Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Truy vấn Tham số (Parameter Query) trong Access 2016

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Truy vấn Tham số (Parameter Query) trong Access 2016 Truy vấn tham số là một trong những truy vấn đơn giản và hữu ích nhất mà bạn có thể tạo trong Access. Chính vì lý do đó mà ta có thể dễ dàng cập nhật để lấy kết quả ngay từ các từ khóa tìm kiếm.

Truy vấn tham số (Parameter Query) là một trong các truy vấn đơn giản và có ích nhất mà bạn có thể tạo trong Access. Chính vì nguyên do đó mà ta tận gốc có thể dễ dàng cập nhật để phản ánh kết quả của các từ khóa tìm kiếm.

  • Khi bạn khởi động một truy vấn tham số, Access sẽ yêu cầu bạn cung cấp một từ khóa tìm kiếm và sau đó hiển thị ra các kết quả truy vấn phản ánh nội dung từ khóa đó.
  • Trong qui trình chạy câu truy vấn tham số, các từ khóa kiếm tìm sẽ đóng vai trò như những tiêu chuẩn kiểm soát biến hóa , nghĩa là các tiêu chuẩn kiểm soát truy vấn quen thuộc (criteria) nhưng có khả năng tự động thay đổi sau mỗi đợt thực hiện tác vụ truy vấn.
  • Bạn cũng có thể chỉ định kiểu dữ liệu cụ thể mà tham số sẽ chấp nhận.
  • Bạn có thể đặt kiểu dữ liệu cho bất kỳ tham số nào, nhưng lưu ý với dữ liệu số (Number), tiền tệ (Currency) hoặc ngày/giờ (Date/Time) . Nếu nhập sai kiểu dữ liệu, bạn sẽ thu được một thông báo của hệ thống.

Cách tạo và chạy truy vấn tham số

Để tạo dựng và chạy được 1 truy vấn tham số, ta lần lượt thi hành các bước như sau:

1. Tạo một truy vấn như bình thường, chỉnh sửa các tham số trong bảng dữ liệu nếu cần, chọn các trường dữ liệu muốn thêm nữa truy vấn và cho thêm các kỳ chỉ tiêu giữ nguyên vào trường thích hợp trong hàng Criteria.

2. Xác định các trường mà bạn muốn điền tiêu chí truy vấn biến đổi vào, sau đó click chọn hàng Criteria.

3. Nhập cụm từ thông báo mà bạn muốn xuất hiện mỗi khi thực hành truy vấn. Lưu ý cụm từ đấy phải được đính kèm trong ngoặc vuông [] .

4. Trên tab Design, click vào lệnh Run để chạy truy vấn. Một hộp thoại thông báo sẽ xuất hiện yêu cầu bạn cung cấp thông tin. Nhập từ khóa tìm kiếm và click vào OK để xem kết quả truy vấn.

Ví dụ

Bây giờ chúng ta hãy xem một tỉ dụ dễ dàng tạo một truy vấn tham số.

Đầu tiên, mở cơ sở dữ liệu Access của bạn, chọn Query Design trong tab Create .

Vào tab Create và chọn Query Design để xuất hiện Show Table
Vào tab Create và chọn Query Design để xuất hiện Show Table

Trong Show Table, chọn bảng muốn truy vấn, ở đây là tblDuAn, click đúp chuột vào và chọn Close.

Tên các trường của tblDuAn sẽ hiện lên để bạn chọn
Tên các trường của tblDuAn sẽ hiện lên để bạn chọn

Chọn trường bạn muốn xem dưới dạng kết quả truy vấn, thí dụ như trong ảnh chụp màn hình sau.

Chọn trường DuAnID, TenDuAn, NgayBatdau, NgayKetthuc
Chọn trường DuAnID, TenDuAn, NgayBatdau, NgayKetthuc

Tìm dự án bắt đầu vào 1 ngày định vị

Trong ô Criteria của cột NgayBatdau ở phần lưới thiết kế dưới cùng màn hình, nhập cụm từ thông báo mà bạn mong muốn xuất hiện khi thực hành truy vấn: [Nhập ngày bắt đầu dự án:]

Cụm từ thông báo [Nhập ngày bắt đầu dự án:] sẽ xuất hiện khi chạy truy vấn
Cụm từ thông báo [Nhập ngày bắt đầu dự án:] sẽ xuất hiện khi chạy truy vấn

Tiếp theo, click Run trên tab Design và bạn sẽ thấy thông báo hiện lên

Hộp thông báo [Nhập ngày bắt đầu dự án:] xuất hiện
Hộp thông báo [Nhập ngày bắt đầu dự án:] xuất hiện

Giờ bạn nhập thử 1 ngày bắt đầu dự án.

Nhập thử ngày 12 tháng 2 năm 2016 (định dạng m/d/y)
Nhập thử ngày 12 tháng hai năm 2016 (định dạng m/d/y)

Click OK để xác nhận, ta được kết quả như sau:

Xuất hiện bản ghi có ngày bắt đầu như ta vừa nhập phía trên
Xuất hiện bản ghi có ngày bắt đầu như ta vừa nhập phía trên

Kết quả truy vấn đem ra chi tiết của dự án bắt đầu vào 2/12/2016 .

Bạn có thể đi tới View Design và chạy lại truy vấn với ngày bắt đầu khác.

Nhập ngày 22 tháng 1 năm 2017 (định dạng m/d/y)
Nhập ngày 22 tháng 1 năm 2017 (định dạng m/d/y)

Kết quả truy vấn trả về là chi tiết dự án khác với ngày bắt đầu như hình trên. Lặp lại với các ngày bạn cần.

Tìm dự án xảy ra trong một thời gian định vị

Với các truy vấn thông thường, ta sẽ tra cứu dự án được đặt trong khoảng thời gian nhất định bằng cách dùng tiêu chí khống chế “Between x and y” và thay thế x với y bằng các thời điểm cụ thể tương ứng. Tuy vậy, với truy vấn tham số, bạn có thể thay thế x và y bằng các cụm từ sẽ xuất hiện trong thông báo yêu cầu nhập từ khóa.

Lúc này Criteria của cột NgayBatdau sẽ có dạng như sau:

  Between [Nhập ngày bắt đầu dự án đầu tiên:] And [Nhập ngày bắt đầu dự án cuối cùng:]  
Hai cụm từ sẽ xuất hiện trong thông báo khi chạy truy vấn
Hai cụm từ sẽ xuất hiện trong thông báo khi chạy truy vấn

Khi đó nếu bạn khởi chạy truy vấn thì cả 2 thông báo gợi ý trên sẽ lần lượt xuất hiện và yêu cầu bạn nhập vào thời điểm bạn muốn.

Nhập thời điểm vào cả 2 thông báo lần lượt xuất hiện
Nhập thời điểm vào cả 2 thông báo lần lượt xuất hiện

Click OK để xác nhận, ta được kết quả như sau:

Xuất hiện các dự án nằm trong khoảng thời gian trên
Xuất hiện các dự án nằm trong khoảng thời gian trên

Mẹo khi tạo lập các câu truy vấn tham số

Lý tưởng nhất, câu hỏi gợi ý trong thông báo lúc chạy truy vấn càng cần làm rõ từ khóa tìm kiếm thuộc loại dữ liệu gì, theo định dạng nào thì phù hợp. Chẳng hạn, để chắc chắn rằng người sử dụng điền đúng từ khóa theo định hình giống với cơ sở dữ liệu gốc, ta có thể điền vào trường TimeBatdau trong mục Criteria như sau: [Ngày bắt đầu dự án (mm/dd/yyyy):] để làm rõ hơn keyword cần điền

Bài trước: Truy vấn Hành động (Action Query) trong Access 2016

Bài tiếp: Tiêu chí thay thế (Alternate Criteria) trong Access 2016

Access 2016, truy vấn tham số, Tạo truy vấn tham số, Tạo truy vấn tham số trong Access 2016, chạy truy vấn tham số, Mẹo viết các truy vấn tham số

Nội dung Truy vấn Tham số (Parameter Query) trong Access 2016 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--