Banner Trường Tín Covid 19
Banner Trường Tín Covid 19 Mobile

Bật/tắt tính năng Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run trên Windows 10

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Bật/tắt tính năng Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run trên Windows 10 Inline AutoComplete bổ sung các đề xuất cho những gì bạn nhập bằng cách tự động hoàn thành những gì bạn nhập với kết quả phù hợp nhất. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt Inline AutoComplete trong thanh địa chỉ File Explorer và hộp thoại Run trong Windows 10.

Inline AutoComplete bổ sung các đề nghị cho những gì bạn nhập bằng phương pháp tự động kết thúc những gì bạn nhập với kết quả thích hợp nhất.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt Inline AutoComplete trong thanh địa chỉ File Explorer (Win + E) và hộp thoại Run (Win + R) trong Windows 10.

Bật/Tắt Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run bằng Internet Options

1. Mở Control Panel (giao diện biểu tượng) và nhấp vào tượng trưng Internet Options.

2. Nhấp vào tab Advanced.

3. Chọn (bật) hoặc bỏ chọn (tắt – mặc định) tùy chọn Use inline AutoComplete in File Explorer and Run Dialog trong phần Browser , tùy theo các gì bạn mong muốn và nhấp vào OK.

Bật/tắt tính năng Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run trên Windows 10
Chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn Use inline AutoComplete in File Explorer and Run Dialogue

4. Nếu bạn đang bật Inline AutoComplete, thì bạn cũng cần được bật Let Windows track app launches to improve Start and search results để thực hiện được lịch sử cho Inline AutoComplete.

  • Cách bật/tắt tính năng Suspend Mixed Reality and its Apps when Headset is Asleep trong Windows 10

Bật/Tắt Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run bằng phương pháp dùng file REG

Các file .reg có thể tải xuống bên dưới sẽ sửa đổi giá trị chuỗi trong registry key sau:

  HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAutoComplete  

Giá trị chuỗi Append Completion

yes = Bật

no = Tắt

1. Thực hiện bước 2 (bật) hoặc bước 3 (tắt) bên dưới, tùy theo một số gì bạn muốn làm.

2. Để bật Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run, tải xuống file Turn_ON_inline_AutoComplete_for_File_Explorer_and_Run_Dialog, rồi chuyển xuống bước 4 bên dưới.

3. Để tắt Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run, tải xuống file Turn_OFF_inline_AutoComplete_for_File_Explorer_and_Run_Dialog.reg và chuyển sang bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống.

6. Khi được nhắc, hãy nhấp vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Nếu muốn, lúc này bạn cũng có thể có thể xóa file .reg đã tải xuống.

8. Nếu bạn đang bật Inline AutoComplete, thì bạn cũng sẽ rất cần bật Let Windows track app launches to improve Start and search results để có lịch sử cho Inline AutoComplete.

Chúc bạn thực hiện thành công!

  • Cách bật/tắt tính năng Indexer Backoff trong Windows
  • Cách bật/tắt tính năng Pause Updates cho Windows Update trong Windows 10
  • Cách bật/tắt tính năng Archive Apps trong Windows 10
  • Cách bật/tắt tính năng Device Encryption trong Windows 10 Settings
  • Cách bật/tắt tính năng đồng bộ hoạt động từ PC lên đám mây trong Windows 10

file explorer,Inline AutoComplete,bật tính năng Inline AutoComplete,tắt tính năng Inline AutoComplete,Inline AutoComplete trong File Explorer,Inline AutoComplete trong Run

Nội dung Bật/tắt tính năng Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run trên Windows 10 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--