Trung Tâm Tin Hoc Trường Tín Tphcm

Sự khác biệt giữa chương trình diệt virus và chống phần mềm độc hại

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Sự khác biệt giữa chương trình diệt virus và chống phần mềm độc hại Các công cụ loại bỏ phần mềm độc hại và phần mềm diệt virus bổ sung cho nhau và có thể hoạt động cùng nhau để đảm bảo mức độ bảo mật tối đa trên thiết bị của người dùng.

Về cơ bản, bạn cũng có thể tìm thấy các công cụ chống ứng dụng độc hại trong 1 số ứng dụng diệt virus, nhưng không phải tất cả. Các công cụ loại bỏ ứng dụng độc hại và phần mềm diệt virus bổ sung cho nhau và có thể hoạt động với nhau để đảm bảo chừng độ bảo mật nhiều nhất trên thiết bị của người dùng.

Chương trình diệt virus

Chương trình diệt virus
Chương trình diệt virus

Chương trình diệt virus (Antivirus) là một loại chương trình ứng dụng giúp bảo quản hệ thống máy tính khỏi virus. Nó phát giác các virus trong hệ thống máy tính và tiêu diệt chúng. Về cơ bản, công cụ diệt virus bảo vệ hệ thống máy tính khỏi phần nào mềm độc hại (malware) cụ thể.

Nó được sử dụng để bảo quản hệ thống máy tính khỏi một số mối đe dọa truyền thống và dễ dàng cũng có thể gây hại. Chương trình diệt virus chủ yếu được sử dụng trong máy tính cá nhân vì mục tiêu an toàn.

Ví dụ về chương trình diệt virus : Avast, QuickHeal, AVG

  • 11 phần mềm diệt virus hữu hiệu nhất cho Windows

Chương trình chống ứng dụng độc hại

Chương trình chống phần mềm độc hại
Chương trình chống ứng dụng độc hại

Chương trình chống phần mềm độc hại (Antimalware) cũng là một chương trình ứng dụng nhưng nó bảo quản hệ thống máy tính khỏi mọi thứ các dòng phần mềm độc hại như virus, trojan, worm, v.v… Nó bảo quản hệ thống máy tính khỏi tất cả những loại phần mềm độc hại.

Chương trình chống phần mềm độc hại được dùng làm bảo vệ hệ thống máy tính khỏi một số mối dọa dẫm mới, tinh vi và nguy hiểm, cũng có thể gây hại. Nó chủ đạo được dùng trong máy tính của tổ chức vì mục tiêu an toàn.

Ví dụ về chương trình chống phần mềm độc hại : MalwareBytes, SpyBot Search & Destroy

Sự khác biệt giữa chương trình diệt virus và chống phần mềm độc hại

Sự khác biệt giữa chương trình diệt virus và chống phần mềm độc hại
Sự khác biệt giữa chương trình diệt virus và chống phần mềm độc hại
Chương trình diệt virus Chương trình chống phần mềm độc hại
Đây là một chương trình phần mềm bảo quản hệ thống máy tính khỏi virus.  Đây là một chương trình ứng dụng bảo quản hệ thống máy tính khỏi tất cả các phần mềm độc hại, bao gồm virus, trojan, worm, v.v…
Bảo vệ hệ thống khỏi virus truyền thống. Bảo vệ hệ thống khỏi mọi thứ các ứng dụng độc hại, kể cả các phần mềm độc hại mới và phức tạp.
Không cập nhật các quy tắc thường xuyên. Cập nhật các quy tắc đều đều để dễ dàng phát giác phần mềm độc hại.
Bảo vệ hệ thống khỏi những mối hiểm nguy có thể dự đoán được. Bảo vệ hệ thống khỏi những mối nguy hiểm khó lường.
Chủ yếu được sử dụng trong máy tính cá nhân. Chủ yếu được dùng trong máy tính của tổ chức.
Tương đối ít tốn kém. Tốn kém hơn so với dùng ứng dụng diệt virus.
Chỉ phát hiện và tiêu diệt một loại phần mềm độc hại, đó là virus. Phát hiện và tiêu diệt mọi thứ ứng dụng độc hại cho dù là cả virus.
Được sử dụng nhiều hơn vì nó có khả năng tương thích hệ thống.  Ít được sử dụng hơn do đòi hỏi khả năng tương thích hệ thống cao.
Không uy tín về khả năng bảo vệ không gian mạng toàn trang của hệ thống máy tính. Đáng tin cậy với khả năng bảo vệ không gian mạng toàn trang của hệ thống máy tính.

Xem thêm:

  • Sự khác biệt giữa phần mềm diệt virus và bảo mật Internet là gì?
  • Sự khác biệt giữa Recovery Disk và Repair Disk
  • Sự khác biệt giữa web server và app server
  • Sự khác biệt giữa CHKDSK, SFC và DISM trong Windows 10
  • Sự khác biệt giữa sudo, su và su- trong Linux

công cụ diệt virus, chống phần mềm độc hại, antivirus, antimalware, Sự khác biệt giữa công cụ diệt virus và chống phần mềm độc hại, so sánh công cụ diệt virus và chống phần mềm độc hại, so sánh antivirus và antimalware, sự khác biệt giữa antivirus và antimalware

Nội dung Sự khác biệt giữa chương trình diệt virus và chống phần mềm độc hại được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--