Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Tạo Bảng (Table) trong Access 2016

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Tạo Bảng (Table) trong Access 2016 Các đối tượng trong database phụ thuộc rất nhiều vào bảng, bạn hãy luôn bắt đầu thiết kế cơ sở dữ liệu của mình bằng cách tạo tất cả các bảng.

Khi tạo một cơ sở dữ liệu, bạn sẽ lưu giữ dữ liệu của mình trong số đối tượng Bảng. Các đối tượng trong database lệ thuộc biết bao vào bảng, bạn hãy luôn bắt đầu thiết kế cơ sở dữ liệu bằng cách tạo mọi thứ các bảng, sau đó mới tới các đối tượng khác. Trước khi tạo bảng, hãy coi xét cẩn thận các đòi hỏi của mình và định vị mọi thứ các bảng mà bạn cần.

Tạo bảng Datasheet View

Chúng ta hãy thử tạo bảng đầu tiên, lưu trữ tin tức cơ bản của Nhân viên công ty như sau:

Tên trường Kiểu dữ liệu
NhanvienID AutoNumber
Ten Short Text
Ho Short Text
Diachi1 Short Text
Diachi2 Short Text
Quan Short Text
Thanhpho Short Text
Mabuudien Short Text
Dienthoai Short Text

Theo bảng trên, ta có kiểu dữ liệu Short Text áp dụng cho tất cả những trường dữ liệu. Tiếp theo, mở một cơ sở dữ liệu trống trong Access.

Mở một cơ sở dữ liệu trống trong Access

Đây là khu vực chúng ta sẽ làm việc. Khi mở một database trống thì Access tự động ở chế độ bảng Datasheet View.

Bây giờ ta chuyển qua tab Field, bạn sẽ thấy trường ID được tự động đặt kiểu dữ liệu là AutoNumber , là định danh (ID) duy nhất và là khóa chính trong bảng này.

Trường ID được tự động đặt kiểu dữ liệu là AutoNumber

Trường ID đã được tạo sẵn, giờ ta đổi tên cho phù phù hợp với đòi hỏi của mình. Click vào Name & Caption trong Ribbon và bạn sẽ thấy 1 hộp thoại xuất hiện.

Click vào Name & Caption trong Ribbon

Điền thông tin vào hộp thoại xuất hiện

Thay đổi tên của trường này thành NhanvienID để phù phù hợp với bảng đã tạo. Nhập tin tức tùy chọn khác nếu bạn muốn và nhấp vào OK .

Thông tin mới được hiển thị

Bây giờ chúng ta hãy thêm một số trường bằng phương pháp nhấp vào Click to add .

Thêm một số trường bằng cách nhấp vào Click to add

Chọn kiểu dữ liệu Short Text và nhập tên vào tất cả những trường.

Chọn kiểu dữ liệu Short Text và nhập tên vào tất cả các trường.

Khi tất cả những trường được thêm vào đầy đủ, hãy nhấp vào biểu tượng Save để xuất hiện hộp thoại Save As , hãy nhập tên bảng vào Table Name cho bảng vừa tạo.

Nhập tên bảng vào Table Name cho bảng vừa tạo

Có thể bạn sẽ thắc mắc, tiền tố tbl là viết tắt của table . Click vào OK và bạn sẽ thấy bảng xuất hiện trong khung điều hướng.

Bảng vừa tạo xuất hiện trong khung điều hướng.

Tạo bảng Design View

Ở tỉ dụ trên Truongtin đã tạo bảng dạng Datasheet View. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một bảng khác sử dụng Table Design View về một dự án, gồm các trường sau:

Tên trường Kiểu dữ liệu
DuAnID AutoNumber
TenDuAn Short Text
BienTap Short Text
TacGia Short Text
TinhTrang Short Text
HopDong Attachment
TimeBatdau Date/Time
TimeKethuc Date/Time
NganSach Currency
GhiChu Long Text

Tiếp theo bạn đi tới tab Create.

Tab Create

Click chọn Table View , bạn cũng đều có thể thấy giao diện này tên trường và kiểu dữ liệu sẽ được đặt cạnh nhau, khác hoàn toàn với Datasheet View.

Giao diện này tên trường và kiểu dữ liệu sẽ được đặt cạnh nhau

Bây giờ chúng ta cần đặt DuAnID làm khóa chính cho bảng này, ta chọn DuAnID và nhấp vào tùy chọn Primary Key trong ribbon.

Đặt DuAnID làm khóa chính cho bảng này

Bây giờ bạn cũng có thể có thể thấy một tượng trưng chìa khóa nhỏ sẽ hiển thị cạnh bên trường đó.

Tiếp theo, lưu và đặt tên cho bảng này.

Lưu và đặt tên cho bảng

Bấm OK. Bạn cũng đều có thể chỉnh sửa bảng này về dạng Datasheet View bằng cách click vào nút View ở góc bên trái thanh Ribbon

Đưa bảng này về dạng Datasheet View bằng cách click vào nút View ở góc bên trái

Nếu muốn chỉnh sửa bảng này hoặc trường cụ thể nào, bạn cũng có thể chỉnh sửa trực tiếp ở dạng này, chẳng cần quay về dạng Design View để thay đổi. Ví dụ, cập nhật trường TinhTrang như hình sau.

Cập nhật trường TinhTrang

Click Ok để xem sự thay đổi.

Bài trước: Các kiểu dữ liệu trong Access 2016

Bài tiếp: Làm việc với Bảng trong Access 2016

tạo bảng Datasheet View, tạo bảng access, hướng dẫn access, hướng dẫn MS Access, bảng trong access 2016, đổi tên trường trong access, thêm bảng trong access, tạo bảng Design View, Design View access, Datasheet View access, đổi tên bảng access

Nội dung Tạo Bảng (Table) trong Access 2016 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--