Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa điện nước - điện lạnh tại nhà gần đây

Cách sử dụng winget – Package Manager mới cho Windows 10

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách sử dụng winget – Package Manager mới cho Windows 10 Windows Package Manager mới của Microsoft giúp dễ dàng cài đặt ứng dụng bằng cách chạy một lệnh. Dưới đây là cách làm thế nào để thử lệnh mới winget và tại sao trình quản lý gói kiểu Linux này lại rất thú vị cho tương lai của Windows 10.

Windows Package Manager (Trình quản lý gói Windows) mới của Microsoft, giúp đơn giản cài đặt ứng dụng bằng phương pháp chạy một lệnh. Dưới này là việc làm thế nào để thử lệnh mới winget và tại sao trình quản lý gói kiểu Linux này lại rất thú vị cho tương lai của Windows 10.

Windows Package Manager là gì?

Trình quản lý gói rất thông dụng trên Linux. Thay vì kiếm tìm một ứng dụng trên web, tải xuống trình cài đặt và nhấp qua trình hướng dẫn, bạn cũng có thể chỉ cần chạy một lệnh mau chóng để kiếm tìm và cài đặt một ứng dụng bằng tên của nó.

Ví dụ, để cài đặt Microsoft PowerToys, bạn có thể mở một cửa sổ Terminal và chạy lệnh:

  winget install powertoys  

Lệnh sẽ tự động tìm, tải xuống và cài đặt ứng dụng mà không cần thêm đầu vào từ bạn. Rất dễ dàng!

Microsoft đang host kho phần mềm của riêng mình, cùng theo đó các tổ chức và cá nhân khác cũng cũng đều có thể làm điều tương tự. Đây là một tính năng quan trọng giúp cải thiện công suất trên Linux, đặc biệt là đối với các nhà phát triển và quản trị viên hệ thống.

Ngay bây giờ, công cụ này chỉ dành riêng cho những nhà phát triển, nhưng một ngày nào đó, các nhà phát triển của Microsoft hoặc bên thứ ba cũng có thể có thể tạo ra một công cụ đồ họa dễ sử dụng, giúp nhanh chóng tìm và cài đặt các ứng dụng. Nó có thể giống như Windows Store, nhưng với quyền truy cập vào toàn bộ các ứng dụng desktop Windows mà mọi người đích thực sử dụng. Nói cách khác, nó giống như Chocolatey, nhưng được tích hợp vào Windows.

winget là gì?

Công cụ dòng lệnh winget cấp phép các nhà phát triển khám phá, cài đặt, nâng cấp, gỡ bỏ và cấu hình phần mềm trên máy tính Windows 10. Công cụ đây là client interface cho service Windows Package Manager.

Công cụ winget hiện đang ở dạng preview, vì thế không phải tất cả các chức năng đều khả dụng tại thời điểm này.

Cách cài đặt winget

Có một số phương pháp để cài đặt công cụ winget:

 • Công cụ winget được kể cả trong bản preview của Windows App Installer. Bạn phải cài đặt bản preview của App Installer để sử dụng winget.
 • Tham gia vào chương trình Windows Insider.
 • Cài đặt gói Windows Desktop App Installer nằm trên trang tập hợp các bản ban hành cho kho lưu trữ winget.

Ghi chú : Công cụ winget đòi hỏi Windows 10, phiên bản 1809 (10.0.17763) hoặc phiên bản Windows 10 mới hơn.

Một số lưu ý

– Hành vi của trình cài đặt cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn có đang chạy winget với quyền admin hay không.

– Khi chạy winget mà không có quyền admin, một số phần mềm có thể đòi hỏi cải tiến quyền để cài đặt. Khi trình cài đặt chạy, Windows sẽ nhắc bạn thay đổi quyền. Nếu bạn chọn không cải tiến lên quyền admin, ứng dụng sẽ không cài đặt được.

– Khi chạy winget trong Command Prompt với quyền admin, bạn sẽ không thấy lời nhắc nâng cấp quyền nếu phần mềm yêu cầu. Luôn thận trọng khi chạy CMD với quyền admin và chỉ cài đặt các ứng dụng mà bạn tin tưởng.

Cách sử dụng winget – trình quản lý gói Windows mới

Bạn cũng có thể chạy winget từ Windows PowerShell hoặc môi trường Command Prompt cổ điển. Bài viết khuyên bạn nên cài đặt Windows Terminal mới nếu chưa xuất hiện sẵn.

Từ một dòng lệnh, chạy lệnh winget để xem thêm thông tin về kiểu cách dùng công cụ.

Cách sử dụng winget - Package Manager mới cho Windows 10
Chạy lệnh winget để xem thêm tin tức về phong thái sử dụng công cụ

Để kiếm tìm một ứng dụng, hãy chạy lệnh sau, thay thế “name” bằng cụm từ tìm kiếm:

  winget search name  
Cách sử dụng winget - Package Manager mới cho Windows 10
Tìm kiếm một phần mềm

Để cài đặt một ứng dụng, hãy chạy lệnh sau, thay thế “name” bằng tên của ứng dụng:

  winget install name  
Cách sử dụng winget - Package Manager mới cho Windows 10
Cài đặt một phần mềm

Để xem thêm tin tức về một ứng dụng, hãy chạy lệnh sau, thay thế “name” bằng tên phần mềm hoặc cụm từ tìm kiếm:

  winget show name  
Cách sử dụng winget - Package Manager mới cho Windows 10
Xem thêm tin tức về một phần mềm

Để xem danh sách đầy đủ các ứng dụng có sẵn, hãy chạy lệnh sau:

  winget install  

Ngoài cài đặt và tìm kiếm, winget cung cấp một số lệnh khác cấp phép bạn hiển thị chi tiết về ứng dụng, thay đổi nguồn và xác thực gói. Để có được bản kê đầy đặn các lệnh, hãy nhập:

  winget --help  
Cách sử dụng winget - Package Manager mới cho Windows 10
Danh sách các lệnh do winget cung cấp

Trong phiên bản đầu tiên, kho lưu giữ của winget đã được tích hợp rất nhiều ứng dụng desktop phổ biến. Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ những phần mềm Windows thông dụng cho đến các công cụ dành cho nhà phát triển. Danh sách này kể cả Google Chrome, Mozilla Firefox, Zoom, Steam, VLC Media Player, Spotify, Windows Terminal, Visual Studio Code, Ruby, Microsoft PowerToys, v.v…

Cách sử dụng winget - Package Manager mới cho Windows 10
Bạn sẽ tìm thấy tất cả từ các ứng dụng Windows phổ biến cho đến các công cụ dành riêng cho nhà phát triển

Để quản lý nguồn, chạy lệnh:

  winget source  

Bạn sẽ thấy một bản kê các lệnh. Ví dụ, để xem những nguồn hiện tại, hãy chạy:

  winget source list  

Trong phiên bản ban đầu của winget, có duy nhất một nguồn winget tích hợp do Microsoft điều hành, đặt tại:

  https://winget.azureedge.net/cache  

Trong tương lai, bạn sẽ được thể thêm các nguồn của bên thứ ba với lệnh:

  winget source add  
Cách sử dụng winget - Package Manager mới cho Windows 10
Trong tương lai, bạn có thể thêm các nguồn của bên thứ ba

Bạn có thể xem thêm tin tức về phong thái sử dụng một trong số lệnh tích hợp của winget bằng cách thêm -? kèm theo với nó. Ví dụ, để xem những tùy chọn không trùng lặp mà bạn cũng đều có thể sử dụng với winget, hãy chạy lệnh sau:

  winget search -?  

Các lệnh được hỗ trợ

Bản preview ngày nay của công cụ winget hỗ trợ các lệnh sau:

Lệnh Mô tả
export Xuất danh sách các gói đã cài đặt.
features Hiển thị tình trạng của các tính năng thử nghiệm.
hash Tạo hash SHA256 cho trình cài đặt.
import Cài đặt mọi thứ các gói trong một file.
install Cài đặt phần mềm được chỉ định.
list Hiển thị các gói đã cài đặt.
search Tìm kiếm một ứng dụng.
settings Mở cài đặt.
show Hiển thị chi tiết cho ứng dụng được chỉ định.
source Thêm, xóa và cập nhật kho lưu giữ Windows Package Manager được truy cập bởi công cụ winget.
validate Xác thực file kê khai để gửi đến kho lưu trữ Windows Package Manager.
uninstall Gỡ cài đặt gói đã cho.
upgrade Nâng cấp gói đã cho.

Các tùy chọn

Bản preview ngày nay của công cụ winget hỗ trợ các tùy chọn sau:

Tùy chọn Mô tả
-v, –version Trả về phiên bản hiện tại của winget.
–info Cung cấp cho bạn mọi thứ thông tin chi tiết về winget, cho dù là các liên kết đến giấy phép, phát biểu về quyền riêng tư và các group policy đã cấu hình.
-?, –help Hiển thị trợ giúp bổ sung cho winget.

Các định dạng trình cài đặt được bổ trợ

Bản preview hiện tại của công cụ winget bổ trợ các loại trình cài đặt sau:

 • EXE
 • MSIX
 • MSI

Tạo script winget

Bạn có thể tạo bath script và script PowerShell để cài đặt nhiều ứng dụng.

  @echo off Echo Install Powertoys and Terminal REM Powertoys winget install Microsoft.Powertoys if %ERRORLEVEL% EQU 0 Echo Powertoys installed successfully. REM Terminal winget install Microsoft.WindowsTerminal if %ERRORLEVEL% EQU 0 Echo Terminal installed successfully. %ERRORLEVEL%  

Ghi chú:

Khi được tạo script, winget sẽ khởi chạy các ứng dụng theo thứ tự được chỉ định. Khi trình cài đặt trả về kết quả thành đạt hoặc thất bại, winget sẽ khởi chạy trình cài đặt tiếp theo. Nếu trình cài đặt khởi chạy một tiến trình khác, cũng có thể có thể nó sẽ quay trở lại winget sớm. Điều này sẽ làm cho winget giải quyết trình cài đặt kế đến trước khi trình cài đặt trước đó hoàn thành.

Microsoft chắc chắn sẽ bổ sung các tính năng bổ sung cho Windows Package Manager trong tương lai và công cụ này sẽ ngày càng trở nên hùng cường hơn.

 • Cách khắc phục lỗi Realtek HD Audio Manager missing trong Windows 10
 • 9 điều có thể làm từ chế độ xem se khít của Task Manager Win 10
 • Windows Device Manager là gì? Cách sử dụng ra sao?
 • Cài đặt Python Package với PIP trên Windows, Mac và Linux
 • Cách xem mức sử dụng năng lượng của phần mềm với Task Manager trên Windows 10
 • Cách mang Task Manager cũ trở lại Windows 10

winget,Windows 10 Package Manager,sử dụng Windows 10 Package Manager,cách sử dụng Windows 10 Package Manager,sử dụng winget,Trình quản lý gói Windows,package manager,windows package manager

Nội dung Cách sử dụng winget – Package Manager mới cho Windows 10 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--