Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trong Access – Mối quan hệ giữa các bảng

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trong Access – Mối quan hệ giữa các bảng Trong bài viết này, Tin Học Trường Tín sẽ cùng bạn tìm hiểu về Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và tổng quan về mối quan hệ, sự liên kết dữ liệu giữa các bảng.

Trong bài viết này, Chúng tôisẽ cùng bạn tìm hiểu về Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và tổng quát về mối quan hệ, sự liên kết dữ liệu giữa các bảng.

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Database Normalization) là qui trình tổ chức các cột (thuộc tính) và bảng (quan hệ) của cơ sở dữ liệu quan hệ sao cho hợp lý để giảm thiểu dôi thừa dữ liệu.

Quá trình này phân chia dữ liệu trên rất nhiều bảng để cải thiện năng suất tổng thể, tính toàn vẹn và tuổi đời của database.

Tóm lại, bạn có thể hiểu:

  • Chuẩn hóa là công đoạn tổ chức dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
  • Quá trình kể cả tạo các bảng và thiết lập mối quan hệ giữa các bảng theo những quy tắc được thiết kế để bảo quản dữ liệu, giúp cơ sở dữ liệu linh hoạt hơn bằng cách loại bỏ sự dư thừa và phụ thuộc không nhất quán.

Ví dụ:

Bạn hãy theo dấu bảng ở tỉ dụ này, dữ liệu ở đây cũng có thể đánh giá là dư thừa, có nhiều khả năng đánh máy nhầm và phát sinh các lỗi không nhất quán trong qui trình nhập liệu

IDKH Ten Diachi TenSanPham Soluong Gia Tongtien
1 Bui Thu 56 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi Chocolate Chip 5 $2.00 $10.00
2 Tran Oanh 12 Khuat Duy Tien., Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan, Ha Noi Choc Chip 3 $2.00 $6.00
3 Le Quyen 56 Duy Tan., Q Cau Giay, Ha Noi Chocolate Chip 5 $2.00 $10.00

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần cơ cấu lại dữ liệu của mình và chia nó thành nhiều bảng để loại bỏ một số dôi thừa như trong ba bảng sau.

Tạo bảng liên kết với nhau có các trường như này
Tạo bảng liên kết cùng nhau có các trường như này

Ở đây, ta có 1 bảng dành riêng cho Khách hàng , 1 bảng Sản phẩm và 1 bảng Order (Đơn hàng) .

Nếu chỉ chia dữ liệu ra nhiều bảng cho dễ dàng thì cũng chưa thể thực hành được gì vì các bảng chưa liên kết với nhau, chưa có cách nào để dữ liệu của bảng này liên quan đến bảng kia. Để thi hành được việc kết nối dữ liệu trong nhiều bảng này, bạn sẽ phải cần thêm các Khóa ngoại – Foreign Key vào bảng Order.

Xác định mối liên hệ giữa các bảng

Mối quan hệ (Relationship) giữa các bảng hoạt động bằng phương pháp khớp dữ liệu trong những cột, thường là các cột cùng tên, có mặt trong cả 2 bảng. Cột khóa chính trong bảng sẽ cung cấp một ID duy nhất cho mỗi bản ghi (mỗi hàng) và là khóa ngoại trong bảng khác.

Có 3 kiểu thiết lập mối quan hệ:

Quan hệ 1-1

Quan hệ 1-1 là quan hệ giữa hai bảng mà một bản ghi của bảng A quan hệ duy nhất với một bản ghi của bảng B và ngược lại.

Mối quan hệ một đối một được tạo nên khi cả hai trường kết nối là khóa chính hoặc có những ràng buộc duy nhất.

Kiểu quan hệ này sẽ không phổ biến. Bạn cũng đều có thể sử dụng mối quan hệ 1-1 trong số tình huống sau:

  • Chia một bảng thành nhiều cột.
  • Cô lập phần nào của bảng vì lý do bảo mật.
  • Lưu trữ dữ liệu hiện hữu trong thời gian ngắn và cũng đều có thể dễ dàng xóa bằng cách xóa bảng.
  • Lưu trữ tin tức chỉ áp dụng cho một tập hợp con của bảng chính.

Quan hệ 1-n (một-nhiều)

Quan hệ 1-n là loại quan hệ thông dụng nhất.Trong mối liên hệ này, một bản ghi trong bảng A có thể có nhiều bản ghi thích hợp trong bảng B, nhưng một bản ghi trong bảng B chỉ có 1 bản ghi phù hợp trong bảng A. Cũng có thể hiểu, khóa chính trong bảng A cũng có thể được sao chép nhiều lần trong bảng khác.

Ví dụ: bảng Khách hàng Đơn hàng có mối liên hệ một-nhiều: mỗi khách hàng cũng có thể đặt nhiều đơn hàng, nhưng mỗi lô hàng chỉ tới từ một khách hàng.

Quan hệ n-n (nhiều-nhiều)

Quan hệ n-n là quan hệ giữa hai bảng mà một bản ghi của bảng A có thể có nhiều bản ghi thích hợp trong bảng B và ngược lại.

Để tạo mối quan hệ như vậy, hãy xác định bảng thứ ba, được coi là bảng nối, có khóa chính kể cả các khóa ngoại từ cả bảng A và bảng B.

Ví dụ: bảng Khách hàng và bảng Sản phẩm có mối quan hệ n-n được định vị bởi mối liên hệ 1-n từ chúng tới bảng Đơn hàng.

Bài trước: Tiêu chí thay thế (Alternate Criteria) trong Access 2016

Bài tiếp: Thiết lập quan hệ giữa các bảng trong Access 2016

quan hệ các bảng trong access, mối quan hệ các bảng, thiết lập relationship trong access, thiết lập relationship các bảng, quan hệ Many-to-Many, quan hệ One-to-Many, quan hệ One-to-One

Nội dung Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trong Access – Mối quan hệ giữa các bảng được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--