Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Xóa bỏ phần domain SMTP cũ khỏi mailbox Exchange 2007

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Xóa bỏ phần domain SMTP cũ khỏi mailbox Exchange 2007 Bài viết này được thực hiện dựa trên hoàn cảnh như sau: công ty, tổ chức nơi bạn đang làm việc đã trải qua nhiều thương vụ mua bán và thay đổi trong nhiều năm. Trong suốt quá trình đó, một số domain SMTP đã không còn thuộc quyền sở hữu, và do vậy phải xóa bỏ chúng khỏi danh sách Accepted Domains trong Exchange 2007 và E-mail Address Policies…

Quản Trị Mạng – Bài viết này được thực hiện dựa trên hoàn cảnh như sau: công ty, tổ chức nơi bạn đang làm việc đã trải qua nhiều thương vụ mua bán và thay đổi trong nhiều năm. Trong suốt quá trình đó, một số domain SMTP đã hết thuộc quyền sở hữu, và do vậy thì phải xóa bỏ chúng khỏi bản kê Accepted Domains trong Exchange 2007 và E-mail Address Policies. Nhưng vấn đề ở này là khi thi hành thao tác này thì lại chưa thể xóa khỏi được các địa chỉ email đã từng liên kết với phần dữ liệu mailbox của người sử dụng.

Ví dụ cụ thể hơn như sau, công ty A đã triển khai bán chi nhánh hoạt động với phần domain OLDDOMAIN.com , do vậy công ty A chính thức không còn nắm giữ tên miền đó nữa và sẽ luôn phải xóa bỏ toàn bộ các phần tử có liên quan đến OLDDOMAIN.com khỏi hệ thống.


Ảnh chụp màn hình tính chất của một tài khoản bất kỳ trước lúc chúng ta tiếp tục giải quyết

Vì trên thực tế, không có chức năng xóa bỏ tên miền cũ khỏi hệ thống từ bản kê E – mail Addresses của người dùng (hay còn gọi là ProxyAddresses ), chúng ta có thể xử lý theo cách thủ công trong từng phần mailbox để xóa sổ các phần tử địa chỉ cũ, hoặc là sử dụng PowerShell để xử lý hàng loạt.

Một số giả định được nêu ra dựa trên nhu cầu của người sử dụng:

– Bạn muốn sử dụng chức năng này trên từng mailbox của domain

– Bạn có đầy đặn quyền quản trị hoặc ít nhất là được phân quyền chuẩn xác để quản lý toàn bộ phần mailbox

– Sử dụng chức năng này từ Exchange Management Shell

– Thay thế OLDDOMAIN.com với phần tử tên domain muốn xóa khỏi khỏi các địa chỉ email

Đoạn mã được sử dụng trong trường hợp giả thiết này như sau:

#Get all mailboxes into an Array
$mbxs = @(get-mailbox -Resultsize Unlimited)

#Iterate through each mailbox
foreach ($mbx in $mbxs)
{

#Create two copies of the email addresses in the returned mailbox
$CurrentList = $mbx.emailaddresses
#the second copy is the one where the changes will take place.
$NewList = $mbx.emailaddresses

#Iterate through each address in the address list.
foreach ($Address in $CurrentList)
{

#see if the current address matches the domain you are wanting to remove
if ($Address.tostring() -match “OLDDOMAIN.com”)
{

#If the match is found, remove that address from the list.
$NewList -= $Address

}

}

#Overwrite the old list with the new list.
set-mailbox $mbx -emailaddresses $NewList

}

Khi hoàn chỉnh bài thí nghiệm trên bằng đoạn mã vừa được cung cấp, kết quả nhận được rất khả quan, do vậy sẽ mang lại hữu hiệu thật lớn khi áp dụng vào thực tế.


Toàn bộ phần địa điểm SMTP OLDDOMAIN.com đã được xóa khỏi thành công

Nhưng mọi người cần lưu ý rằng đoạn mã trên chỉ hoạt động trên nền tảng Exchange 2007, không có tác dụng với Exchange 2010. Chúc các bạn thành công!

hướng dẫn, kỹ thuật, cơ bản, hệ thống, smtp, địa chỉ, hòm thư, email, exchange server, 2007

Nội dung Xóa bỏ phần domain SMTP cũ khỏi mailbox Exchange 2007 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--