Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Dùng thử Disk Usage, công cụ phân tích dung lượng ổ cứng mới trên Windows 10

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Dùng thử Disk Usage, công cụ phân tích dung lượng ổ cứng mới trên Windows 10 Disk Usage nằm trong C:WindowsSystem32diskusage.exe và sẽ hiển thị hướng dẫn sử dụng khi nhập diskusage /?. Tiện ích này có thể quét toàn bộ ổ đĩa hoặc các thư mục được chỉ định và báo cáo số lượng từng thư mục đang sử dụng.

Microsoft đang tạo ra một tiện ích dòng lệnh Disk Usage tích hợp sẵn để báo cáo dung lượng ổ đĩa mà một thư mục sử dụng.

Theo thời gian, việc hết dung lượng lưu giữ và không biết chương trình hoặc file nào đang sử dụng hết dung lượng ổ cứng là điều thường thấy. Trước đây, người sử dụng cần tải các công cụ miễn phí như TreeSize để liệt kê các thư mục sử dụng nhiều dung lượng nhất.

 • 4 công cụ phân tích dung lượng ổ đĩa tốt nhất trên Windows 10

Trong khi thí nghiệm với các bản Windows 10 Insider mới 20277 và 21277 được ban hành vào tuần trước, một số người phát giác ra rằng Microsoft đã thầm lặng giới thiệu tiện ích Disk Usage mới. Tiện ích này còn có thể quét toàn bộ ổ đĩa hoặc các thư mục được chỉ định và báo cáo con số từng thư mục đang sử dụng.

Disk Usage, công cụ phân tích dung lượng ổ cứng mới trên Windows 10

Disk Usage nằm ở trong C:WindowsSystem32diskusage.exe và sẽ hiển thị hướng dẫn sử dụng khi nhập diskusage /? , như hình dưới đây.

Hướng dẫn sử dụng Disk Usage
Hướng dẫn sử dụng Disk Usage

Chương trình này đang ở đầu giai đoạn phát triển, một số tính năng hoạt động không phải như mong ngóng và có vài lỗi chính tả trong chỉ dẫn sử dụng.

Đối với những người quan tâm, dưới đây là phía dẫn sử dụng đầy đủ:

  DiskUsage - Disk Usage Description: Summarize disk usage recursively for the given directory. Usage : diskusage [Options] [Directory] Options : /a, /systemAndReserve displays size for system files and reserved space /c, /csv displays in csv format /d, /maxDepth=N displays directory information only if it is N or fewer levels below command line argument /e, /minFileSize=SIZE displays directory information only if its FileSize is greater or equal than SIZE /f, /minSizeOnDisk=SIZE displays directory information only if its SizeOnDisk is greater or equal than SIZE /g, /displayFlag=FLAG specifies the flags value to determin which column(s) to display column value description SizeOnDisk 0x001 the on disk size FileSize 0x002 the end of file size SizePerDir 0x004 sum of SizeOnDisk for top level child Files 0x008 number of child files ChildDirs 0x010 number of child directories FilesPerDir 0x020 number of top level child files DirsPerDir 0x040 number of top level child directories CreationTime 0x080 file creation timestamp LastAccessTime 0x100 file last access timestamp LastWriteTime 0x200 file last write timestamp Attributes 0x400 file attributes /h, /humanReadable displays size in human readable format /i, /iniFile=FILE takes all the parameters from an INI file. NOTE: SCENARIO name must be speificed via /j (/scenario) /j, /secnario=SCENARIO specifies the scenario name for the INI file /l, /allLinks count all hardlinks separately (By default, files with multiple hardlinks are counted only once towards the first link name) /m, /multipleName count only files with more than one link names /n, /nameFilter=FILTER count only files whose name matches the name filter /p, /preferredPath=PATH count files with multiple link names towards the first link that's under PATH if it exists NOTE: This options must not be specified togerther with /l (/allLinks) /q, /virtual recurse into virtual directories /r, /skipReparse skip recursing into reparse directories /s, /skipResurse skip recursing into child directories when calculating sizes /t, /TopDirectory=N displays Top N directories by SizeOnDisk in descending order /u, /TopFile=N displays Top N files by SizeOnDisk in descending order /v, /verbose displays verbose error information /x, /clearDefault do not display the default selected columns  

Thử nghiệm tiện ích Disk Usage mới

Công cụ Disk Usage mới của Microsoft đang nằm ở trong giai đoạn phát triển ban đầu, cho nên nó còn khá cơ bản. Hãy cùng xem nó hoạt động như thế nào.

Theo mặc định, lúc chạy Disk Usage, nó sẽ báo cáo dung lượng file và thư mục theo byte, điều này không có ích bằng sự việc hiển thị dung lượng theo MB, GB, v.v… Rất may, Microsoft đã gồm đối số a /h để hiển thị dung lượng mà loài người có thể đọc được. sử dụng trong những thí dụ bên dưới.

Khi chạy thử nghiệm này trên một máy ảo, tỉ dụ không có nhiều dữ liệu hoặc các chương trình lớn được cài đặt, vì thế bài viết đã thí nghiệm nó với thư mục C:Windows.

Vì công cụ này đòi hỏi đặc quyền quản trị, trước tiên bạn phải mở Command Prompt với quyền admin trên Windows 10 trước lúc sử dụng diskusage.exe, nếu không nó sẽ hiển thị lỗi.

Để xem những thư mục trong C:Windows có dung lượng lớn hơn 1GB, thí dụ đã chạy lệnh sau:

  diskusage /minFileSize=1073741824 /h c:windows  

Như bạn cũng có thể thấy bên dưới, Disk Usage đã liệt kê tất cả các thư mục, lẫn cả về thư mục C:Windows, có dung lượng lớn hơn 1GB.

Các thư mục có dung lượng lớn hơn 1GB trong C:Windows
Các thư mục có dung lượng lớn hơn 1GB trong C:Windows

Disk Usage cũng cho dù là tính năng liệt kê N (số) thư mục hàng đầu trên ổ hoặc trong 1 thư mục được chỉ định. Để thi hành việc này, bạn sử dụng lệnh /t=[number] như sau:

  diskusage /t=5 /h c:windows  

Thật không may, đầu ra của lệnh này không giống như mong đợi. Như bạn cũng có thể có thể thấy bên dưới, nó hiển thị một danh sách được bố trí gồm 5 thư mục, nhưng dựa trên các lệnh trước đó, chúng không cần là những thư mục mà ví dụ mong đợi.

5 thư mục có dung lượng lớn nhất trong C:Windows
5 thư mục có dung lượng thật to trong C:Windows

Bài viết đoán rằng lệnh trên hiển thị các thư mục lớn nhất, mà không coi xét những file trong thư mục con của chúng.

Disk Usage cũng cho dù là các tính năng khác như liệt kê những file có dung lượng lớn số 1 bằng cách dùng tùy chọn /u , như được hiển thị trong lệnh sau:

  diskusage /u=5 /h c:windows  

Như bạn cũng có thể có thể thấy bên dưới, thay vì hiển thị 5 thư mục lớn nhất, Disk Usage hiển thị 5 file lớn nhất.

5 file có dung lượng lớn nhất trong C:Windows
5 file có dung lượng lớn nhất trong C:Windows

Các tính năng khác có trong Disk Usage kể cả tạo file cấu hình có chứa các tùy chọn bạn muốn sử dụng tự động, tùy chỉnh đầu ra và khả năng bỏ qua các dòng thư mục khác nhau.

Như đã nói trước đây, Disk Usage vẫn đang nằm ở phía trong thời kì khởi đầu và không có tin tức về thời điểm nó sẽ xuất hiện chính thức. Bạn cũng đều có thể kiểm tra nó ngay lúc này bằng cách cài đặt các bản build Windows 10 Insider mới nhất.

 • Khi nào và làm làm sao để chống phân mảnh ổ đĩa cứng trên Windows 10?
 • Tạo ổ cứng khôi phục Recovery Drive cho Windows 10
 • Kiểm tra và giám sát dung lượng ổ cứng với WinDirStat
 • 7 công cụ tăng công suất ổ hdd trên Windows

Disk Usage, cách dùng Disk Usage, phân tích dung lượng ổ cứng, công cụ phân tích dung lượng ổ cứng, phân tích dung lượng ổ cứng Win 10

Nội dung Dùng thử Disk Usage, công cụ phân tích dung lượng ổ cứng mới trên Windows 10 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--