Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Khởi đầu với Windows Server 2008 Server Core

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Khởi đầu với Windows Server 2008 Server Core Server Core là hình thức cài đặt Windows dạng rút gọn. Nghĩa là, sau khi đã cài đặt thành công, bạn triển khai và quản trị các dịch vụ trên Windows như: Active Directory, DNS Server, DHCP Server… hoàn toàn bằng giao diện dòng lệnh

Quản Trị Mạng Server Core là hình thức cài đặt Windows dạng rút gọn. Nghĩa là, sau khi đã cài đặt thành công, bạn tiến hành và quản trị các dịch vụ trên Windows như: Active Directory, DNS Server, DHCP Server… tận gốc bằng giao diện dòng lệnh .

1. Cài đặt Server Core

Windows Server 2008 Server Core yêu cầu cấu hình tối thiểu khá nhẹ với CPU 1 GHz (x86) hoặc 1.4 GHz (x64), RAM 512 MB và HDD 2 GB. Các bước cài đặt tương tự như Windows Server 2008 Full installation.

2. Cấu hình cơ bản Server Core

Điền địa chỉ IP

Trước tiên, bạn sử dụng lệnh netsh interface ipv4 show interfaces để xem id của card mạng.
Tiếp theo, bạn thi hành lệnh netsh interface ipv4 set address để điền địa điểm id cho card mạng với id vừa tìm được ở trên. Ví dụ:

netsh interface ipv4 set address name=3 source=static address=192.168.1.6 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1.

Sau khi thiết lập xong, bạn nên sử dụng lệnh ipconfig để kiểm tra.

Join domain

Server Core hỗ trợ bạn join (kết nối) máy tính vào domain với lệnh netdom . Chẳng hạn, để join máy tính vào domain huesoft.com, bạn thực hành lệnh như sau:

netdom join %computername% /domain:huesoft.com /userd:hoanghac /passwordd:********

Trong đó, %computername% là biến lưu thông tin về tên máy tính, /domain dùng làm chỉ định tên miền sẽ kết nối vào, /userd và /passwordd là các tham số liên quan đến tên và mật khẩu của người quản trị. Khi kết thúc việc kết nối, bạn cần khởi động lại máy tính.

Để disjoin máy tính khỏi domain, bạn thực hành lệnh netdom remove %computername% .

3. Triển khai các dịch vụ trên Server Core

Trong phần này, chúng ta thi hành các lệnh để tiến hành dịch vụ DHCP trên Server Core. Để cài đặt dịch vụ, bạn thực hiện lệnh:

Start /w ocsetup DHCPServerCore

Để cấu hình và khởi động dịch vụ, bạn thi hành các lệnh sau:

sc config dhcpserver start= auto
net start dhcpserver

Tiếp theo, bạn sử dụng lệnh netsh tại cửa sổ dòng lệnh hoặc quản trị từ xa bằng cửa sổ DHCP trên Windows Server 2008. Và để loại bỏ dịch vụ DHCP trên Server Core, bạn thực hiện lệnh:

start /w ocsetup DHCPServerCore /uninstall

Để tham khảo chi tiết về các lệnh liên quan đến Server Core, bạn truy cập địa điểm này.

Windows Server 2008 Server Core, Windows Server 2008, Server Core, Active Directory, DNS Server, DHCP Server

Nội dung Khởi đầu với Windows Server 2008 Server Core được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--