Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Mối quan hệ n-n giữa các bảng trong Access

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Mối quan hệ n-n giữa các bảng trong Access Ở bài viết này, hãy cùng Tin Học Trường Tín tìm hiểu kĩ về cách thiếp lập mối quan hệ n-n. Quan hệ n-n là quan hệ giữa hai bảng mà một bản ghi của bảng A có thể có nhiều bản ghi phù hợp trong bảng B và ngược lại.

Ở bài viết này, hãy cùng Chúng tôitìm hiểu kĩ về cách thiếp lập mối liên hệ n-n. Quan hệ n-n là quan hệ giữa hai bảng mà một bản ghi của bảng A cũng có thể có nhiều bản ghi phù hợp trong bảng B và ngược lại.

Để tạo mối liên hệ như vậy, hãy định vị bảng thứ ba, được coi là bảng nối, có khóa chính cho dù là các khóa ngoại từ cả bảng A và bảng B để chia mối quan hệ n-n thành hai mối liên hệ 1-n.

Tiếp tục với các ví dụ ở bài chỉ dẫn trước, ta bổ sung thêm một bảng tblTacgia cùng một bảng nối tblTacgiaNoi. Bảng Tác giả bao gồm các trường TacgiaID, Ten, Ho, Diachi, Dienthoai, Email, Ngaysinh.

Thêm mới bảng tblTacgia có các trường như hình
Thêm mới bảng tblTacgia có các trường như hình

Thường thì một người sáng tác sẽ làm việc với nhiều dự án, cũng như một dự án cũng có thể có nhiều người sáng tác cùng thực hiện. Như các bài chỉ dẫn trước, bảng tblDuAn cũng có một trường tác giả, vì vậy, ta sẽ tạo một bảng riêng kể cả các dữ liệu thông tin về tác giả. Vậy nên, chúng ta không cần trường này trong bảng Dự án nữa.

Bảng tblDuAn cũng có một trường về Tác giả
Bảng tblDuAn cũng có 1 trường về Tác giả

Chọn trường Tacgia, nhấn nút xóa và bạn sẽ thấy thông báo sau.

Xóa trường TacGia trên bảng này
Xóa trường TacGia trên bảng này

Click Yes .

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một bảng nối. Bảng nối này còn có hai khóa ngoại như sau:

Thêm 2 trường ID của hai bảng vào bảng nối này
Thêm 2 trường ID của hai bảng vào bảng nối này

Các trường khóa ngoại này sẽ là các khóa chính từ hai bảng tblTacgia tblDuAn.

Để tạo khóa cho nhiều trong Access, chọn cả hai trường này, đi tới tab Design, nhấp vào Primary Key, các trường được chọn đều sẽ trở thành khóa.

Hai trường được chọn đều trở thành khóa
Hai trường được chọn đều trở thành khóa

Lưu bảng với tên tblTacgiaNoi.

Tiếp theo, đi tới Relationship trong tab Design để tạo mối liên hệ bằng phương pháp nhấp vào Show Table.

Thêm 3 bảng tblDuAn, tblTacgia và tblTacgiaNoi
Thêm 3 bảng tblDuAn, tblTacgia và tblTacgiaNoi

Chọn bảng tblDuAn, tblTacgia tblTacgiaNoi, nhấp vào Add để thêm cả ba bảng vào màn hình làm việc rồi đóng hộp thoại Show Table.

Cả 3 bảng tblDuAn, tblTacgia và tblTacgiaNoi được thêm vào màn hình
Cả 3 bảng tblDuAn, tblTacgia và tblTacgiaNoi được thêm vô màn hình

Sử dụng chuột để nhấp và giữ trường TacgiaID trong bảng tblTacgia, kéo nối đến trường TacgiaID bạn muốn kết nối ở bảng tblTacgiaNoi. Khi bạn nhả chuột, Access sẽ mở cửa sổ Edit Relationships. Lưu ý, mối quan hệ đang tạo Access sẽ coi là mối liên hệ 1-n. Bạn tích vào ô Cascade Update và click Create:

Kéo nối 2 trường TacgiaID của 2 bảng với nhau sẽ hiện ra hộp thoại Edit Relationships
Kéo nối 2 trường TacgiaID của 2 bảng với nhau sẽ hiện ra hộp thoại Edit Relationships

Kết quả:

Kết quả

Tiếp theo, bạn kéo nối trường DuAnID từ bảng tblDuAn đến trường DuAnID bảng tblTacgiaNoi, tích vào ô Enforce Referential Integrity Cascade Update Related Fields .

Kéo nối 2 trường DuAnID của 2 bảng với nhau để hiện ra hộp thoại Edit Relationships
Kéo nối 2 trường DuAnID của 2 bảng cùng nhau để hiện ra hộp thoại Edit Relationships

Và đây chính là mối liên hệ n-n chúng ta muốn thiết lập:

Quan hệ n-n
Quan hệ n-n

Bài trước: Mối quan hệ 1-n giữa các bảng trong Access

Bài tiếp: Toán tử đại diện Wildcard trong Access

quan hệ n-n, ràng buộc n-n, mối quan hệ giữa các bảng, thiết lập các mối quan hệ các bảng, mối quan hệ các bảng trong access, access2016, mối quan hệ nhiều nhiều, tạo mối quan hệ n-n

Nội dung Mối quan hệ n-n giữa các bảng trong Access được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--