Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính Để làm việc nhanh trên các ứng dụng, sử dụng phím tắt là cách hiệu quả nhất. Dưới đây là những phím tắt Google Slides phổ biến giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Để làm việc nhanh trên các ứng dụng, sử dụng phím tắt là cách hiệu quả nhất. Dưới này là những phím tắt Google Slides thông dụng giúp bạn để dành thời gian.

Những phím tắt Google Slides phổ biến

  • Phím tắt chung
  • Phím tắt định dạng văn bản
  • Phím tắt sử dụng Filmstrip
  • Phím tắt di chuyển trong một bài thuyết trình
  • Phím tắt di chuyển và sắp xếp đối tượng trong slide
  • Phím tắt hiển thị bài thuyết trình
  • Phím tắt truy cập menu trên PC
  • Phím tắt truy cập menu trên macOS

Đây không phải là danh sách phím tắt Google Slides đầy đủ, chỉ nêu các phím tắt thông dụng. Nếu muốn danh sách đầy đủ, truy cập vào trang bổ trợ của Google Slides.

Để mở bản kê phím tắt bàn phím trong Google Slides, nhấn Ctrl + / (Windows và Chrome OS) hoặc Cmd + / (macOS).

Phím tắt Google Slides

Phím tắt chung

Những phím tắt này khiến mọi thứ dễ dàng hơn như từ sao chép văn bản đến hoàn tác lỗi.

Mô tả Phím tắt Windows/Chrome OS Phím tắt macOS
Tạo slide mới Ctrl+M Cmd+M
Sao chép slide hiện được chọn trong filmstrip Ctrl+D Cmd+D
Sao chép văn bản hoặc biểu đồ được chọn vào Clipboard Ctrl+C Cmd+C
Cắt văn bản hoặc biểu đồ được chọn vào Clipboard Ctrl+X Cmd+X
Dán nội dung trong Clipboard vào slide Ctrl+V Cmd+V
Hoàn tác động thái Ctrl+Z Cmd+Z
Làm lại hành động Ctrl+Y Cmd+Y
Chèn hoặc chỉnh sửa một liên kết ngoài Ctrl+K Cmd+K
Lưu (Mọi thay đổi sẽ được lưu trong Drive) Ctrl+S Cmd+S
In bài thuyết trình Ctrl+P Cmd+P
Mở file từ Drive hoặc máy tính Ctrl+O Cmd+O
Tìm văn bản cụ thể trong slide Ctrl+F Cmd+F
Tìm và thay thế văn bản trong slide Ctrl+H Cmd+H
Chuyển sang chế độ Compact (ẩn menu) Ctrl+Shift+F Cmd+Shift+F

Phím tắt định dạng văn bản

Google Slides có vô số phím tắt cấp phép bạn định hình văn bản trong mỗi slide. Đây là các phím tắt sử dụng để thực hành các công việc như in nghiêng, in đậm hoặc gạch chân văn bản.

Mô tả Phím tắt Windows/Chrome OS Phím tắt macOS
Bôi đen văn bản Ctrl+B Cmd+B
In nghiêng văn bản Ctrl+I Cmd+I
Gạch chân văn bản Ctrl+U Cmd+U
Gạch ngang qua văn bản Alt+Shift+5 Cmd+Shift+X
Căn lề hai bên văn bản Ctrl+Shift+J Cmd+Shift+J
Sao chép định hình văn bản được chọn Ctrl+Alt+C Cmd+Option+C
Dán định dạng văn bản Ctrl+Alt+V Cmd+Option+V
Xóa định hình văn bản Ctrl+ Cmd+
Tăng hoặc giảm font chữ, mỗi lần tăng hoặc giảm một kích thước Ctrl+Shift+> và < Cmd+Shift+> và <
Tăng hoặc giảm thụt lề đầu dòng Ctrl+] và [ Cmd+] và [
Căn trái văn bản Ctrl+Shift+L Cmd+Shift+L
Căn giữa văn bản Ctrl+Shift+E Cmd+Shift+E
Căn phải văn bản Ctrl+Shift+R Cmd+Shift+R
Chèn danh sách đánh số Ctrl+Shift+7 Cmd+Shift+7
Chèn bản kê dạng bullet Ctrl+Shift+8 Cmd+Shift+8

Phím tắt sử dụng Filmstrip

Filmstrip là khung bên trái chứa danh sách mọi thứ các slide theo hướng dọc. Bạn cũng đều có thể sử dụng những phím tắt này khi muốn tập trung vào Filmstrip.

Mô tả Phím tắt Windows/Chrome OS Phím tắt macOS
Chọn Filmstrip Ctrl+Alt+Shift+F Cmd+Option+Shift+F
Chọn vùng trống Ctrl+Alt+Shift+C Cmd+Option+Shift+C
Di chuyển đến slide trước hoặc slide tiếp theo Mũi tên lên/mũi tên xuống Mũi tên lên/mũi tên xuống
Di chuyển từ slide đầu tiên đến slide cuối cùng

Home/End (Windows)

Ctrl+Alt+mũi tên lên/mũi tên xuống (Chrome OS)

Fn+Mũi tên trái/mũi tên phải
Chuyển slide đang chọn lên hoặc xuống Ctrl+Mũi tên lên/mũi tên xuống Cmd+Mũi tên lên/mũi tên xuống
Chuyển slide đang chọn lên trên đầu hoặc xuống cuối Ctrl+Shift+Mũi tên lên/mũi tên xuống Cmd+Mũi tên lên/mũi tên xuống
Mở rộng phần chọn sang slide trước hoặc slide kế đến Shift+Mũi tên lên/mũi tên xuống Shift+Mũi tên lên/mũi tên xuống
Chọn slide trước mắt hoặc slide cuối cùng Shift+Home/End Shift+Fn+Mũi tên trái/mũi tên phải

Phím tắt di chuyển trong một bài thuyết trình

Bạn cũng có thể di chuyển quanh tư liệu một cách mau chóng mà không cần sử dụng chuột với các phím tắt hữu ích này.

Mô tả Phím tắt Windows/Chrome OS Phím tắt macOS
Phóng to/thu nhỏ slide trong vùng trống Ctrl+Alt và +/- Cmd+Option và +/-
Mở bảng chú giải của người thuyết trình Ctrl+Alt+Shift+S Cmd+Option+Shift+S
Chuyển sang xem HTML của bài thuyết trình Ctrl+Alt+Shift+P Cmd+Option+Shift+P
Mở bảng hiệu ứng chuyển tiếp của slide Ctrl+Alt+Shift+B Cmd+Option+Shift+B

Phím tắt di chuyển và sắp xếp đối tượng trong slide

Bạn cũng đều có thể có một vài đối tượng, hình ảnh hoặc hình dạng trong bài thuyết trình cần di chuyển hoặc thay đổi. Đây là cách bạn làm mà không cần dùng chuột.

Mô tả Phím tắt Windows/Chrome OS Phím tắt macOS
Chọn đối tượng hoặc hình dạng kế đến Tab Tab
Chọn đối tượng hoặc hình dạng trước Shift+Tab Shift+Tab
Nhân bản đối tượng hiện được chọn Ctrl+D Cmd+D
Nhóm các đối tượng được chọn Ctrl+Alt+G Cmd+Option+G
Bỏ nhóm các đối tượng Ctrl+Alt+Shift+G Cmd+Option+Shift+G
Gửi đối tượng được chọn lùi hoặc tiến lên trước Ctrl+Mũi tên xuống/mũi tên lên Cmd+Mũi tên xuống/mũi tên lên
Gửi đối tượng được chọn về sau hoặc lên trước Ctrl+Shift+Mũi tên xuống/mũi tên lên Cmd+Shift+Mũi tên xuống/mũi tên lên
Nhích đối tượng hoặc hình dạng về bên phải hoặc trái Phím mũi tên Phím mũi tên
Nhích đối tượng hoặc hình dạng bên phải hoặc trái, mỗi đợt nhích là một pixel Shift+Phím mũi tên Shift+Phím mũi tên
Làm đối tượng hoặc hình dạng nhỏ hơn Ctrl+Alt+J Cmd+Ctrl+J
Làm đối tượng hoặc hình dạng lớn hơn Ctrl+Alt+K Cmd+Ctrl+K
Làm đối tượng hoặc hình dạng nhỏ hơn theo chiều dọc Ctrl+Alt+Q Cmd+Ctrl+Q
Làm đối tượng hoặc hình dạng lớn hơn theo chiều dọc Ctrl+Alt+I Cmd+Ctrl+W
Làm đối tượng hoặc hình dạng nhỏ hơn theo chiều ngang Ctrl+Alt+W Cmd+Ctrl+I
Làm đối tượng hoặc hình dạng lớn hơn theo chiều ngang Ctrl+Alt+B Cmd+Ctrl+B

Phím tắt hiển thị bài thuyết trình

Những phím tắt này cũng đều có thể khiến qui trình hiển thị bài thuyết trình của bạn được suôn sẻ hơn nhiều.

Mô tả Phím tắt Windows/Chrome OS Phím tắt macOS
Hiển thị slide từ slide hiện được chọn

Ctrl+F5 (Windows)

Ctrl+Search+5 (Chrome OS)

Cmd+Enter
Hiển thị slide từ slide đầu tiên

Ctrl+Shift+F5 (Windows)

Ctrl+Search+5 (Chrome OS)

Cmd+Shift+Enter
Chuyển đến slide kế đến Mũi tên phải/mũi tên trái Mũi tên phải/mũi tên trái
Chuyển đến số slide cụ thể (4+Enter để đi đến slide số 4) Số sau đó nhấn Enter Số sau đó nhấn Enter
Mở Speaker Notes S S
Mở công cụ khán giả A A
Chuyển con trỏ laser L
Chuyển chế độ toàn màn hình F11 Cmd+Shift+F
Hiển thị hoặc quay trở lại từ slide đen trống B B
Hển thị hoặc quay trở lại từ slide trắng trống W W

Phím tắt truy cập menu trên PC

Bạn cũng có thể sử dụng những phím tắt sau trên PC để truy cập các menu trên thanh menu.

Mô tả Chrome Trình duyệt khác
Truy cập menu File Alt+F Alt+Shift+F
Truy cập menu Edit Alt+E Alt+Shift+E
Truy cập menu View Alt+V Alt+Shift+V
Truy cập menu Insert Alt+I Alt+Shift+I
Truy cập menu Format Alt+O Alt+Shift+O
Truy cập menu Tools Alt+T Alt+Shift+T
Truy cập menu Help Alt+H Alt+Shift+H
Truy cập menu Accessibility (hiển thị khi bật bổ trợ người đọc màn hình) Alt+A Alt+Shift+A
Hiển thị menu ngữ cảnh của trình duyệt (Theo mặc định, Google Slides ghi đè lên menu ngữ cảnh trình duyệt bằng menu ngữ cảnh của nó) Shift + Click chuột phải Shift + Click chuột phải

Phím tắt truy cập menu trên macOS

Bạn có thể truy cập thanh menu với phím tắt bàn phím trên Mac.

Mô tả Phím tắt
Truy cập menu File Ctrl+Option+F
Truy cập menu Edit Ctrl+Option+E
Truy cập menu View Ctrl+Option+V
Truy cập menu Insert Ctrl+Option+I
Truy cập menu Format Ctrl+Option+O
Truy cập menu Tools Ctrl+Option+T
Truy cập menu Help Ctrl+Option+H
Truy cập menu Accessibility (hiển thị khi bật hỗ trợ người đọc màn hình) Ctrl+Option+A
Truy cập vào menu Input Tools (có trên tư liệu chứa ngôn ngữ không Latin) Cmd+Option+Shift+K
Hiển thị menu ngữ cảnh của trình duyệt (Theo mặc định, Google Slides ghi đè lên menu ngữ cảnh trình duyệt bằng menu ngữ cảnh của nó) Shift + Click chuột phải

Bây giờ, bạn đã được chuẩn bị các phím tắt Google Slides hữu ích. Nếu không tìm thấy thứ bạn cần, hãy nhớ kiểm tra trang hỗ trợ của Google để hiểu thêm.

phím tắt google slides, phím tắt bàn phím google slides, phím tắt google slides cho macos, phím tắt google slides cho windows

Nội dung Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--