Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Tiêu chí thay thế (Alternate Criteria) trong Access 2016

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Tiêu chí thay thế (Alternate Criteria) trong Access 2016 Ngoài những cách sử dụng truy vấn Tin Học Trường Tín đã giới thiệu ở những bài học trước, bạn còn có thể xem dữ liệu, bản ghi thỏa mãn từ hai điều kiện trở lên bằng cách sử dụng tiêu chí thay thế.

Truy vấn rất hùng cường trong cơ sở dữ liệu nhờ khả năng phân tích dữ liệu mau chóng và chính xác. Ngoài những cách dùng truy vấn Chúng tôiđã giới thiệu ở những bài học trước, bạn còn cũng có thể có thể xem dữ liệu, bản ghi thỏa mãn từ hai điều kiện trở lên bằng phương pháp dùng tiêu chuẩn thay thế .

Bạn cũng đều có thể thêm tiêu chí thay thế bằng hai cách sau:

  • Sử dụng toán tử OR để kết hợp hai bộ tiêu chí.
  • Sử dụng lưới thiết kế truy vấn, nhưng thay vì chỉ định các tiêu chuẩn trên và một dòng, bạn sẽ tách nó thành nhiều hàng.

Cụ thể mời bạn đọc theo dấu những nội dung dưới đây.

Hãy xem một tỉ dụ dễ dàng sử dụng các tiêu chuẩn thay thế trong 1 truy vấn. Đầu tiên, mở cơ sở dữ liệu Access của bạn, sau đó chuyển đến tab Create và nhấp vào Query Design.

Vào tab Create và chọn Query Design để xuất hiện Show Table
Vào tab Create và chọn Query Design để xuất hiện Show Table

Trong Show Table, chọn bảng muốn truy vấn, ở này là tblNhanvien, click đúp chuột vào và chọn Close.

Tên các trường của tblNhanvien sẽ hiện lên để bạn chọn
Tên các trường của tblNhanvien sẽ hiện lên để bạn chọn

Trong cửa sổ bảng, nhấp đúp chuột vào tên của các trường bạn mong muốn xuất hiện trong truy vấn. Chúng sẽ được thêm vô lưới thiết kế ở phần bên dưới cùng của màn hình. Ở đây ta chọn NhanvienID, Ten, Ho, ChucDanh, Dienthoai .

Chọn trường NhanvienID, Ten, Ho, ChucDanh và Dienthoai
Chọn trường NhanvienID, Ten, Ho, ChucDanh và Dienthoai

Bây giờ chỉ định tiêu chuẩn thay thế trong số hàng không trùng lặp của trường Ho. Khi chạy truy vấn này, bạn sẽ cho hiển thị các chuyên viên có họ là Bui hoặc Vu.

Nhân viên có họ là 
Nhân viên có họ là “Bui” hoặc “Vu” sẽ hiển thị khi chạy truy vấn

Thực hiện truy vấn bằng cách nhấp vào lệnh Run trên tab Design, bạn sẽ thấy kết quả như này:

Xuất hiện bản ghi thông tin nhân viên có họ theo như tiêu chí thay thế
Xuất hiện bản ghi thông tin chuyên viên có họ theo như tiêu chí thay thế

Nếu muốn áp dụng chỉ tiêu thay thế trong nhiều trường thì bạn thêm điều kiện vào các hàng không trùng lặp cho trường tương ứng. Bây giờ, thử thêm một tiêu chuẩn thay thế khác, ngoài các nhân viên có họ là Vu hoặc Bui, ta bổ sung thêm điều kiện có chức danh công việc là Biên dịch .

Thêm 
Thêm “Biendich” vào trường Chucdanh để lấy thêm bản ghi

Kết quả trả về:

Kết quả bao gồm nhân viên họ 
Kết quả cho dù là nhân viên họ “Vu”, “Bui” và nhân viên có chức danh “Bien dich”

Bài trước: Truy vấn Tham số (Parameter Query) trong Access 2016

Bài tiếp: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trong Access – Mối quan hệ giữa các bảng

Alternate Criteria, Tiêu chí thay thế, Alternate Criteria trong access, Alternate Criteria access, Tiêu chí thay thế trong access, điều kiện truy vấn, điều kiện truy vấn access, Criteria là gì, thiết kế truy vấn riêng, thiết kế tiêu chí truy vấn, câu hỏi truy vấn access, câu hỏi truy vấn, access 2016, truy vấn trong access, cơ sở dữ liệu, học cơ sở dữ liệu, Query Criteria

Nội dung Tiêu chí thay thế (Alternate Criteria) trong Access 2016 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Khác

--