Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể Việc kết hợp hàm Index và Match trong Excel giúp tìm kiếm giá trị chính xác và nhanh chóng.

Hàm kiếm tìm trong Excel thuộc đội hàm cơ bản Excel và có rất nhiều lựa chọn khác nhau để bạn tìm được giá trị mình cần trong bảng, như dùng hàm Vlookup Excel hay hàm Hlookup. Tuy nhiên 2 hàm tìm kiếm trên sẽ chỉ tìm giá trị theo hàng hoặc cột, theo 1 chiều mà không kiếm tìm giá trị trên cả hàng và cột.

Với tình huống này chúng ta nên phối hợp giữa hàm Index và Match để lấy các giá trị ở các hàng và các cột, đơn giản thực hiện hơn để thay thế cho hàm kiếm tìm Vlookup hay Hlookup. Bài viết dưới đây sẽ chỉ dẫn độc giả cách phối hợp 2 hàm Index và Match trong Excel.

 • Dùng hàm VLOOKUP để nối gộp hai bảng Excel cùng nhau
 • Cách kết hợp hàm Sumif và hàm Vlookup trên Excel
 • Cách gộp 2 cột Họ và Tên trong Excel không mất nội dung
 • 2 phương pháp để tách tin tức Họ và Tên trong Microsoft Excel?

Hướng dẫn phối hợp hàm Index và Match trong Excel

1. Hàm Index trong Excel

Hàm Index có 2 dạng là hàm Index dạng mảng và Index dạng tham chiếu.

Hàm Index dạng mảng trả về giá trị của 1 ô dữ liệu có chỉ số hàng và chỉ số cột đang tìm kiếm. Cú pháp hàm dạng mạng là Index (Array, Row_num,[column_num]). Trong đó:

 • Array: Mảng dữ liệu tham chiếu.
 • Row_num: Hàng chứa giá trị cần lấy.
 • Column_num: Cột chứa giá trị cần lấy.

Hàm Index dạng tham chiếu trả về giá trị của 1 ô có chỉ số hàng và cột đang tìm kiếm. Cú pháp hàm dạng tham chiếu là INDEX (Reference, Row_num, [Column_num], [Area_num]. Trong đó:

 • Reference: Vùng tham chiếu chứa giá trị cần tìm.
 • Row_num: Chỉ số hàng chứa giá trị cần tìm.
 • Column_num: Chỉ số cột chứa giá trị cần tìm.
 • Area_num: Số vùng trả về, để trống mặc định là 1.

Tìm biết thêm về phong thái sử dụng hàm Index trong bài viết Cách dùng hàm Index trong Excel.

2. Hàm Match trong Excel

Hàm Match trả về số thứ tự của giá trị cần tìm trong bảng. Cấu trúc hàm Match là =MATCH (Lookup_Value, Lookup_array, [Match_type]). Trong đó:

 • Lookup_Value: Giá trị cần tìm kiếm.
 • Lookup_array: Mảng chứa giá trị cần tìm.
 • Match_type: Kiểu tìm kiếm. Có 3 kiểu tìm kiếm:
  • Tìm kiếm giá trị nhỏ hơn giá trị cần kiếm tìm khi match_type =1.
  • Tìm kiếm giá trị bằng giá trị cần kiếm tìm khi match_type =0.
  • Tìm kiếm giá trị lớn hơn giá trị cần kiếm tìm khi match_type = -1.

Cách dùng hàm Match độc giả trong bài viết Cách dùng hàm Match trong Excel.

3. Kết hợp hàm Match với hàm Index

Chúng ta có bảng dữ liệu như hình dưới đây.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Bài tập 1: Tìm kiếm vật liệu của mặt hàng Tất cổ chân trong bảng (Tìm từ phải qua trái)

Theo bảng chúng ta thấy địa thế của Tất cổ chân nằm ở STT 4 và dóng sang sẽ thấy chất liệu của Tất cổ chân là Len dệt kim. Như vậy chúng ta sẽ nhìn vào cột Chất liệu và tìm về dòng số 5 sẽ ra được kết quả.

Bước 1:

Trước hết chúng ta sẽ tìm mặt hàng Tất cổ bàn chân nằm ngay địa làm sao trong bảng. Nhập công thức =MATCH(“Tất cổ chân”,B1:B7,0) rồi nhấn Enter. Trong đó:

 • Tất cổ chân: Là giá trị cần tìm đúng vị trí.
 • B1:B7: Vùng tìm kiếm cho giá trị, ở đây là cột Mặt hàng.
 • 0: Tìm giá trị chính xác.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Kết quả sẽ ra 5, tức là Tất cổ bàn chân ở địa thế dòng thứ 5 trong bảng .

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Bước 2:

Bây giờ chúng ta sẽ tìm giá trị tại cột Chất liệu ứng với giá trị tại dòng số 5 , sẽ ra được chất liệu cho sản phẩm Tất cổ chân.

Công thức phối hợp hàm Index với hàm Match =INDEX(cột cần tra cứu giá trị, (MATCH (giá trị dùng để làm tra cứu, cột chứa giá trị, 0)) .

Áp dụng vào bài tập 1 thì có thể thay cả cụm MATCH (giá trị dùng làm tra cứu, cột chứa giá trị, 0)) = 5, thứ tự của giá trị dùng để tra cứu.

Nhập công thức là =INDEX(D1:D7,5) và nhấn Enter. Trong đó D1:D7 là cột chứa giá trị cần tra cứu.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Kết quả sẽ ra vật liệu Len dệt Kim.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Công thức tổng quát phối hợp hàm Index với hàm Match khi áp dụng vào bài tập một là =INDEX(D1:D7,MATCH(“Tất cổ chân”,B1:B7,0)) rồi nhấn Enter.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Kết quả cũng cho ra Len dệt kim ứng với Tất cổ chân.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Bài tập 2: Tìm sản phẩm ứng với chất liệu Vải lanh trong bảng (Tìm từ trái sang phải)

Bước 1:

Trước hết chúng ta cần tìm vị trí của Vải lanh trong cột Chất liệu . Bạn nhập công thức =MATCH(“Vải lanh”,D1:D7,0) rồi nhấn Enter. Trong đó:

 • Vải lanh: Cần tìm vị trí cho giá trị này.
 • D1:D7: Vùng dữ liệu chứa giá trị cần tìm vị trí.
 • 0: Tìm chính xác giá trị này.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Kết quả ra 7, Vải lanh nằm ở dòng số 7 tại cột Chất liệu.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Bước 2:

Kết phù hợp với hàm Index chúng ta có công thức là =INDEX(B1:B7,7) rồi nhấn Enter.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Kết quả sẽ hiển thị Quần nữ ngắn đúng với bảng.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Chúng ta sẽ kết hợp hàm Index với hàm Match trong cùng 1 công thức nhập là =INDEX(B1:B7,MATCH(“Vải lanh”,D1:D7,0)) rồi nhấn Enter.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Kết quả cũng cho ra ứng với Quần nữ ngắn.

Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể

Như vậy khi phối hợp hàm Index với hàm Excel thì chúng ta sẽ tìm tìm được giá trị theo cả 2 chiều từ trái sang phải hay từ phải sang trái. Với hàm VLOOKUP, chúng ta chỉ có thể tra cứu dữ liệu từ trái qua phải mà thôi.

Bạn đọc tải bài tập kết hợp hàm Index với hàm Match có lời giải theo link dưới đây.

 • Tải bài tập hàm INDEX kết hợp hàm MATCH

Chúc các bạn thực hiện thành công!

 • Hàm căn bậc 2 trong Excel: Công thức và cách sử dụng
 • Cách tự động cập nhật thời gian sửa file Excel
 • Cách dùng hàm ADDRESS trong Excel
 • Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Excel

hàm index và match,kết hợp hàm index với hàm match,cách kết hợp hàm index với hàm match,tìm giá trị từ phải sang trái trong excel,tìm giá trị từ trái sang phải excel

Nội dung Cách kết hợp hàm Index và Match trong Excel, có ví dụ cụ thể được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--