Trung Tâm Tin Hoc Trường Tín Tphcm

Cách quản lý bộ nhớ ảo Pagefile trong Windows 10

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách quản lý bộ nhớ ảo Pagefile trong Windows 10 Paging là một lược đồ quản lý bộ nhớ mà nhờ đó PC có thể tiến hành lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ bộ nhớ thứ cấp để sử dụng trong bộ nhớ chính.

Thông tin chung

Paging là một lược đồ quản lý bộ nhớ mà nhờ vậy PC cũng đều có thể tiến hành lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ bộ nhớ thứ cấp để sử dụng trong bộ nhớ chính. Theo như lược đồ này, hệ điều hành sẽ truy xuất dữ liệu từ lưu trữ thứ cấp trong số khối có kích cỡ trùng lặp được gọi là các trang (pages). Paging là một phần quan trọng trong việc tiến hành bộ nhớ ảo trên các hệ điều hành hiện đại. Các hệ điều hành này sử dụng bộ nhớ thứ cấp để cho phép các chương trình cũng có thể có thể có cân nặng vượt quá kích thước của bộ nhớ vật lý có sẵn.

Có thể hiểu đơn giản, bộ nhớ chính được xem là bộ nhớ truy cập tình cờ (random-access memory, viết tắt là RAM), khi đang bộ nhớ lưu trữ thứ cấp được xem là disk (viết tắt của hard disk drive – ổ đĩa cứng).

Bộ nhớ ảo (virtual memory) là một kỹ thuật quản lý bộ nhớ được tiến hành bằng sự kết hợp giữa cả phần cứng và phần mềm. Nó ánh xạ các địa điểm bộ nhớ được dùng bởi một chương trình (được xem là địa điểm ảo) vào địa điểm thực trong bộ nhớ máy tính. Kho lưu trữ chính xuất hiện như là một không gian địa chỉ liền kề hoặc tập hợp của các phân đoạn lưu giữ kế nhau. Windows sau kia sẽ quản lý không gian địa điểm ảo và gán bộ nhớ thực cho bộ nhớ ảo. Các thiết bị phần cứng có trách nhiệm dịch các địa chỉ trong CPU thường được coi là đơn vị quản lý bộ nhớ (memory management unit – MMU). Các cơ quan phần cứng này sẽ tự động dịch các địa chỉ ảo sang địa điểm thực. Các ứng dụng trong phạm vi Windows cũng đều có thể mở rộng các khả năng này nhằm cung cấp một không gian địa chỉ ảo cũng đều có thể vượt quá dung lượng của cục nhớ thực.

Những lợi ích chính cũng có thể kể đến của cục nhớ ảo bao gồm việc giúp giải phóng các ứng dụng hay vì phải quản lý dung lượng bộ nhớ chia sẻ và tăng cường độ bảo mật do phân cách bộ nhớ.

Về cơ bản, một tệp hoán trang (pagefile) là một vùng trên đĩa cứng mà Windows sẽ sử dụng như thể là RAM trong trường hợp RAM thực của bạn không đủ.

Theo mặc định, Windows sẽ tự động quản lý các cài đặt pagefile cho bạn, nhưng đôi lúc bạn cũng có thể luôn phải tự quản lý pagefile của mình theo cách thủ công. Ví dụ:

 • Khi ổ C:, nơi mà Windows của bạn được cài đặt có dung lượng quá nhỏ, bạn cũng có thể sẽ muốn di chuyển pagefile rời khỏi ổ đĩa kia sang một ổ đĩa khác có nhiều khoảng trống hơn.
 • Khi đã sử dụng nhiều bộ nhớ, bạn có thể sẽ muốn thêm 1 pagefile vào ổ đĩa khác để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.
 • Nếu bạn không sử dụng nhiều bộ nhớ trong khi pagefile của bạn lại có kích cỡ lớn, bạn có thể sẽ muốn sử dụng kích thước tùy chỉnh nhỏ hơn.
 • Nếu bạn gặp lỗi BSOD PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA hoặc KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR hoặc các lỗi dạng Low Memory, bạn có thể sẽ rất càng phải sử dụng kích thước tùy chỉnh lớn hơn cho các pagefile.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách quản lý bộ nhớ ảo pagefile cho mỗi ổ đĩa trên máy tính Windows 10 của mình.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập vào hệ thống với tư cách quản trị viên để làm được thể thi hành các thay đổi đối với pagefile.

VÍ DỤ: pagefile.sys ở ổ C: trong Windows:

pagefile.sys ở ổ C: trong Windows

Quản lý pagefile bộ nhớ ảo cho mọi thứ ổ trong tùy chọn năng suất nâng lên

1. Khởi động Control Panel và nhấn vào biểu trưng System

2. Trong mục System , bấm vào liên kết Advanced system settings ở bên trái và sau đó đóng cửa sổ System lại.

Trong mục System, nhấn vào liên kết Advanced system settings

3. Trong tab Advanced , chọn mục Performance . Trong mục Performance hãy bấm vào nút Settings .

Trong mục Performance hãy nhấn vào nút Settings

4. Trong tab Advanced , bạn chọn mục Virtual memory, sau đó bấm vào nút Change.

Chọn mục Virtual memory, sau đó nhấn vào nút Change

5. Ở bước này, bạn sẽ quyết định cách mà bạn muốn quản lý pagefile trên (các) ổ đĩa của mình. Các tùy chọn có sẵn gồm những:

 • Kích thước tùy chỉnh (bước 6).
 • Xóa bỏ (bước 7).
 • Quản lý hệ thống (bước 8).
 • Quản lý mọi thứ hệ thống (bước 9).

6. Đặt kích thước tùy chỉnh cho pagefile trên một ổ đĩa

A) Bỏ tích mục Automatically manage paging file size for all drives.

B) Chọn ổ đĩa mà bạn muốn đặt kích thước tùy chỉnh hoặc thêm pagefile (ví dụ ổ C:).

C) Chọn mục Custom size.

D) Nhập kích cỡ mới đầu (Initial size) tối thiểu mà bạn muốn cho pagefile trên ổ đĩa đã chọn, kích cỡ này được xem bằng MB (1024MB = 1 GB).

E) Nhập kích cỡ mới đầu tối đa mà bạn mong muốn cho pagefile trên ổ đĩa đã chọn, kích cỡ này cũng được xem bằng MB.

F) Nhấp vào nút Set .

Nhấp vào nút Set

G) Bấm vào OK

Bấm vào OK

H) Một hộp thoại sẽ xuất hiển thị thông báo cho bạn rằng để các thay đổi trên có hiệu lực, bạn phải khởi động lại hệ thống. Nhấn OK để xác nhận.

Nhấn OK để xác nhận

I) Một hộp thoại tiếp theo sẽ xuất hiện. Nhấn vào Restart Now để khởi động lại máy tính, qua đó các thay đổi của bạn sẽ được áp dụng.

Nhấn vào Restart Now để khởi động lại máy tính

7. Loại bỏ (vô hiệu hóa) pagefile trên một ổ đĩa

A) Bỏ tích mục Automatically manage paging file size for all drives.

B) Chọn ổ đĩa mà bạn mong muốn xóa pagefile (ví dụ: C:).

C) Chọn mục No paging file.

D) Nhấp vào nút Set .

 Nhấp vào nút Set.

E) Nhấp vào Yes để xác nhận.

Nhấp vào Yes để xác nhận.

F) Bấm vào OK.

 Bấm vào OK

G) Một hộp thoại xuất hiện thông báo cho bạn rằng để các thay đổi trên có hiệu lực, bạn cần khởi động lại hệ thống. Nhấn ok để xác nhận.

Nhấn ok để xác nhận

H) Một hộp thoại tiếp theo sẽ xuất hiện. Nhấn vào Restart Now để khởi động lại máy tính, qua đó các thay đổi của bạn sẽ có áp dụng.

Nhấn vào Restart Now để khởi động lại máy tính

8. Thiết lập kích cỡ của pagefile trên một ổ đĩa được quản lý hệ thống

A) Bỏ chọn mục Automatically manage paging file size for all drives.

B) Chọn một ổ đĩa mà bạn muốn thiết lập kích thước tệp pagefile được quản lý hệ thống (ví dụ ổ C:).

C) Chọn tùy chọn System managed size.

D) Nhấp vào nút Set .

Nhấp vào nút Set.

E) Nhấp vào OK để xác nhận các thay đổi.

Nhấp vào OK để xác nhận các thay đổi.

F) Các bước tiếp theo làm tựa như như 2 mục trên.

9. Thiết lập kích thước của pagefile trên mọi ổ đĩa được quản lý hệ thống

A) Tích chọn mục Automatically manage paging file size for all drives.

Nhấn OK

B) Nhấn OK

Bật hoặc Tắt “Automatically manage paging file size for all drives” trong Command Prompt

Bật Automatically manage paging file size for all drives sẽ xóa mọi dung lượng tùy chỉnh được đặt cho pagefile trên tất cả thứ các ổ và dung lượng pagefile được hệ thống tự động quản lý cho mọi thứ các ổ có pagefile.

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt, rồi nhấn Enter.

 • Bật (mặc định) “Automatically manage paging file size for all drives”:
  wmic computersystem where name=”%computername%” set AutomaticManagedPagefile=True  

Hoặc:

 • Tắt “Automatically manage paging file size for all drives”:
  wmic computersystem where name=”%computername%” set AutomaticManagedPagefile=False  

3. Bây giờ, bạn cũng có thể đóng Command Prompt.

Thay đổi dung lượng tùy chỉnh của pagefile cho ổ cụ thể trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt, rồi nhấn Enter để tắt “Automatically manage paging file size for all drives”.

  wmic computersystem where name=”%computername%” set AutomaticManagedPagefile=False  

3. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt, rồi nhấn Enter. Thao tác này sẽ hiển thị cho bạn bản kê các ổ có pagefile, cũng như Initial size (tối thiểu) và Maximum size của chúng tính bằng MB.

  wmic pagefileset list /format:list  

Nếu InitialSize MaximumSize được đặt thành 0MB , thì điều đó có nghĩa là nó hiện đang được hệ thống quản lý. Bạn có thể thay đổi các dung lượng này trong bước tiếp theo để tạo nên kích thước tùy chỉnh mà bạn muốn.

Danh sách các ổ có pagefile được liệt kê
Danh sách các ổ có pagefile được liệt kê

4. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

  wmic pagefileset where name=” :\pagefile.sys” set InitialSize= ,MaximumSize=      

Thay thế trong lệnh trên bằng ký tự ổ thực (ví dụ: “C”) cho pagefile từ bước 3 mà bạn muốn đặt dung lượng tùy chỉnh.

Thay thế trong lệnh trên bằng dung lượng ban đầu (tối thiểu) tùy chỉnh mà bạn muốn, tính bằng MB (ví dụ: “16”) cho pagefile trên ổ được chỉ định (ví dụ: “C”).

Thay thế trong lệnh trên bằng dung lượng tối đa tùy chỉnh mà bạn muốn, tính bằng MB (ví dụ: “4985”) cho pagefile trên ổ được chỉ định (ví dụ: “C”).

Ví dụ:

  wmic pagefileset where name=”C:\pagefile.sys” set InitialSize=16,MaximumSize=4985  

5. Đóng Command Prompt.

6. Khởi động lại máy tính để áp dụng.

Đó là tất cả thông tin trong bài viết ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

 • Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create
 • Cách tạo và sử dụng các checkpoint Hyper-V trong Windows 10
 • Cách nhập các máy ảo Hyper-V trong windows 10
 • Cách thay đổi thư mục mặc định lưu giữ máy ảo Hyper-V trong windows 10

pagefile, bộ nhớ ảo, windows, windows 10, máy ảo, quản lý pagefile, tệp hoán trang, pagefile trong Windows

Nội dung Cách quản lý bộ nhớ ảo Pagefile trong Windows 10 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--