Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Cách xóa điểm khôi phục hệ thống trong Windows 10

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách xóa điểm khôi phục hệ thống trong Windows 10 Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xóa tất cả hoặc những điểm khôi phục hệ thống cụ thể cho các ổ trong Windows 10.

System protection (nếu được bật) là một tính năng cho phép bạn thực hiện khôi phục hệ thống, đưa PC trở lại thời điểm trước đó, được xem là điểm khôi phục hệ thống. Điều này còn có thể có ích nếu PC không hoạt động tốt và gần đây, bạn đã cài đặt một ứng dụng, driver hoặc bản cập nhật.

Mỗi điểm khôi phục chứa tin tức càng phải có để khôi phục hệ thống về tình trạng đã chọn. Điểm phục hồi được tạo tự động khi bạn cài đặt ứng dụng, driver hoặc bản cập nhật Windows mới và cũng có thể có thể được tạo theo cách thủ công. Việc phục hồi sẽ không ảnh hưởng đến các file cá nhân trong thư mục %UserProfile% , nhưng sẽ xóa ứng dụng, driver và các bản cập nhật được cài đặt sau khi điểm phục hồi được tạo.

Khi bạn nhận được bản cập nhật lớn hoặc tính năng mới cho Windows 10, tất cả những điểm khôi phục sẽ tự động bị xóa trong quá trình cập nhật do những điểm khôi phục cũ không tương thích với Windows Update mới.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xóa tất cả hoặc các điểm phục hồi hệ thống cụ thể cho các ổ trong Windows 10.

Lưu ý:

 • Bạn phải đăng nhập với quyền admin để có thể xóa điểm khôi phục hệ thống.
 • Điểm khôi phục được lưu trữ trong thư mục OS System Volume Information được bảo vệ và ẩn trong thư mục gốc của mỗi ổ bạn đã bật tính năng System protection.

Xóa tất cả các điểm khôi phục hệ thống cho một ổ trong System Protection Settings

1. Thực hiện bước 2, bước 3 hoặc bước 4 bên dưới tùy theo phương pháp bạn mong muốn mở System.

2. Mở menu Win+X Quick Link , nhấp vào System và chuyển đến bước 5 bên dưới.

3. Mở Control Panel (icons view), nhấp vào tượng trưng System và chuyển đến bước 5 bên dưới.

4. Mở Control Panel (icons view) , nhấp vào biểu trưng Recovery , bấm vào liên kết Configure System Restore và đi tới bước 6 bên dưới.

Nhấn vào liên kết Configure System Restore
Nhấn vào liên kết Configure System Restore

5. Nhấp vào liên kết System protection ở phía bên trái.

6. Nếu được nhắc bởi UAC, nhấp vào Yes.

7. Trong Protection Settings , chọn một ổ (ví dụ: C:) mà bạn mong muốn xóa tất cả những điểm khôi phục khỏi đó và nhấp vào nút Configure.

Nhấp vào nút Configure
Nhấp vào nút Configure

8. Nhấp vào Delete.

9. Nhấp vào Continue để xác nhận.

10. Nhấp vào Close khi hoàn tất.

11. Bạn sẽ nhận thấy rằng Current Usage của ổ được chọn sẽ là 0 byte .

Bạn sẽ nhận thấy rằng Current Usage của ổ được chọn sẽ là 0 byte
Bạn sẽ nhận biết rằng Current Usage của ổ được chọn sẽ là 0 byte

Xóa tất cả các điểm khôi phục hệ thống trừ điểm phục hồi gần đây nhất trong Disk Cleanup

Lưu ý : Bạn phải đăng nhập với quyền admin để cũng đều có thể sử dụng tùy chọn này.

A) Nhấp vào nút Clean up system files để chạy Disk Cleanup với quyền admin.

B) Nếu được nhắc bởi UAC, bấm vào Yes.

C) Nếu bạn có nhiều ổ hoặc phân vùng trên PC, hãy chọn ổ C: hoặc ký tự ổ bạn mong muốn dọn dẹp và nhấn OK , rồi quay lại.

D) Nhấp vào tab More Options và nhấn vào nút Clean up trong System Restore and Shadow Copies .

Nhấp vào tab More Options và nhấn vào nút Clean up trong System Restore and Shadow Copies
Nhấp vào tab More Options và nhấn vào nút Clean up trong System Restore and Shadow Copies

E) Nhấp vào Delete để xác nhận.

Xóa mọi thứ hoặc những điểm phục hồi hệ thống cụ thể trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh vssadmin list shadows vào Command Prompt với quyền admin và nhấn Enter .

Sao chép và dán lệnh vssadmin list shadows vào Command Prompt
Sao chép và dán lệnh vssadmin list shadows vào Command Prompt

3 Thực hiện bước 4 (để xóa tất cả), bước 5 (tất cả trên ổ), bước 6 (cũ nhất trên ổ) hoặc bước 7 (shadow copy ID) bên dưới, tùy theo cách bạn mong muốn xóa những điểm khôi phục.

4. Để xóa tất cả những điểm khôi phục trên mọi thứ các ổ, hãy sao chép và dán lệnh bên dưới mà bạn mong muốn sử dụng vào Command Prompt, nhấn Enter và chuyển đến bước 8 bên dưới.

(Nhắc chọn Y/N để xác nhận trước lúc xóa)

  vssadmin delete shadows /all  

Hoặc

(Xóa mà chẳng cần nhắc)

  vssadmin delete shadows /all /quiet  

5. Để xóa mọi thứ những điểm khôi phục trên ổ cụ thể, nhập lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng trong Command Prompt, nhấn Enter và chuyển đến bước 8 bên dưới.

(Nhắc chọn Y/N để xác nhận trước khi xóa)

  vssadmin delete shadows /For=(drive letter): /all  

Hoặc:

(Xóa mà chẳng cần nhắc)

  vssadmin delete shadows /For=(drive letter): /all /quiet  

Thay thế (ký tự ổ) trong những lệnh trên bằng ký tự ổ bạn muốn, được liệt kê là Original Volume: (x: ) từ bước 2 ở trên.

Ví dụ:

  vssadmin delete shadows /For=C: /all  

Hoặc:

  vssadmin delete shadows /For=C: /all /quiet  

6. Để xóa điểm khôi phục cũ nhất trên ổ cụ thể, nhập lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt, nhấn Enter và chuyển đến bước 8 bên dưới.

(Nhắc chọn Y/N để xác nhận trước lúc xóa)

  vssadmin delete shadows /For=(drive letter): /oldest  

Hoặc:

(Xóa mà chẳng cần nhắc)

  vssadmin delete shadows /For=(drive letter): /oldest /quiet  

Thay thế (ký tự ổ đĩa) trong các lệnh trên bằng ký tự ổ bạn muốn.

7. Để xóa điểm phục hồi cụ thể bằng Shadow Copy ID, Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt, nhấn Enter và chuyển đến bước 8 bên dưới.

  vssadmin delete shadows /Shadow={Shadow Copy ID}  

Thay thế Shadow Copy ID trong lệnh ở trên ngay số Shadow Copy ID thực tế của điểm khôi phục xóa từ bước 2 ở trên.

Ví dụ:

  vssadmin delete shadows /Shadow={3e351030-9ebd-428c-9ff3-86dca40a7f96}  

8. Khi hoàn tất, bạn cũng đều có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Xóa những điểm phục hồi hệ thống riêng lẻ trong CCleaner

Tùy chọn này sẽ cho phép bạn loại bỏ mọi thứ các điểm khôi phục, trừ điểm phục hồi gần đây nhất.

1. Nếu bạn chưa có, hãy tải xuống và cài đặt chương trình CCleaner miễn phí.

2. Mở CCleaner.

3. Nhấp vào Tools ở phía bên trái và nhấn vào System Restore trong menu Tools.

4 Chọn một hoặc nhiều điểm phục hồi được liệt kê mà bạn mong muốn xóa và nhấn vào Remove.

Bạn cũng có thể có thể nhấn và giữ phím CTRL , cùng lúc nhấp vào các điểm phục hồi để cũng có thể có thể chọn nhiều hơn một điểm ngẫu nhiên.

Xóa các điểm khôi phục hệ thống riêng lẻ trong CCleaner
Xóa những điểm khôi phục hệ thống riêng lẻ trong CCleaner

5. Bấm OK để xác nhận.

6. Khi hoàn tất, bạn cũng có thể có thể đóng CCleaner nếu muốn.

Xóa System Image Restore Point khỏi System Restore trong Windows 10

1. Boot vào Advanced Startup Options từ Settings (được khuyến nghị) từ Start > Settings > Update & Security > Recovery > Advance Startup . Ngoài ra, boot vào Advanced Startup từ ổ khôi phục hoặc từ USB hoặc DVD cài đặt Windows 10.

2. Trong Advanced Startup , mở Command Prompt.

Lưu ý:

Khi bạn boot vào Advanced Startup từ Settings , ổ hệ thống Windows phải có cùng ký tự ổ như khi ở trong Windows, thường là C:

Khi boot từ ổ khôi phục hoặc phương tiện cài đặt, nó có thể xuất hiện với một ký tự khác.

3. Để kiểm tra ký tự ổ mà hệ thống Windows đang sử dụng, hãy nhập lệnh DISKPART , sau đó tại dấu nhắc Diskpart, nhập LIST VOL rồi đến EXIT . Bây giờ, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các ổ.

Kiểm tra ký tự ổ mà hệ thống Windows đang sử dụng
Kiểm tra ký tự ổ mà hệ thống Windows đang sử dụng

4. Nếu bạn boot vào Advanced Startup từ Settings thì hệ thống Windows thường sẽ là ổ C:. Nếu bạn sử dụng ổ khôi phục hoặc phương tiện cài đặt, nó cũng có thể có một ký tự khác. Dù ký tự là gì, hãy nhập nó, theo sau là dấu hai chấm để chuyển qua ổ đó. Nếu, giống như tỉ dụ trên, đó là ổ C: thì hãy gõ lệnh C:

5. Sử dụng lệnh CD (change directory) để chuyển đến thư mục WindowsImageBackup:

  CD System Volume InformationWindowsImageBackup  

6. Sử dụng lệnh DIR để kiểm tra xem bạn có đang ở đúng thư mục không, sau đó sử dụng lệnh DEL:

  DEL Catalog*.*  

Và:

  DEL SPPMetadataCache*.*  

… để xóa nội dung của từng thư mục Catalog SPPMetadataCache.

Xóa nội dung của từng thư mục Catalog và SPPMetadataCache
Xóa nội dung của từng thư mục Catalog và SPPMetadataCache

7. Bây giờ, bạn đã xóa Metadata cho tất cả những System Image Restore Point. Đóng cửa sổ Command Prompt (hoặc gõ EXIT) để khởi động lại PC và quay lại Windows.

8. Tất cả những System Image Restore Point thuộc loại Backup bây giờ sẽ bị xóa khỏi System Restore.

 • Giải cứu hệ thống với 5 đĩa khôi phục Windows PE cũng đều có thể khởi động này
 • Hướng dẫn cách dùng System Restore trên Windows
 • Một số thủ thuật giải phóng không gian ổ cứng máy tính Windows 10
 • Khắc phục sự cố System Restore không hoạt động trên Windows 10/8/7
 • Hướng dẫn khôi phục hệ thống trên Windows
 • 5 ứng dụng miễn phí giúp phục hồi hệ thống MBR

Windows 10, điểm khôi phục hệ thống, system restore point, xóa điểm khôi phục hệ thống, cách xóa điểm khôi phục hệ thống, điểm khôi phục hệ thống trong Windows 10

Nội dung Cách xóa điểm khôi phục hệ thống trong Windows 10 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--