Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Cách thêm Google Drive vào ngăn điều hướng File Explorer trong Windows 10

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách thêm Google Drive vào ngăn điều hướng File Explorer trong Windows 10 Nếu bạn đã cài đặt Google Drive trên máy tính của mình, thì bạn có thể thêm liên kết Google Drive vào ngăn điều hướng của File Explorer trong Windows 10. Điều này sẽ giúp bạn truy cập khá dễ dàng. Bạn sẽ cần sử dụng Registry Editor để thực hiện công việc này.

Nếu bạn đã cài đặt Google Drive trên máy tính của mình, thì bạn cũng đều có thể thêm liên kết Google Drive vào ngăn điều phối của File Explorer trong Windows 10. Điều này sẽ giúp bạn truy cập khá dễ dàng. Bạn sẽ cần sử dụng Registry Editor để thực hiện công việc này.

Trước đây, Google Drive từng được thêm tự động vào ngăn điều phối trong File Explorer ngay sau khi cài đặt. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi trong những năm qua và bây giờ, bạn phải phải thêm nó theo cách thủ công. Vì bạn sẽ thay đổi một vài thứ trong Registry Editor, trước tiên bạn nên tạo một điểm khôi phục hệ thống hoặc tạo một bản sao lưu file Registry.

Cách thêm Google Drive vào File Explorer

Để thêm Google Drive vào ngăn điều phối File Explorer trong Windows 10, hãy làm theo một số bước sau:

1. Mở Notepad trên máy tính.

2. Dán code registry được yêu cầu và lưu nó dưới dạng file .reg.

3. Tiếp theo, nhấp đúp vào file .reg.

4. Thêm nội dung vào registry.

5. Khởi động lại Windows Explorer.

Lúc đầu, bạn cần mở Notepad và dán văn bản sau:

  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesCLSID{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}] @="Google Drive" "System.IsPinnedToNamespaceTree"=dword:00000001 "SortOrderIndex"=dword:00000042 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesCLSID{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}DefaultIcon] @=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,20,00,46, 00,69,00,6c,00,65,00,73,00,5c,00,47,00,6f,00,6f,00,67,00,6c,00,65,00,5c,00, 44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,5c,00,67,00,6f,00,6f,00,67,00,6c,00,65,00,64, 00,72,00,69,00,76,00,65,00,73,00,79,00,6e,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00, 2c,00,30,00,00,00 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesCLSID{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}InProcServer32] @=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,49,00,4e,00,44,00,4f,00,57,00,53,00,5c,00,73, 00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00, 6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesCLSID{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}Instance] "CLSID"="{0E5AAE11-A475-4c5b-AB00-C66DE400274E}" [HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesCLSID{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}InstanceInitPropertyBag] "Attributes"=dword:00000011 "TargetFolderPath"=hex(2):25,00,55,00,73,00,65,00,72,00,50,00,72,00,6f,00,66, 00,69,00,6c,00,65,00,25,00,5c,00,47,00,6f,00,6f,00,67,00,6c,00,65,00,20,00, 44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,00,00 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesCLSID{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}ShellFolder] "FolderValueFlags"=dword:00000028 "Attributes"=dword:f080004d [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerHideDesktopIconsNewStartPanel] "{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerDesktopNameSpace{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}] @="Google Drive"  

Sau đó, nhấp vào nút File và chọn Save As . Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + S .

Bây giờ bạn phải chọn một vị trí mà bạn muốn lưu file.

Sau đó, đặt tên file với phần mở rộng .reg. Ví dụ, nếu tên file là test-registry , thì nó cần là test-registry.reg. Sau đó, mở rộng danh sách drop-down Save as type và chọn All Files . Bây giờ, bạn có thể nhấp vào nút Save.

Sau khi lưu file, nhấp đúp vào file đó. Bạn có thể thấy lời nhắc UAC. Hãy nhấp vào nút Yes.

Chọn Yes nếu thấy lời nhắc UAC
Chọn Yes nếu thấy lời nhắc UAC

Ngay sau đó, một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện, nơi bạn cũng có thể tìm thấy nút Yes. Như thường lệ, bạn cần nhấp vào nút này.

Nếu mọi thứ xảy ra chính xác, bạn sẽ thấy một thông báo thành công.

Lần này, hãy nhấp vào nút OK để đóng cửa sổ và khởi động lại Windows Explorer, sau đó tìm Google Drive trong ngăn điều hướng.

Quá trình thêm và xóa gần như giống nhau, nhưng có sự thay đổi về code Registry. Để ẩn Google Drive khỏi bảng điều khiển thanh bên, bạn phải xóa hoặc thay đổi một số key và giá trị Registry. Đây là cách để làm điều đó.

 • Cách thêm/xóa Quick Access trong ngăn điều hướng File Explorer trên Windows 10

Cách xóa Google Drive khỏi File Explorer

Để xóa Google Drive khỏi ngăn điều phối File Explorer, hãy làm theo những bước sau:

1. Mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến CLSID trong HKEY_CURRENT_USER.

3. Xóa {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}.

4. Điều hướng đến NameSpace trong HKEY_CURRENT_USER.

5. Xóa {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}.

6. Điều hướng đến NewStartPanel trong HKEY_CURRENT_USER.

7. Xóa {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}.

8. Khởi động lại Windows Explorer.

Mở Registry Editor và điều phối đến đường dẫn sau:

  HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesCLSID  

Tại đây, bạn cũng có thể có thể tìm thấy key có tên {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}.

Nhấp chuột phải vào nó, chọn Delete và xác nhận thay đổi.

Chọn Delete để xóa key
Chọn Delete để xóa key

Tiếp theo, điều hướng đến đường dẫn này:

  HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerDesktopNameSpace  

Tìm key {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2} và làm theo những bước tựa như như trên để xóa nó.

Bây giờ, điều phối đến đường dẫn này:

  HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerHideDesktopIconsNewStartPanel  

Tìm key {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2} và thi hành các bước tương tự để xóa.

Google Drive sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi ngăn điều phối File Explorer.

Ngoài ra, bạn có thể tạo file .reg bằng code registry sau, lưu nó dưới dạng file .reg và chạy nó:

  Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesCLSID{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}] [-HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerDesktopNameSpace{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}] [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerHideDesktopIconsNewStartPanel] "{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}"=-  

Hy vọng chỉ dẫn này sẽ được ích cho bạn.

 • Cách thêm/xóa tượng trưng Meet Now trên Taskbar trong Windows 10
 • Cách thêm/xóa “Networking connectivity in Standby” khỏi Power Options trong Windows 10
 • Cách thêm ngoại lệ trong Windows Defender trên Windows 10
 • Cách thêm/xóa vân tay cho tài khoản trong Windows 10

Google Drive, File Explorer, thêm Google Drive vào ngăn điều hướng, cách thêm Google Drive vào ngăn điều hướng File Explorer, thêm Google Drive vào ngăn điều hướng Win 10, thêm Google Drive vào File Explorer

Nội dung Cách thêm Google Drive vào ngăn điều hướng File Explorer trong Windows 10 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--