Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Mối quan hệ 1-1 giữa các bảng trong ACCESS

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Mối quan hệ 1-1 giữa các bảng trong ACCESS Quan hệ 1-1 được sử dụng để liên kết một bản ghi từ một bảng với một và chỉ một bản ghi trong một bảng khác.

Quan hệ 1-1 được dùng để liên kết một bản ghi từ một bảng với một và chỉ một bản ghi trong 1 bảng khác.

Mối quan hệ một đối một được tạo nên khi cả hai trường kết nối là khóa chính hoặc có những ràng buộc duy nhất.

Để làm rõ hơn, hãy tiếp tục với cơ sở dữ liệu và các bảng chúng ta đã tạo ở bài trước. Đầu tiên, bạn chuyển đến tab Database Tools .

Bảng tblHRData mới được lập
Bảng tblHRData mới được lập

Click vào tùy chọn Relationships.

Hộp thoại Show Table xuất hiện
Hộp thoại Show Table xuất hiện

Chọn bảng tblNhan vien và tblHRData, nhấp vào Add để thêm cả 2 bảng vào màn hình làm việc rồi đóng hộp thoại Show Table.

Cả 2 bảng tblNhanvien và tblHRData được thêm vào màn hình
Cả 2 bảng tblNhanvien và tblHRData được thêm nữa màn hình

Để tạo mối liên hệ giữa hai bảng này, hãy sử dụng chuột để nhấp và giữ trường NhanvienID trong bảng tblNhanvien, kéo nối đến trường bạn muốn kết nối bên trên bảng tblHRData. Khi bạn nhả chuột, Access sẽ mở cửa sổ sau:

Kéo nối 2 trường NhanvienID của 2 bảng với nhau để hiện ra hộp thoại Edit Relationships
Kéo nối 2 trường NhanvienID của 2 bảng cùng nhau để hiện ra hộp thoại Edit Relationships

Cửa số này liên quan đến NhanvienID của tblNhanvien NhanvienID của tblHRData. Click vào nút Create và giờ đây hai bảng này đã kết nối, thiết lập mối quan hệ với nhau.

Hai bảng sau khi thiếp lập mối quan hệ sẽ hiển thị như này
Hai bảng sau khi thiếp lập mối quan hệ sẽ hiển thị như này

Mối quan hệ này được Access tự động lưu mà chẳng cần Save. Vừa rồi ta đã tạo ra mối liên hệ cơ bản nhất, tiếp theo, hãy chọn từng bảng để xem có điều gì khác so với lúc đầu.

Bạn mở bảng tblNhanvien.

Bảng tblNhanvien chưa thấy sự thay đổi
Bảng tblNhanvien chưa thấy sự thay đổi

Bình thường ở phía bên trái của mỗi bản ghi, bạn sẽ thấy một dấu cộng nhỏ theo mặc định. Khi tạo mối quan hệ, Access sẽ tự động thêm 1 biểu dữ liệu con vào bảng đó.

Một biểu dữ liệu con xuất hiện khi bạn click vào dấu cộng nhỏ trước bản ghi
Một biểu dữ liệu con xuất hiện khi bạn click vào dấu cộng nhỏ trước bản ghi

Nhấp vào dấu cộng và bạn sẽ thấy tin tức liên quan đến các bản ghi có trên bảng tblHRData.

Nhập các thông tin cần thiết ngay tại biểu dữ liệu này
Nhập các tin tức cần phải có ngay tại biểu dữ liệu này

Nhấp vào tượng trưng Save và mở tblHRData, bạn sẽ thấy dữ liệu vừa nhập đã có ở đây.

Dữ liệu nhập trực tiếp ở bảng tblNhanvien được kết nối và xuất hiện tại bảng tblHRData
Dữ liệu nhập trực tiếp bên trên bảng tblNhanvien được kết nối và xuất ngày nay bảng tblHRData

Bài trước: Thiết lập quan hệ giữa các bảng trong Access 2016

Bài tiếp: Mối quan hệ 1-n giữa các bảng trong ACCESS

quan hệ 1-1, ràng buộc 1-1, mối quan hệ giữa các bảng, thiết lập các mối quan hệ các bảng, mối quan hệ các bảng trong access, access2016

Nội dung Mối quan hệ 1-1 giữa các bảng trong ACCESS được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--