đã hoàn chỉnh những bước trên, nhấn OK để đóng cửa sổ điều khiển chính. Sau đó, phần thư viện vừa thiết lập bên trên sẽ được gán thành Contact bên dưới mục Organizational Unit. Mở Active Directory Users and Computers > Organizational Unit (trong bài thí nghiệm này là SP Contacts ), chúng ta sẽ nhìn thấy thư viện hiển thị đầy đủ tại đây:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy đầy đặn danh sách Contact trong Exchange Server. Chọn Exchange Server , mở Exchange Management Console > Recipient Configuration > Mail Contact:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Kiểm tra công đoạn hoạt động của Incomint Email qua SharePoint:

Khi đã hoàn tất toàn bộ những bước trên, chúng ta hãy kiểm tra lần cuối trước khi đưa hệ thống áp dụng vào thực tế. Quay trở lại hệ thống Client , mở Microsoft Outlook và tạo mới 1 email:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Trong phần To : các bạn hãy điền địa điểm của phần Library vừa được khởi tạo tại bước trên, điền Subject , nội dung và file đính kèm bất kỳ. Sau đó nhấn nút Send :

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Sau đó, quay trở lại server SharePoint và mở phần thư viện lưu trữ tương ứng, chúng ta sẽ thấy cả địa chỉ email người gửi và file đính kèm:

Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 - Phần 2

Khi thu được kết quả như trên nghĩa là các bạn đã thành công trong việc cấu hình, thiết lập chức năng Incoming Email qua server sử dụng SharePoint . Trong phần tiếp theo của loạt bài về SharePoint này, chúng ta sẽ với nhau tìm hiểu về qui trình áp dụng tương tự như trên với Outgoing Email. Chúc các bạn thành công!

hướng dẫn, cấu hình, thiết lập, mail server, outgoing email, incoming email, microsoft sharepoint 2010, sharepoint server, smtp, windows 2008, windows 2008 r2, server manager, iis 6.0 manager, SharePoint Central

Nội dung Cấu hình, thiết lập Incoming và Outgoing Email trên SharePoint 2010 – Phần 2 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--