Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Cách loại trừ file và thư mục bằng Robocopy trong Windows 10

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách loại trừ file và thư mục bằng Robocopy trong Windows 10 Trên Windows 10, Robocopy là một công cụ dòng lệnh quản lý file mạnh mẽ. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước để sao chép dữ liệu bằng Robocopy trên Windows 10, ngoại trừ các file và thư mục không cần thiết.

Trên Windows 10, Robocopy (Robust File Copy) là một công cụ dòng lệnh quản lý file mạnh mẽ, với hàng loạt các tùy chọn để chuyển file và thư mục sang một địa thế khác nhanh và đáng tin cậy hơn so với sử dụng File Explorer.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước để sao chép dữ liệu bằng Robocopy trên Windows 10, ngoại trừ các file và thư mục chẳng cần thiết.

Cách loại trừ thư mục bằng Robocopy

Để loại trừ một thư mục khi đang sao chép bằng Robocopy, hãy sử dụng các bước sau:

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh sau để sao chép các file và thư mục, ngoại trừ một thư mục cụ thể, sang địa thế khác và nhấn Enter :

  robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD "C:sourcefolderpathtoexclude-folder"  
Cách loại trừ file và thư mục bằng Robocopy trong Windows 10
Cách loại trừ thư mục bằng Robocopy

Ví dụ này loại trừ một thư mục cụ thể bằng Robocopy:

  robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD exclude-folder-1  

Ví dụ này loại trừ một thư mục sử dụng tùy chọn ký tự đại diện Robocopy:

  robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD exclude-fold*  

Ví dụ này loại trừ nhiều thư mục bằng Robocopy:

  robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD "C:sourcefolderpathtoexclude-folder-1" "C:sourcefolderpathtoexclude-folder-2"  

Khi bạn xong xuôi các bước, tất cả dữ liệu từ đường dẫn sẽ được sao chép, ngoại trừ các thư mục bạn đã chỉ định trong lệnh exclude_folder_file_robocopy.

Cách loại trừ file bằng Robocopy

Để loại trừ một file trong khi sao chép bằng Robocopy, hãy làm theo một số bước sau:

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh sau để sao chép các file và thư mục, ngoại trừ một file cụ thể, sang địa thế khác và nhấn Enter :

  robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF "C:sourcefolderpathtofolderfilename.extension"  
Cách loại trừ file và thư mục bằng Robocopy trong Windows 10
Cách loại trừ file bằng Robocopy

Ví dụ này loại trừ một file bằng Robocopy:

  robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF filename-1.extension  

Ví dụ này loại trừ một file bằng tùy chọn ký tự đại diện Robocopy:

  robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF filena*  

Ví dụ này loại trừ nhiều file bằng tùy chọn Robocopy:

  robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF "C:sourcefolderpathtofolderfilename-1.extension" "C:sourcefolderpathtofolderfilename-2.extension  

Sau khi xong xuôi các bước, Robocopy sẽ sao chép tất cả những file và thư mục từ một vị trí cụ thể, ngoại trừ những file bạn đã chỉ định trong lệnh bằng phương pháp dùng switch /XF.

Cách loại trừ cả file và thư mục bằng Robocopy

Để loại trừ cả file và thư mục bằng Robocopy, hãy sử dụng các bước sau:

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh sau để sao chép mọi file và thư mục, ngoại trừ các file và thư mục nhất định, sang ổ khác, rồi nhấn Enter :

  robocopy C:sourcefolderpath D:destinationfolderpath /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD "C:sourcefolderpathtoexclude-folder" /XF "C:sourcefolderpathtofolderfilename.extension"  
Cách loại trừ file và thư mục bằng Robocopy trong Windows 10
Cách loại trừ cả file và thư mục bằng Robocopy

Khi bạn kết thúc các bước, tất cả nội dung sẽ được sao chép sang vị trí mới, ngoài những file và thư mục bạn đã loại trừ trong lệnh bằng phương pháp dùng các switch /XD /XF.

 • Lệnh robocopy trong Windows
 • Cách thay đổi chế độ xem Group by của thư mục trong Windows 10
 • Cách tạo thư mục vô hình trên desktop Windows 10
 • Sử dụng tính năng Robocopy đa luồng để tăng tốc độ sao chép file trên Windows 10

windows 10,Robocopy,Robocopy trong Windows 10,loại trừ file và thư mục bằng Robocopy,loại trừ thư mục bằng Robocopy,loại trừ file bằng Robocopy

Nội dung Cách loại trừ file và thư mục bằng Robocopy trong Windows 10 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--